Dërguar nga:

Anemia (Pjesa e parë)

Funksioni i parë i gjakut, identifikimi i tij, është transporti i oksigjenit. Anemia, vjen nga Greqishtja (Αναιμία, dhe do të thotë "pa gjak", duke ju referuar defiçitit të eritrociteve me pasojë dhe ulje të Hb (që gjendet vetëm brënda eritrociteve) me pasojë zbehje dhe lodhje.

Megjithëse nga ana fispatologjike anemia përkufizohet si pakësim i masës totale të eritrociteve në qarkullim, ajo nga ana funksionale përkufizohet si pakësim i kapacitetit transportues të gjakut (Hb që gjendet vetëm brënda eritrocitit) për O2 dhe për pasojë si hipoksia indore.

Kapaciteti transportues i gjakut për oksigjenin zvogëlohet nga pakësimi i sasisë së Hb (si transportuesja e drejtëpërdrejtë e oksigjenit), me apo pa pakësim të numërit të eritrociteve qarkulluese. Të gjitha qelizat humane varen nga oksigjeni për të jetuar, shkallë të ndryshme të anemisë (të mungesës së Hb) do të kenë shkallë të ndryshme pasojash klinike dhe kjo do të përcaktohet nga shpejtësia e instalimit të anemisë, grada e saj, mosha e pacientit dhe kurba e diacimit të Hb nga oksigjeni – siç do të shohim më poshtë).

Anemia duhet të dallohet nga hipoksemia (pakësimi i presionit parcial të oksigjenit në gjak), megjithëse të dyja gjëndjet shkaktojnë hipoksi indore.

Duhet të kemi parasysh se është pigmenti i hekurit (Fe) që siguron ngjyrën e kuqe të Hb, në këtë mënyrë të eritoriceteve dhe për pasojë të vetë gjakut, meqënëse eritrocitet përbëjnë numërin më të madh te elementeve të figuruar të gjakut (pjesa e mbetur e gjakut pa eritrocite nuk ka ngjyrë të kuqe).

Kur pakësohet vlera e Hb, e shoqëruar ose jo me pakësim të numërit të eritrociteve, do të ketë dhe pakësim të ngjyrës së gjakut, për pasojë dhe të lëkurës dhe mukozave (zbehja), prandaj dhe përdorimi i termit anemi nuk është dhe aq i pallogjikshëm. Por nuk ka mungesë të gjakut (volumi total i gjakut ngelet i njëjtë, veçse do të pakësohet volumi i eritrociteve (hematokriti eritrocitar) dhe do të shtohet ai i plazmës, ndërsa volumi i dy serive të tjera është i pandjeshëm). Më e saktë do të ishte pa ngjyrë (an – jo, hemi – pigmenti që i jep ngjyrën eritrocitit dhe të gjithë gjakut, ose akromia por sidoqoftë nuk ka mungesë totale të ngjyrës, të Hb pra flitet për hipokromia) sepse ka një kuptim për faktin se eritrocitet i japin ngjyrë gjakut.

Pra, po pati pakësim të Hb (dhe/ose RBC) do të ketë pakësim të ngjyrës së gjakut me pasojë dhe të lëkurës dhe mukozave (ngjyra e lëkurës dhe e mukozave përcaktohet nga saisa e Hb, numëri i vazave të gjakut të nënlëkurës dhe mukozave të zonës meqënëse epiderma dhe epiteli nuk kanë vetë vaza gjaku, pra janë të tejdukshme, trashësia e lëkurës, vlera e bilurubinës, karotenit, lipideve qarkulluese). Kjo nuk ndodh po u ulën apo u rritën dy seritë e tjera.

Termi më i saktë për të përshkruar pakësimin e numërit të eritrociteve (me pasojë dhe vlerën e Hb) është eritropenia.

Termi 'anemi' i përdorur në mjekësinë klinike i referohet reduktimit poshtë vlerave normale të pranuara të Hb (sipas moshës dhe seksit të personit) me ose pa ulje të numërit absolut të eritrociteve. Me termin anemi përkufizohet pakësimi i sasisë totale të Hb, kundrejt vlerave normale fiziologjike. Pakësimi i Hb, me ose pakësimin e numërit absolut të eritrociteve, çon në shfaqen e simptomave dhe shënjave të anemisë.

Nga ana sasiore anemia është pakësimi me 20 % i vlerave respektive të referimit (për Hb) pra më pak se 12 g% (gr/dL) tek gratë dhe 13% (gr/dL) tek burrat.

Preferohet Hb më tepër se numëri i RBC sepse ekzistojnë anemi hipokrome mikrocitare (Anemia Ferriprive, Sindromet Thalassemike etj) ku numëri i eritrociteve është normal ose dhe mbi kufijtë e normës (talasemia).

Në praktikën e përditshëm në vënd të metodës më pak të zakonshme dhe më të shtrenjtë dhe të zgjatur të matjes direkte të masës eritrocitare që do të ishte më e sakta përdoren:

  • Përqëndrimit të Hb.
  • Vlerat e Hematokritit (Hct).
  • Numri i eritrociteve.

Këto parametra shpjegohen si numra në g/dl, % dhe mm3 dhe paraqesin eritrocitet në krahasim me plazmën (mjedisin e lëngshëm ku ato ndodhen).

Kështu që kur vlerësojmë aneminë, duhet të vlerësohet dhe volumi plazmatik (nëse është i rritur me pasojë hemodiluimin e elementeve të figuruar të gjakut, apo është i pakësuar me pasojë një rritje jo reale e numërit të elementeve të figuruar të gjakut. Në këto raste vlerësimi duhet bërë pas korigjimit të volumit plazmatik, apo pas një farë kohe.

Në vlerat normale të të tre parametrave ndikojnë një sërë faktorësh të rëndësishëm si seksi, mosha, raca, lartësia e vëndit ku jetojnë.

Regullimi i Hematopoezës

Kërkohet një ekuilibër dinamik i përsosur midis vdekjes së kontrolluar qelizore (apoptoza e qelizave të vjetëruara apo me ndyshime strukturore) dhe prodhimit të kontrolluar qelizor.

Funksioni bazë i eritrociteve është krijimi dhe mbajtja e një mjedisi sa më të shëndetshëm për integritetin fizik dhe funksional të hemoglobinës.

Eritrociti është qeliza më e thjeshtë në organizëm, por me një specializim shumë të lartë (e destinuar të vdesi pas mbarimit të funksionit të saj). Është një qelizë e sakrifikueshme për të siguruar strukturën dhe funksionin e transportuesit kryesor të oksigjenit në organizëm, Hb. Pas flakjes së bërthamës (nuk do të ketë ADN dhe ARN), nuk mund të quhet një qelizë e mirëfilltë, pavarësisht se këtë e bën për një detyrë madhore për të siguruar sa më shumë hapësirë për Hb. Ajo gjithashtu nuk ka organoidet më të rëndësishme për rigjenerimin e strukturave të dëmtuara gjatë ekzistencës së vetë (ribozomet për sintezën e proteinave, enzimave), nuk ka mitokondrie të domosdoshme për sintezën e energjisë me anë të Ciklit të Krebsit dhe Fosforilimit Oksidativ, por e siguron energjinë nga një rrugë jo shumë efektive siç është glikoliza anaerobe (citoplazmë) kur vetë transporton oksigjenin dhe ketë e bën që të sigurojë sa më shumë oksigjen për indet e tjera. Merr një formë që të sigurojë sipërfaqen më të madhe për një volum të caktuar dhe që kërkon energji të vazhdueshme, e siguron energjinë e nevojshme nga rrugë jo shumë efektive siç është glikoliza anaerobe e realizuar në citoplazmë, ka një rrugë unike siç është prodhimi i 2,3DPG që në vetevete konsumon më tepër energji, do të kalojë shumë herë në ditë në mikroqarkullim (stres mekanik dhe hipoksik), çdo 20 sekonda bën një qarkullim në të gjithë trupin (170.000 kalime) dhe të gjitha këto për 120 ditë (4 muaj).

Volumi total i gjakut është shuma e volumit plazmatik + masën eritrocitare (RCM-Red cell mass). TCRV-total red cell volume ose RCM, matet me Cr ose Tc radioaktiv dhe vlerat normale tek meshkujt janë 25-35 ml/kg dhe tek femrat 22-32 ml/kg. Volumi plazmatik është 40-50 ml/kg (2.25 litra volum qelizor në të gjithë sasinë e gjakut qarkullues ose 2250 ml : 70 kg ≈ 32 ml/kg).

Gjaku është ind lidhor special i lëngshëm. Lëngu, është uji i plazmës. Pra përdoren për gjakun të gjitha ligjet e hidrodinamikës (në rastin e gjakut si ind i lëngsfëm flitet per hemodinamikë). Flitet për eritrocite, leukocite, trombocite, lipide, proteina qarkulluese etj, sepse ato janë në qarkullimi të vazhdueshëm brënda një sistemi të mbyllur tubash dhe një pompe që e shtynë vazhdimisht në manyrë autonome). Nga mesatarisht 5 litra gjak, vetëm 2.25 litra (45%) janë qelizat. Pjesa tjetër është plazma, që në vetvete ka 93 % ujë dhe 7 % substance solide (shumica proteina ku më kryesoret janë albumina, fibrinogjeni, por dhe lipide, elektrolitë, sheqer etj). Nga 2.25 litra qeliza vetëm 0.037 litra (1.6%) janë leukocite dhe më pak se 0.0065 litra (një lugë çaji) është volumi i të gjithë trombociteve aktualë qarkullues.

Diametri i eritrociteve është 6-8 Mm (mesatarisht 7.5 Mm).

  1. Me përmasa normale quhen normocite.
  2. Kur përmasat janë < 6 mikrometër quhen mikrocite (qeliza të vogla).
  3. Kur përmasat janë > 9 mikrometër quhen makrocitete (të mëdha).
  4. Kur përmasat janë > 12 mikrometër quhen megalocite.

Përsa i përket ngjyrës, eritrocitet janë normokrome, hipokrome, por jo hiperkrome përderisa një eritrocit normokrom do të thotë se ai është i mbushur në kapacitetin maksimal të tij për madhësinë që ka.

faqe    1 2 3 4 5
Ky artikull është dërguar nga:
Ky artikull është lexuar 40457 herë.
Komente nga lexuesit

artikull ikompletuar

Dërguar nga teuta dushkaj, më 28 Mars 2013 në 13:42

Artikulli ishte shume i kuptueshem, por une po krahasoja analizat e mia dhe nese mundeni me ktheni nje pergjigje.Pyetja ime eshte:Sipas rezultateve te analizave del se mund te kem nje anemi sipas pikes 3 te klasifikimit morfologjik dhe niveli i hekurit e kam 56. Ju lutem cfate keshilloni nese mundeni ?

Dërguar nga Roza Naumi, më 19 Qershor 2013 në 16:39

Pershendetje, Per tju kthyer nje pergjigje te sakte me duhen edhe keto te dhena: Eritrocitet (RBC), Hemoglobina (Hgb), Ferritinemia.

Dërguar nga Dr. Sotiraq Lako, më 20 Qershor 2013 në 06:13

Ju falenderoj per pergjigjen. Ne fakt ne analizat e meparshme RBC-ja me ka dale nen 4 milion, ndersa ne analizen e fundit te gjakut komplet ka dale 4.18*10^6, HGB-ja 13.7 g/dl.Ferritinemija 22.83 ng/ml dhe sideremia 51 ng/dl.Ju uroj gjithe te mirat.

Dërguar nga Roza Naumi, më 24 Qershor 2013 në 15:57

Ju falenderoj per pergjigjen.Ju dergoj edhe te dhenat e tjera: RBC=4.18*10^6/nl,me pare i kam patur nen 4 milion, HGB=13.7g/dl,Ferritinemia 22.83ng/ml,Sideremia 51,pra jo 56.Gjithashtu ne rezultatet e WBC, niveli i NEU% me ka dale gjithmone nen 50%,si dhe ne analizen e fundit NEU=48,3%.ME FALNI PER SHQETESIMIN,Roza

Dërguar nga ROZA NAUMI, më 25 Qershor 2013 në 06:47

Me falni qe nuk ju sqarova, se ne analizen e funksionimit te melcize, me dalin gjithmone ALT (GPT) ne nivele mbi norme. Ne analizen e fundit 58 Ul/L, dhe Fostataza alkne nivelin164 uL/DL.Ju faleminderit per perkushtimin,Roza.

Dërguar nga ROZA NAUMI, më 25 Qershor 2013 në 06:52

Pershendetje, Numri i eritrociteve, vlerat e Hemoglobines dhe te ferritinemise jane brenda normes dhe ju aktualisht nuk keni asnje problem me anemine. Persa i perket vlerave te ALT ato diskutohen me mjekun gastro-hepatolog, pavaresisht se jane analiza te bera ne gjakun periferik.

Dërguar nga Dr. Sotiraq Lako, më 26 Qershor 2013 në 04:12

Ju falenderoj pa mase dhe ju uroj gjithe te mirat.

Dërguar nga Roza Naumi, më 26 Qershor 2013 në 04:15

ju lutem kam djalin qe ka mcv 56.6 dhe mch 19.3 hgb 11.5 mirpo mi kane thene me talasemi minor b po ne vjen cudi se ne analiza i dalin mono 13.8 dhe limfo45.3 djali eshte vetem 6 vjec dhe ne tani e kemi zbuluar per kete gje ju lutem me thoni nje koment jam shume e shqetesuar

Dërguar nga amarilda, më 30 Gusht 2013 në 08:31

pershendetje duke ju falenderuar per artikullin. une kam kohe m eanemi per shkak te pranise se disa miomave qe jam duke i ndjekur rregullisht. analizat e fundit pervecse jane tregues i saj ,po do ju lutesha per te me interpretuar dhe disa elemente: Wbc 3.4, MON %10.4,NEU % 46.4, NEU 1.6, RDW 16.1, MCHC 29.7, MCH 23.4, MCV 78.8,HCT27.9, HGB 8.3 dhe RBC 3.54 A duhet te shqetesohem dhe cili eshte treguesi qe mund te tregoje semundje tjeter,vec anemise? faleminderit

Dërguar nga Keti, më 25 Shtator 2013 në 14:46

Pershnedetje!Artikulli shume i sakte dhe deri diku i kuptueshem per ata qe skane lidhje me fushen e mjekesise.Do te doja te me jepnit nje mendim lidhur me elementet e meposhtme:WBC 7.8,LYM 2.3, MON 0.5,GRA 5.0,LYM 30.1%,MON 5.3%GRA 64% RBC 5.39 HGB 9.7 HCT 32.7,MCV 60.7,MCH 18.0,MCHC 29.7, RDV 14.0. A duhet te shqetesohem dhe nese keni mundesi te mejepni nje pergjigje te sakte lidhur me llojin e anemise dhe nese eshte problematike .Ju faleminderit

Dërguar nga jola , më 02 Nentor 2013 në 15:37

Analiza e pergjithshme e gjakut ka pas keto rezultate ju lutem me ndihmoni te kuptoj a kam anemi dhe nese po cilen prej llojeve. wBC 9.63 RBC 4.65 HGB 11.9 HCT 36.3 MCV 78.1 MCH25.6 MCHC 32.8 PLT322 PDW12.2 MPV10.8 PCT 0.35 NEUT 6,13 MONO 9.4

Dërguar nga neda, më 19 Shkurt 2014 në 20:08

Ju falenderoj per artikullin Doktor. Eshte shume i vlefshem.

Dërguar nga Dhurata Sallaku, më 22 Maj 2014 në 04:01

Per Amarilden, Femija mund te jete me Talasemia Minor (duhet dhe vlera e Eritrociteve), por kjo nuk ka lidhje me vlerat e monociteve dhe limfociteve.

Dërguar nga Sotiraq, më 25 Maj 2014 në 06:46

Per Ketin, Une nuk i kam pare komentet, pavaresisht se me vonese, por nese nuk eshte bere mjekim i anemise, duhet patjeter te vleresohet dhe mjekohet.

Dërguar nga Sotiraq, më 25 Maj 2014 në 06:47

Per Jolen, Ju duhet te beni Ferritinemia dhe Elektroforeza e Hemoglobines. Dyshohet per Talasemia Minor.

Dërguar nga Sotiraq, më 25 Maj 2014 në 06:49

Per Neden, Ju duhet te beni Ferritinemia dhe Elektroforeza e Hemoglobines.

Dërguar nga Sotiraq, më 25 Maj 2014 në 06:50

Me te gjitha keto qe kam lexuar ne kete artikull mesova se te gjitha keto shqetesime qe shfaq anemia un i kam dhe nga vizitat e shunta qe kam ber asnj nuk me ka then qe i kam nga anemia.un hgb 9.7 e kam dhe e kam ber dhe elektroforezen dhe me ka dal anemi e lindur.ju lutem shum doja te dija se cili mjek hematolog eshte qe ka shkruar kete artikull pasi kam shum nevoj per nje mjek te till.ju persgendes

Dërguar nga anisa, më 16 Qershor 2014 në 17:42

nje artikull mjaft i kompletuar faleminderit. A do keni mundesi te publikoni nje tabele me te gjith treguesit e analizave te gjakut te nje njeriu te shendosh

Dërguar nga leke marku, më 09 Shtator 2014 në 03:17

Shpjegim plotesisht Profesional . Faleminderit per keto shpjegime . Ju Lutem nese Hemoglobina (por edhe disa tregues te tjere te formules se gjakut ) dalin me te larte se norma ,( pak me e madhe se 14 hemoglobina ) ,cfare problemi ka ,apo eshte thejsht llogaritje compjuterike .... Respekte

Dërguar nga adel, më 26 Tetor 2014 në 10:36

Super artikull, me te specifikuar se kaq nuk mund te kishte. Faleminderit.

Dërguar nga alda kamberaj, më 20 Shkurt 2015 në 13:53

Nje artikull i sakte. Ju falanderoj per informacionin.

Dërguar nga blerina , më 22 Mars 2015 në 07:51

Information I plote the klasifikues ,Shume I vlefshem

Dërguar nga Aurora, më 11 Prill 2015 në 04:24

Pershendetje Ju pergezoj per informacionin dhe mbi te gjitha per pergjigjet qe ktheni.Kam 3vite qe kam kuptuar mungesen e hekurit ,feritinit dhe sideremise.Te gjitha parametrat e tjere Jane Brenda normave ndersa Depozita e feritinit eshte 4,5 . Ju lutem me jepni nje koment

Dërguar nga Migena Toto, më 22 Prill 2015 në 08:48

Per Migenen Nese keni hemoglobine > 12 gr/dl dhe ferritinemia 4.5 ng/ml - konsideroheni me Deficit te Hekurit. Vleresohen shkaqet e deficitit = humbje e perseritur e gjakut ne shumicen e rasteve dhe sigurisht qe mjekohet me doze terapeutike te hekurit (180-200 mg hekur elementar/dite)per te pakten 2 muaj rresht dhe pas 2 muaj rivleresohet ferritinemia. Synimi eshte > 20 ng/ml dhe vlera optimale e femrave eshte rreth 60 ng/ml. Deficiti i hekurit eshte e pamundur te korrigjohet me ushqime.

Dërguar nga Sotiraq Lako, më 16 Prill 2016 në 02:54

Pershendetje wbc 7.43 hgb 12.2 mch 28.5 rbc 4.28 mcv 87.9 sedimente 15

Dërguar nga ema, më 10 Gusht 2016 në 13:03

Me duhen dhe vlerat e trombociteve qe t'ju jap nje pergjigje te plote. Kaq sa keni paraqitur jane normale. Gjithsesi behet gjithmone dhe ferritinemia dhe vetem kur ajo eshte normale, ju nuk keni me te vertete probleme me hekurin.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 13:03

Pershendetje kam ber analizat e gjakut dhe te gjitha me kan dal mir dhe hemoglobina dhe eritrocitet ndersa ferritina ka dal e ulet (4). Cfare do te thote?

Dërguar nga Greta, më 16 Shtator 2016 në 12:46

Pershendetje, ju keni deficit te hekurit, pa anemia nga deficit i hekurit. Eshte problemi me i madh deficitar ne bote. Shkaku i mungeses se hekurit eshte pothuajse gjithmone humbje e perseritur e gjakut. Tek femrat rolin kryesor e kane menstruacionet, por kerkohen dhe humbje gjaku occult ne urine dhe fece. Mjekimi eshte me dozen e plote mjekuese te hekurit (200 mg hekur eleemntar/dite) per te pakten 2 muaj rresht dhe pas 2 muaj rivleresohet ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 12:46

Pershendetje kam ber analizat e gjakut dhe te gjitha me kan dal mir dhe hemoglobina dhe eritrocitet ndersa ferritina ka dal e ulet (4). Cfare do te thote?

Dërguar nga Greta, më 16 Shtator 2016 në 13:04

Pershendetje, ju keni deficit te hekurit, pa anemia nga deficit i hekurit. Eshte problemi me i madh deficitar ne bote. Shkaku i mungeses se hekurit eshte pothuajse gjithmone humbje e perseritur e gjakut. Tek femrat rolin kryesor e kane menstruacionet, por kerkohen dhe humbje gjaku occult ne urine dhe fece. Mjekimi eshte me dozen e plote mjekuese te hekurit (200 mg hekur eleemntar/dite) per te pakten 2 muaj rresht dhe pas 2 muaj rivleresohet ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 13:04

Kam bere analizat e gjakut se fundmi dhe kane dale keto rezultate HGB 9.60 HCT 30.70 MCV 70.10 MCH 22.00 Rbc 4.38 RDW-CV 15.90 dhe WBC 5.43 Doja te dija a kemi te bejme mem nje Anemi Ferriprive. Faleminderit

Dërguar nga Xhuljeta , më 19 Shtator 2016 në 16:07

Pershendetje, po ju keni anemia Hipokrome Mikrocitare, ku shkaku kryesor eshte mungesa e hekurit. Ju duhet te trajtoheni sic e kam shpjeguar ne artikull, per korrigjimin e plote te hemoglobines dhe te depove te hekurit, qe eshte shkaku i anemise nga mungesa e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 16:07

Pershendetje doktor! Komplimente per artikullin . Me thane qe depozitat e hekurit i kam te ulta ju lutem nese mund te me ktheni nje pergj te sakte. Rbc 4.91 Hgb 13.1 Mct 38.5 Mcv 78.4 Mchc 34.0 Rdw.cd 34.7 Mch 26.7 Rdw ch 12.3 Ferritinemia 9.2 Faleminderit

Dërguar nga lorena Hoxha, më 29 Shtator 2016 në 05:29

Pershendetje, ju keni deficit te hekurit, pa anemia nga deficit i hekurit. Eshte problemi me i madh deficitar ne bote. Shkaku i mungeses se hekurit eshte pothuajse gjithmone humbje e perseritur e gjakut. Tek femrat rolin kryesor e kane menstruacionet, por kerkohen dhe humbje gjaku occult ne urine dhe fece. Mjekimi eshte me dozen e plote mjekuese te hekurit (200 mg hekur eleemntar/dite) per te pakten 2 muaj rresht dhe pas 2 muaj rivleresohet ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 05:29

Pershendetje, nese sedimentimi i eritrocitev eshte ne vleren 5 a eshte brenda normes normale.

Dërguar nga Adriatik Musliu, më 29 Shtator 2016 në 09:28

Pershendetje, ESD ne norme eshte deri ne 20, por varet nga gjinia, mosha, numeri i eritrociteve. vlera 5 eshte normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 09:28

Pershendetje, Kur sedimenti eshte 40 nga vlerat normale qe jane 0-10 cfare do te thote? cilat jane analizat shtese ose kontrollet shtese qe duhet te bej?? FLM

Dërguar nga Denada, më 28 Nentor 2016 në 08:08

Pershendetje. Eritrosedimenti (ESD) varet nga shume faktore; mosha (sa mw e madhe mosha aq me i rritur ESD). gjinia (femrat > se meshkujt), prania e anemise (sa me thelle anemia aq me i rritur ESD), rritja e proteinave qw qarkullojne ne gjak me peshe te madhe molekulare (fibrinogjeni - proteine e inflamacionit akut qe mund te nxitet nga infeksioni, trauma etj, rritja e imunoglobulinave. Ka nje formule per llogaritjen e tij; per femrat moshe + 10 pjestim per 2 dhe per meshkujt moshe pjestim per 2.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 28 Nentor 2016 në 08:08

Pershendetje gjyshja ime ne analizat qe beri i doli gpt=86 doktori kishte then qe esht mbi norme po nuk kishte dhene detaje te tjera ndersa gjyshja shpesh ankohet per zhurma qe i ben melcia doktori i tha qe ka anemi cfare mendimi keni ju doktor ??

Dërguar nga Andri Cela, më 01 Dhjetor 2016 në 11:35

Pershendetje eshte nje analize per te cilen duhet te diskutoni me mjekun hepatolog (te semundjeve te melcise).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 02 Dhjetor 2016 në 11:35

Pershendetje, A eshte normal sedimenti 130??duke marre parasysh qe personi vuan nga kanceri. Flm

Dërguar nga Anna, më 06 Dhjetor 2016 në 06:58

Pershendetje, rritja e eritrosedimentit (ESD) eshte e lidhur me shume faktore; 1) mosha (rritja e moshes shoqerohet me rritjen e ESD), 2) gjinia (femrat>meshkujt), 3) anemia (sa me e madhe anemia aq me i madh ESD), 4) proceset inflamatore (rritja e fibrinogjenit qe eshte nje proteine e fazes akute te inflamacionit me peshe te madhe molekulare) dhe procest inflamatore mund te nxiten nga infeksionet dhe faktore jo infektiv (mosha, kanceri, semundjet reumatizmale), 5) rritja e proteinave te tjera me peshe te madhe molekulare (imunoglobulinat); 6) kombinimi i tyre. Kanceri nxit pergjgije inflamatore dhe mund te jete nje shkak per rritjen e ESD, por mund te ndikoje dhe gjinia, mosha, anemia e pranishme, lloji i kancerit (nese kanceri shoqerohet me rritje te imunoglobulinave, ka dhe rritje me te madhe te ESD).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 06 Dhjetor 2016 në 06:58

Pershendetje kam djalin 31 ditesh dhe i kam.bere testi e anemis me.keto rezultate :hgb 11.1 hct 29.50% mcv 91 djalin e ushqej me qumesht gjjri a ka ndonje problem.femija im.se ktu.po.me thon qe mund te ket humbje te gjakut ne trup apo.kok flm.doktor

Dërguar nga Anisa, më 09 Janar 2017 në 15:51

Pershendetje doktor vellai im beri analizat e gjakut dhe i dolen keto pergj.HGB 7.3 g\dl,MCHC 27.4 g\dl,MCH 19.1 pg,MCV 69.6 fL,HCT 26.6% si dhe vlera bilirubines 1.4 mg\dl,ALT 16 u\l.Po ndjek nje kure me Heferol 350 gr,Spazmotek Plus dhe vitamine c.Ju lutem a ben kjo kure a Jo?Dhe a duhet te shqetesohem per helmin qe ka ne melci?Ju lutem me ktheni nje pergj

Dërguar nga Viola, më 25 Janar 2017 në 16:27

Pershendetje, per faktin qe hemoglobina eshte 7.3 gr/dl tregon se ka anemi qe klasifikohet ne shkallen e mesme te saj. Mire eshte te shkruani dhe vleren e eritrociteve, por per faktin qe MCV dhe MCH jane te ulura, tregon se eshte anemia hipokrome mikrocitare dhe mundesite me te medha jane Anemia nga Mungesa e Hekurit dhe per kete behet ferritinemia dhe nese eshte e ulur mjekimi vazhdohet me Heferoli 350 mg 2 x 1 kapsula/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/dite + Acidi Folik 5 mg 2 x 1 tableta/dite, nese pacienti eshte adult, si dhe kerkohen shkaqet e uljes se ferritinemise (ne pergjithesi humbje te perseritura te gjakut). Nje mundesi tjeter eshte kombinimi i Anemise Ferriprive + Talasemia Minor. Ju vazhdojeni mjekimin sic jua kam shkruar dhe pas 1 muaji do te beni: gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines. Te behet dhe nje Eko e barkut per madhesine e shpretkes, pranine ose jo te gureve ne fshkizen e temthit, fece gjak occult, fece parazit, urine komplet. Bilurubina rritet per shume shkaqe te lidhura me eritrocitet apo melcine, por vlera aktuale nuk ju prish asnje pune per jeten e perditshme. Pas 1 muaji te perseritet dhe bilurubina totale dhe indirekte.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Janar 2017 në 16:27

jam 48 vj Kisha hemoragji per shkak te endometrit per rrjedhoj arrita ne anemi 6.4 U shtrova ne spital me dhane 2 qese gjak biopsia e endometrit me doli pa probleme Qendrova 10 dite ne spital ME pas jam trajtu me tothema 2here ne dite per 4 muaj Analizat e fundit qe kam ba jane wbc 9.2 rbc 4.53 hgb 11.3 hct40.8 plt223 pct158 mcv 90m mch 25 mchc 27.8rdw 12.5 mpv7.1 pdw11.3 diff lym20.1% mon 3.7% gra76.2% lym1.8 mon0.3 gra7.1 form ula leukocitare seg 76 limf 20 mono 4 eritrosentimenti 19 ferritinin nuk e kam ba asnjiher Gjinekologu me tha te mos marr me hekur Ju lutem doktor me keto analiza a duhet te jem e qete se jane ne normalitet Perveq hekurit nuk kam marr asgje tjeter per rritjen e hemoglobines A duhet te marr acid folik apo vit b6 apo b 12 Gjnekologu me ka thene se nuk ke nevoje per analiza te tjera gjaku sepse ne e dime shkakun e anemise Per te mos pasur me hemoragji pasi nga ky shkak erdhi anemia aktualisht marr progresteron per te normalizu ciklin pasi kuptohet jam ne paramenopauz Ju lutem doktor nje keshille e juaja edhe do te me ndihmonte edhe do te me qetesonte pasi jam edhe shume stresuar Respekte per punen tuaj ne sherbim te njerezve

Dërguar nga leta, më 09 Mars 2017 në 09:02

Pershendetje Leta, anemia juja eshte permiresuar, por nuk eshte korrigjuar. Mjekimi do te vazhdoje ne korrigjimin fillimisht te anemise (> 12 gr/dl dhe korrigjimin e hipokromise) dhe me pas dhe te ferritinemise, qe eshte shkaku i anemise. Ju do te beni ferritinemine dhe nese eshte < 20 ng/ml, konsiderohet e ulur. Nese eshte te pakten 20 ng/ml konsiderohet normale, por vlera optimale eshte rreth 60 ng/ml. Nese keni ferritine normale, nuk do te merret hekur dhe diskutimi per anemine qe keni do te jete ne drejtim te nje anemie te lehte te lindur (Talasemia Minor). Nese Ferritinemia eshte e ulur ju do te vazhdoni mjekimin (nese nuk keni reaksion) me: Heferoli 350 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/dite dhe meqenese keni patur anemi te thelle dhe rekuperim te rendesishem te hemoglobines dhe mundesia e zbrazjes dhe te depove te hekurit eshte e mundur do te merrni dhe Acidi Folik 5 mg 2 x 1 tableta/dite. Mjekimi do te vazhdoje te pakten 3 muaj me synimin e korrigjimit te plote te anemise fillimisht dhe me pas dhe te ferritinemise. Vetem kur korrigjohet Ferritinemia (rreth 60 ng/ml) jeni trajtuar sic duhet. Nese zgjidhni dhe humbjen e gjakut, problemi hematologjik sherohet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Mars 2017 në 09:02

pershendetje doktor Jam LETA Me falni qe ju shqetesoj perseri Une e bera analizen e ferritinemise dhe me doli 33.4 Laboratori normen e kishte 15deri150 ng per ml per femra Bera gjeithashtu edhe nje eko abdominale ku shpretka mushkria veshkat pankreasi tamthi ishte cdo gje ne normalitet pa probleme Ju lutem duke i vlersuar edhe njehere analizat e mija qe ju kam derguar ne mesazhin e pare qfare do te bej a do e marr acidin folik apo vit b12 pasi une jam duke marre progresteron per rregullim cikli gjithashtu marr edhe ilaqe per tension amlodipine dhe atenolol A eshte normale qe te kem edhe renie ne peshe dhe defekoj shpesh Me duket se kjo gjendje me ka dhene shume stres pasi naten fle pak dhe jam e lodhur Kam mendime te keqija dhe jam bere shume shume pesimiste nuk di a do ta fitoj perseri shendetin e humburpasi jam nene me 4 femije dhe ato kane nevoje cdo moment per mua Duke ju falenderuar per perkushtimin ju uroj jete te gjate doktor

Dërguar nga leta, më 15 Mars 2017 në 08:27

Pershendetje Leta, Ferritinemia konsiderohet normale dhe per anemine e lehte qe keni ju do te beni analizen e Elektroforezes se Hemoglobines per te vertetuar ose perjashtuar nej anemi te lehte te lindur (Talasemia Minor). Nese vertetohet ajo nuk eshte anemi qe ka nevoje per mjekime (e ndihmojme me disa vitamina) dhe per me teper nuk ka lidhje me shqetesimet qe ju keni. Per defekimin e shpeshte dhe renien ne peshe beni fillimisht analizen e TSH (rritja e funksionit te tiroides mund te jete nje shkak). Do te flasim perseri pasi te keni bere Elektroforezen e Hemoglobines dhe TSH.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 15 Mars 2017 në 08:27

Pershendetje.Vajza ime 3.5 vjec ka ESD 30.Cfare do te thote kjo?Cfare analize shtese duhet te bej?flm

Dërguar nga Luna, më 22 Mars 2017 në 16:47

Pershendetje Luna, ESD = eritrosedimenti, eshte lehtesisht i rritur. Shkaqet e rritjes jane disa, ndikon mosha, gjinia, prania e anemise, cdo proces qe nxit inflamacionin (infeksione etj), rritja e disa proteinave ne gjak. Rritja e Eritrosedimentit nuk ka ndonje pasoje klinike, pra nuk eshte shkaktar i ndonje shqetesimi per femijen. Ne e riperseritim pas disa kohesh, nese femija nuk ka shqetesime te vecanta, p.sh; pas 2-3 javesh dhe shoqerohet dhe me CRP dhe Fibrinogjenin.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Mars 2017 në 16:47

Pershendetje,vajza ime eshte 14 Vjece dhe tani mbasi bera Analizat me del se ka Talasemi te leht,nuk e kuptoj ,tani ne kete moshe te zbulohet kjo

Dërguar nga Ala, më 24 Mars 2017 në 16:42

Pershendetje Ala, Talasemi Minor zbulohet ne cdo moshe, ne shumicen e rasteve kur ben nje analize te gjakut periferik dhe qe aty dyshohet dhe plotesohet me analizat e tjera (te pakten Elektroforezen e Hemoglobines). Nuk mjekohet, ju do ti beni vajzes dhe ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 25 Mars 2017 në 16:42

Pershendetje.kam keto te dhena ne lidhje me analizat e bera:wbc 6.50,rbc 4.59,hgb12.2,mchc346,mch26.6,mcv76.9,rdw-cv 12.3%,rdw-sd41.7,hct35.4%,mpv 8.6...a rezultoj anemike?

Dërguar nga Xhesi, më 20 Qershor 2017 në 08:18

Pershendetje, kur hemoglobina eshte > 12 gr/dl tek nje femer nuk konsiderohet anemi. Por ju keni MCV te ulet he duhet te beni; Ferritinemia dhe Elektroforeza e Hemoglobines. Kur ti beni do te diskutojme perseri.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Qershor 2017 në 08:18

Pershendetje doktorr!kam keto te dhena ne lidhje me analizat e bera: wbc6.50,rbc4.59,hgb12.2,mchc 346,mch26.6,mcv76.9,rdw-cv12.3%,rdw-sd41.7,hct35.3%,mpv8.6,pct0.206.a rezultoj anemike?faleminderit

Dërguar nga Xhesi, më 20 Qershor 2017 në 08:31

Pershendetje, kur hemoglobina eshte > 12 gr/dl tek nje femer nuk konsiderohet anemi. Por ju keni MCV te ulet he duhet te beni; Ferritinemia dhe Elektroforeza e Hemoglobines. Kur ti beni do te diskutojme perseri.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Qershor 2017 në 08:31

Pershendetje! A eshte e mundur qe hematologu te te ndjekw dy vjet per anemi, dhe nuk mund te dalloj qe pacienti ka hipertiroidizem!? A sjell kjo anemi?

Dërguar nga Giulia, më 11 Korrik 2017 në 04:48

Pershendetje Giulia, demtimi i funksionit te tiroides shkakton anemi. Por nese anemia eshte nga mungesa e hekurit, qe eshte anemia me e shpeshte ne praktike dhe per kete behet ferritinemia, kjo nuk ka lidhje me funksionin e gjendres tiroide.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Korrik 2017 në 04:48

Përshendetje doktor, kam jashte parametra keto elemente te analizes se gjakut mch 45.6 pg, mchcc 31.8 d/dl, p-Lcr 45.1 , neu segmente 34.2%, NEU shkopinj 15% . A jam anemike ?

Dërguar nga Eriselda, më 17 Korrik 2017 në 14:56

Pershendetje Eriselda, mund ta shkruash te gjithe anelizen e gjakut periferik ? Anemia vleresohet nga vlera e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Korrik 2017 në 14:56

Te dhenat e tjera --- Leukocide 5.08, Eritrocite 1.89, hemoglobina 12.0 g/dl , hematokriti 37.7%, MCV 80.4 fl, MCH 25.6 pg, MCHC 31.8 g/dl, PLT Trombocite 173, RDW-SD 41.3 , RDW-CV 14.4, PDW 16.6 , MPV 12.6 , P-LCR 45.1%, Monocite 9.6 %, Limfocite 39.4%,

Dërguar nga Eriselda, më 18 Korrik 2017 në 03:26

Pershendetje Eriselda, ne e vleresojme anemine nga vlera e hemoglobines. Quhet anemi tek femrat sipas kritereve te OBSH, kur hemoglobina eshte me pak se 12 gr/dl(pra 11.9, 11.8 ...). Aktualisht ju nuk klasifikoheni me anemi. Ndoshta vleren e Eritrociteve e keni shkruar gabim. Parametrat e tjere jane normale. Ju rekomandoj berjen e ferritinemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Korrik 2017 në 03:26

Peshendetje Doktor, eritrocited ishin 4.89, ishte shkruar gabim. Perse duhet bere kjo analize (ferritinemi), me kane keshilluar edhe per elektroforeze hemoglobine, perse eshte e nevojshme? Ju falenderoj per sygjerimet ! Faleminderit!

Dërguar nga Eriselda, më 19 Korrik 2017 në 03:34

Pershendetje Eriselda, ferritinemia eshte treguesi me i mire i depove te hekurit dhe deficiti i hekurit eshte problemi me i madh ne bote, sidomos per femrat. Mund te kesh mungese hekuri pa anemi nga mungesa e hekurit. Mungesa e hekurit jep lodhje, keputje, humbje te ekuilibrit, tharje te gojes etj. Sot eshte vendosur me ligj, qe cdo cift qe do te lindi femije do te beje njehere ne jete Elektroforezen e Hemoglobines. Kjo e fundit behet per te zbuluar bartesit e hemoglobinopative (semundjeve te lindura te hemoglobines) - Talsemise dhe Drepanocitozes.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 19 Korrik 2017 në 03:34

Talasemise

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 19 Korrik 2017 në 03:34

Pershendetje doktor. Me pelqeu artikulli juaj. Para disa ditesh pata nje gjendje diarreje ne mengjes , rreth 1 ore dola 7-8 here me pas nuk pata me. Isha duke pire Agumentine te cilen ma kishte dhene dentisti. Nga dreka pata takikardi dhe veshtiresi ne frymemarrje. U vizitova tek nje kardiolog dhe me tha qe takikardia ishte sinusale (115 rrahje ne min) dhe ishte rezultat i gjendjes se diarrese. Pasdreke bera dhe disa analiza. Gjaku komplet ne norme te gjitha. Eritrocitet 5.05 mln, leukocitet 8.9 mije, hemoglobina 14.1, dhe te tjerat ne norme. Iron ne gjak me doli 49. Flet kjo per deficit hekuri? Jam 57 vjece. Ju lutem cfare me keshilloni. faleminderit

Dërguar nga ardiana, më 27 Korrik 2017 në 09:18

Pershendetje Ardiana, treguesi me i mire i depove te hekurit eshte ferritinemia. Vlera e saj per femrat duhet te jete mbi 20 ng/ml dhe vlera optimale rreth 60 ng/ml. Nese eshte < 20 ng/ml konsiderohet mungese hekuri, per femrat.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Korrik 2017 në 09:18

Faleminderit per pergjigjen. Kisha dhe nje pyetje a ndikon koha e marrjes se analizes (pasdreke ora 6) dhe falti qe kam qene me diare ne nivelin e ironit ne gjak? Femrat kane nivele te ndryshme te ironit? Falemi derit.7

Dërguar nga ardiana, më 27 Korrik 2017 në 10:18

Pershendetje Ardiana, ferritinemia eshte proteine e fazes akute te inflamacionit, keshtu qe nese diarrea eshte rrjedhoje e nje inflamacioni akut mund te shoqerohet me rritje te ferritinemise dhe me ulje te sideremise (qe perfaqeson hekurin qe qarkullon ne gjak = iron ne analiza).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Korrik 2017 në 10:18

Pershendetje doktor!Artikulli mese i qarte ,faleminderit per informacionin....Kam djalin 18 vjec dhe eritrocitet i kan dale mbi norme,62.5, Hb 11.3,kurse MCH 17.6,MCV,MCHC,perseri te ulta nen norme.Sideremia 88,...me thane qe esht mbartes...ju lutem me thoni eshte shqetesuese gjendja dhe cfare mund te bej...faleminderit...

Dërguar nga linda, më 09 Gusht 2017 në 06:09

Pershendetje Linda, nga te dhenat rezulton se djali juaj eshte me Talasemia Minor, ose bartes i Talasemise. Kemi mbi 8 % te popullates me kete problem. Do te plotesohet me Elektroforezen e Hemoglobines dhe Ferritinemia. E sigurte qe nje nga prinderit eshte dhe ai bartes i Talasemise, mund te jene dhe te dy. Nese keni femije te tjere secili do te beje: gjak komplet + ferritinemia + Elektroforeza e Hemoglobines. Nuk eshte e mjekueshme, ne e vleresojme per faktin e transmetimit te mundshem tek femijet dhe problemi kryesor eshte kur te dy prinderit jane bartes te Talasemise, ose te drepanocitozes, kombinim i tyre. Keshtu qe rendesia me e madhe do te jete koha kur djali te martohet dhe te lindi femije, me detyrim bashkeshortja ngado qe te jete do te beje analizat e mesiperme.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Gusht 2017 në 06:09

Ju falenderoj doktor Sotiraq!Kam dhe 2 femije te tjere,vajza ka ferritinemine te ulet 6,7,dhe sideremine 28,kurse Hb 11.9..kurse djali tjeter nuk ka probleme...Une kam pas pak anemi ne pergjithesi,kurse bashkeshorti jo....

Dërguar nga Linda, më 10 Gusht 2017 në 03:51

Pershendetje Znj. Linda, nuk e di sa vjec eshte vajza juaj, por nese eshte e rritur (> 14 vjec) vajza ka te sigurte deficitin e hekurit dhe duhet te mjekohet me hekur per te pakten 2 muaj rresht deri ne korrigjimin e plote te depove te hekurit (ferritinemai rreth 60 ng/ml). Djali peseri do te beje Elektroforezen e Hemoglobines dhe analziat e tjera. Mundesia me e madhe eshte qe ju te jeni bartese e Talasemise. Analizat qe duhet te beni: gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e Hemoglobines. Nese banoni ne Tirane, tek Laboratori Qendror i Spitalit Amerikan (ngjitur me Maternitetin "Geraldine") eshte nje ofert me 22,000 leke te vjetra per te tre analizat dhe mund te behen ne cdo ore (nuk kane lidhje me ushqimin).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 10 Gusht 2017 në 03:51

Pershendetje.Artikulli eshte shume informues.Ai eshte i shkruajtur qarte dhe i kuptueshem esh per ne qe skemi studiuar per lobarante apo mjekese. Une doja gjykimin tuaj doktor.Djali im eshte 2 vjec dh ei bera analizen e gjakut,Hemoglobina i doli 11.4 dhe Hematocriti 30.8.Jam ne pritje te mendimit tuaj profesional, sepse deri tani me jane dhene 2 vleresime te ndryshme nga 2 mjeke te ndryshem.Faleminderit

Dërguar nga Eglantina, më 29 Gusht 2017 në 08:13

Pershendetje Eglantina, sic dhe e keni lexuar anemia vleresohet nga vlera e hemoglobines dhe sipas kritereve te OBSH quhet anemi tek femijet 0.5-5 vjec hemoglobina < 11 gr/dl. Pra sipak ketyre kritereve djali nuk ka anemi. Mire eshte te shkruhet dhe pjesa tjeter e analizes se gjaku (numeri i eritrociteve, leukociteve, trombociteve, etj) si dhe te behet ferritinemia qe vlereson depot e hekurit. Nese dhe ferritinemia eshte normale, djali nuk ka probleme me gjakun. Nese dhe depot e hekurit jane normale, meqenese femijet ne kete moshe rriten shpejt dhe kane nevoje per hekur, mund ti perdoresh suplemente hekuri ose ushqime qe pembajne hekur (qumesht, biskota me hekur), mishin, perimet, frutat (cdo produkt bimor dhe shtazor ka hekur).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 30 Gusht 2017 në 08:13

Pershendetje Doktor, Ju lutem nese mund te me sqaroni ne lidhje me pergjigjen ne analizat e fundit.Vlerat jane si me poshte: Hb 10.3 RBC 4.68 WBC 5.72 MCV 70.5 HCT 33.0 MCH 22.0 Me thane se duhet te bej analiza te tjera per te saktesuar llojin e anemise. Ju lutem mund te me saktesoni cfare analiza te tjera me duhet te bej. Ju falenderoj paraprakisht.

Dërguar nga Ada, më 31 Gusht 2017 në 05:29

Pershendetje Ada, ju keni anemi te lehte, propabilisht nga mungesa e hekurit. Ju duhet te beni ferritinemia dhe elektroforeza e hemoglobines. Nese keni mungese hekuri (ferritinemia < 20 ng/ml)do te merrni mjekim per Anemine nga Mungesa e Hekurit. Preparati qe perdor me shpesh (nese nuk keni reaksion) eshte Heferoli 350 mg 2 x 1 kapasula/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/dite, per te pakten 3 muaj rresht. Pas 1 muaj behet gjak komplet dhe pas 3 muaj mjekim do te behen; gjak komplet + ferritinemia. Nese Ferritinemia eshte normale (per nej femer rreth 60 ng/ml), probabilisht eshte Talasemia Minor qe nuk mjekohet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 01 Shtator 2017 në 05:29

Pershendetje nje artikull mjaft me interes ky i juaji :) po interesohesha te dija me teper mbi analizat qe kam bere por spo gjej te ngjashme(gjak Komplet) FEMER jam 26 vjec eritrocitet 4.19mln,hb11.3,sedimenti 35 (WBC 6.7 RBC 4.19, HGB 11.3HCT34.4 MCV82.1 MCH27.0 MCCHC32.8 PLT2680 NDERSA lEUKOCITE6.700 SEGMENTE 58 SHKOPINJ 2 LIMOCITE 32 MONOCITE 8).nE KETE PERIUDH KAM LODHJE TRUPI,E ZVERDHUR DHIMBJE MBAS KOKE,THEKSOJ QE KISHA DHE ALERGJI DHE JAM DUKE U MJEKUAR

Dërguar nga brunilda, më 10 Shtator 2017 në 16:35

Pershendetje Brunilda, ju keni nje anemi te lehte, propabilisht nga mungesa e hekurit. Duhet te behet Ferritinemia. Eshte anemia me e zakonshme ne praktike, sidomos per femrat. Mund te me sqaroni pak vleren e trombociteve (PLT) 268,000 apo 2,680,000 mm3.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Shtator 2017 në 16:35

Tombocidet 268 000mm3 Faleminderit per pergjigjien doktor:)A do ishte mire te merrja mjekim duke qene qe tani jam me ilace per alergjine apo mund ta svendesoj me ushqim.Pasi ne kete periudhe po perdor Medrol,Flonidan,Risonel 0.05,flusenil dhe Amoksilave.Jam 54 kg 169cm dhe tensioni me vete 5 me 8 .Iu falenderoj per pergjigjien.

Dërguar nga Brunilda , më 11 Shtator 2017 në 14:55

Pershendetje Brunilda, sic dhe e keni lexuar artikullin, nuk ka anemi qe shktohet nga ushqimet dhe nuk ka anemi qe korrigjohet me ushqime. Une per kete e shkruaj qe njerezit ta vleresojne dhe trajtojne problemin sic duhet. Ju do te beni ferritinemine dhe nese ajo eshte e ulet, do te mjekoheni per te pakten 3 muaj me preparate hekuri me synimin e pare korrigjimin e anemise (hemoglobina > 12 gr/dl) dhe synimi perfundimtar korrigjimi i ferritinemise (tek femrat rreth 60 ng/ml). Dhe duhet te kini parasysh se jemi duke mjekuar pasojen, jo shkakun. Anemia ka si shkak mungesen e hekurit, mungesa e hekurit ka pothuajse gjithmone si shkak humbjen e perseritur te gjakut, ku tek femrat rolin kryesor e kane humbjet e gjakut me menstruacione (gjaku ka ngjyre te kuqe nga hekuri). Pra mundesia e perseritjes se mungeses se hekuri, nese nuk eleminohet shkaku eshte e mundshme dhe do ta merrni krahas mjekimeve te tjera. Doza mjekuese e hekurit elementar 200 mg/dite dhe me shpesh perdorim (nese nuk keni reaksion nga medikamentet); Heferoli 350 mg 2 x 1 kapsula/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/dite.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 12 Shtator 2017 në 14:55

Pershendetje doktor! Me ka pelqyer teper materiali qe paraqesni. Eshte nje ndihme shume e madhe per ne qe kemi probleme. Une i bej analizat e gjakut edhe mbi dy here ne vit, ngaqe jam diagnostikuar me talasemi minor, qysh para 4 vjetesh kur bera elektroforezen e hemoglobines ( nuk po gjej fletanalizen, por ishin shifra te ulta, nen 80). Me shqeteson ferritina, qe eshte ne sasi te lart, kur sipas analizave kam edhe mikrocitoze. Nuk di kur behet e demshme ferritina dhe si duhet te veproj per te zbutur demtimin. Para nje viti ferritina ishte 521 dhe sideremia 89, ndersa analizat e dt 15 shtator 2017 japin kete pasqyre: RBC 6.17 10^12/L; HGB 12.1, MCHC 29.2 cRg/dl, MCH 19.7 pg; MCV 67.2 fL; RDW-CV 14.2%; RDW-SD 31.5 fL; HCT 41.5%; PLT 252 10^9/L; MPU 8.0 fL; PDW 13.4%; PCT 0.203%; P-LCR 17.1%., bilirubine totale 0.64; ALT 21; AST 26. Ju faleminderit

Dërguar nga Kastriot, më 26 Shtator 2017 në 06:15

Pershendetje Kastriot, ju keni Talasemia Minor = anemi e lehte e lindur qe nuk mjekohet. Ne e vleresojme kete problem vetem per faktin e transmetimit te mundshem tek pasardhesit dhe qe favorizon gurret ne fshikzen e temthit. Ferritinemia si rregull eshte normale ose e rritur. Deri ne 1000 ng/ml ferritinemia muns te japi lodhje, por nuk shkakton deme ne organizem. Ka dhe faktore te tjere nag rritet ferritinemia (semundjet e melcise, perdorimi i alkoolit, semundjet reumatizmale, crregullimet e yndyrnave etj). Do te beni Sideremia, TIBC, Lipidograma, Uricemia, Transaminazat, Bilurubina, GGT, CRP.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Shtator 2017 në 06:15

Ju faleminderit doktor per pergjigjen! Por une te dhenat e analizave i paskam dhene jo te plota. Vec me lart ne dt 15 shtator jane edhe keto analiza: sideremia 229, ferritina 681 ( keto shifra me shqetesuan), si dhe : glukoza 87; urea 46, creatinina Jaffe 1; triglicerid 204; colesterol total 182; HDL 73; LDL Cho 121; acid urik 7.1; TPSA 2.32; urina komplet te gjitha brenda normes, vec leukocite 8-10 p.f.; wBC 7.36 20^9/L;LYM# 1.91 10^9/L;MID# 0.71 10^9/L; GRA# 4.74 10^9/L; LYM% 25.9%, MID% 9.7%, GRA% 64.4% Ju faleminderit!

Dërguar nga Kastriot, më 26 Shtator 2017 në 13:00

Pershendetje Kastriot, lipidograma dhe uricemia normale jane. Mos perdorni alkool per disa kohe dhe riperseriteni Ferritinemia, Sideremia, TIBC, CRP, GGT, Transaminazat.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Shtator 2017 në 13:00

Pershendetje doktor, besoj tek spitali juaj behen analizat me lart dhe mund te marre konsulten mjeksore? Kur jane ditet me te pershtatshme?

Dërguar nga Kastriot, më 28 Shtator 2017 në 15:56

Pershendetje Z. Kastriot keto behen tek Spitali Amerikan. Nese do te vini javes tjeter mund te vini tek Spitali Amerikan 1, ora 9-12.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Shtator 2017 në 15:56

Pershendetje, Kam bere analizat per here te dyte pas marrjes se terapise nje mujore dhe perseri vlerat e elemeteve perberese te gjakut nuk me kane rene. Gjithashtu edhe ALT me ka dal e ngritne qe dy rradhet 62.8% kurse AST brenda vlerave referente. HGB 166 g/l RBC 5.36 *10^12/l WBC 9.6*10^9/L EOS# 0.4*10^9/L BAS% 1.09% BAS# 0.105*10^9/L MON% 9.1% MON# 0.87*10^9/L LYM# 3.15*10^9/L A mund te di ju lutem cfare te beje qe te dij pse vlera e hemoglobines eshte e larte si dhe AST ? Faleminderit paraprakisht!

Dërguar nga Muharrem, më 30 Shtator 2017 në 05:25

Pershendetje Muharrem, nuk e di cfare terapie nje mujore keni marre. Aktualisht analiza juaj e gjakut periferik (mungon trombociti) eshte normale. AST dhe ALT jane parametra qe ne pergjithesi vleresojne funksionin e melcise dhe duhet te diskutohen me mjekun hepatolog.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 30 Shtator 2017 në 05:25

Pershendetje doktor, Kam bere analiza gjaku komplet dhe rezultate jane: Hb 10.3 RBC 4.68 WBC 5.72 MCV 70.5 HCT 33.0 MCH 22.0. Sipas keshilles suaj kam bere edhe ferritemine dhe me doli 8.9. Ju lutem cfare me keshilloni. Ju falenderoj.

Dërguar nga Alda, më 04 Tetor 2017 në 03:43

Pershendetje Ana, ju keni anemi te lehte hipokrome mikrocitare, propabilisht nga mungesa e hekurit. Duhet te mjekoheni me praprate te hekurit. Nuk e di moshen tuaj. Per te rriturit mjekimi do te jete (nese nuk keni reaksion nga medikamentet; Heferoli 350 mg 2 x 1 tableta/ditë + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/ditë + Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/ditë. Mjekimi vazhdon te pakten 3 muaj rresht. Pas 1 muaji mjekim behet ferritinemia dhe pas 3 muaj gjak komplet + ferritinemia + Elektroforeza e Hemoglobines (kjo e fundit behet vetem njehere ne jete).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 04 Tetor 2017 në 03:43

Pershendetje doktor. I bera vajzes Ekektroforezen e Hemoglobines dhe ka keto vlera te shenuara: Hb A 57.1 Hb D 40.1 Hb A2 2.8 Ju lutem mund te me shpjegoni me sakt per te cfare behet fjale?

Dërguar nga Ilda, më 12 Tetor 2017 në 09:16

Pershendetje Ilda, mund ta shkruani dhe njehere Elektroforezen e Hb. Eshte HbD apo HbS? Me Elektroforezen e Hb qe bejme ne Shqiperi, ne nuk zbulojme dote Hemoglobinen patologjike D. Por ne te dyja rastet vleresohet si bartes e Drepanocitozes (Sickle Cell Trait). Nese e ka vajza, eshte e sigurte qe nje nga prinderit e ka (mund ta keni dhe te dy)dhe nese keni femije te tjere, mire eshte qe t'ja beni dhe atyre Elektroforezen e Hemoglobines. Si eshte analiza e gjakut periferik dhe ferritinemia ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Tetor 2017 në 09:16

Po ju shkruaj perseri doktor. Analizat nje jave kam qe ja bera vajzes. Eshte 8 vjece vajza. Ferritina 79.5 WBC 10.65 LYM# 2.35 MID# 0.42 GRA# 7.88 LYM% 22.O% MID% 3.9% GRA% 74.1 RBC 4.36 HGB 12.6 MCHC 38.7 MCH 28.8 MCV 74.6 RDW-CV 12.3 RDW-SD 40.2 HCT 32.5% PLT 355 MPV 7.9 PDW 13.4% PCT 0.281% P-LCR 15.7% SEGMENTE 70 EOZINOFILE 0 SHKOPINJ 0 BAZOFILE 0 LIMFOCITE 23 MONOCITE 7 SEDIMENTI 30 Tek Elektroforeza e Hemoglobines eshte shenuar Hb D dhe jo Hb S sepse me kishit pyetur ne pergjigjen qe me kishit kthyer me siper. Jane keto vlera: Hb A 57.1 Hb D 40.1 Hb A2 2.8 Ju lutem doktor te me ktheni nje pergjigje.

Dërguar nga Ilda, më 14 Tetor 2017 në 03:23

Pershendetje Ilda, vajza juaj eshte bartese e Drepanocitozes (mund ta lexoni tek "Hemoglobinopatite" semundje e lindur. Analiza e gjakut periferik dhe Ferritinemia jane normale. Nuk ka mjekim. Nje nga prinderit ose dhe te dy mund te jene bartes te Drepanocitozes (duhet te beni dhe ju Elektroforezen e Hemoglobines). Nese keni femije tjeter dhe ai duhet ta beje. Elektroforezen e Hb tek cili laborator e keni bere. HbD nuk eshte karakteristike per Shqiperine, ose mund te jete por ne laboratoret ne Shqiperi nuk e zbulojme dote. Mund te pyesni dhe njehere tek laboratori nese eshte HbD apo HbS (qe eshte me e zakonshme ne vendin tone). Nuk ndryshon asgje nga sa shkruajta me siper.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 14 Tetor 2017 në 03:23

Me falni doktor sepse me siper kam derguar analizat e djalit 5 vjec.Kjo eshte analiza e sakte e Elektroforezes. Ndersa vlerat e tjera jane ato qe kam shkruar me siper. Sideremia eshte 51. Elektroforeza e Hemoglobines Hb A 59.1 Hb S 38.2 Hb A2 2.7

Dërguar nga Ilda, më 14 Tetor 2017 në 03:45

Pershendetje Ilda, ajo qe kam shkruajtur tek komenti i meparshem vlen. Perderisa vajza juaj ka HbS, mundesia me e madhe eshte qe dhe djali juaj ta kete HbS dhe jo HbD. Duhet te pyesni tek laboratori qe e ka bere kete analize. Por nuk ndryshon asgje, si vajza dhe djali jane bertes te Drepanocitozes. Kam shkruar tek "Hemoglobinopatite".

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 14 Tetor 2017 në 03:45

Pershendetje doktor, vlerat e analizes se gjakut te vajzes time 4 vjec e gjysme jane:RBC 5.48 HTC 38.6 HGB13.7 MCV 70.4 MCH 25.0. MCHC 35.5. RDW-SD 36.9. RDW-CV 14.9 WBC 11.28. LYM%48. LYM#5.41 MONO#0.83. Cfare mendimi keni ju lutem?

Dërguar nga Eva Vogli, më 16 Tetor 2017 në 03:36

Pershendetje Eva, kur te keni mundesi do ti beni dhe Ferritinemia + Elektroforeza e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Tetor 2017 në 03:36

Pershendetje Doktor! Kam djalin 2 Vjec dhe pergjigjigjet e analizave jane : Rbc 5.68 , hct 29.4 , hgb 9.7, mcv 51.8 , mch17.1 , mchc 33, rdw-sd 35.4 Rdw-cv 20.9. Theksoj Un jam mbartes i talasemis minor, ndersa e Èma jo. Kur ishte 1 vjec i kemi ber dhe ferritinemin dhe i ka dal ok. Faleminderit, ju lutem nje pergjigje. Bekime.

Dërguar nga Fatjon, më 25 Tetor 2017 në 16:55

Pershendetje, sipas OBSH quhet anemi tek femijet 0.5-5 vjec, kur vlera e hemoglobines < 11 gr/dl. Pra dajli juaj ka anemi, qe konsiderohet e lehte. Mire eshte qe te behet dhe njehere ferritinemia, nese eshte e ulet do te mjekohet me hekur. Nese jo, mund te dyshohet per Talasemia Minor, por Elektroforezen e Hb mire eshte ta beni pas moshes 4 vjec, kur pothuaj eleminohet HbF.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Tetor 2017 në 16:55

Pershendetje doktor! Per probleme te tjera nuk munda te vij shpejt tek ju, packa se e kam domosdoshmeri. Por komunikimi me ju na ndihmon shume dhe per kete jeni ne konsiderate gjithandej. Ju kam bere me dije me analizat e mia dhe eshte e konfirmuar talasemia miner. Keshillat tuaja me kane vlejtur. Por ferritina akoma po ngrihet dhe analizat e fundit ishin: ferritiba 797, sideremia 144, bilirubina totale 0.65, indirekte 0.39 dhe direkte 0.26. Proteina C reaktive 0.10, GOT 17, GPT 13, truglicerid 168, kolesterol total 184, HDL 44, LDL 119, glicemi 87, emoglobin 13.1, ematokrit 43, leucicit 8.5, eritrocit 6.2, MCV 70, MCH 21.3, MCHC 31, RDW 12.4, MPV 6.6, neutriful 5.1, linficut 2.4, monicit 0.71, eozinofil, PSA 3.62. 0.2, baziful 0.1. nuk di si te veproj? Me duhet te nis nje trajtim te vecante apo te jem i kujdesshem tek ushqimet ku jane probleme dhe yndyrnat. Nuk di si te ushqehem. Nisa mengjezin me tershere dhe qumesht apo boronice, me mendimin se keto te fundit pengojne thithjen e hekurit te tersheres, perdor rralle mish pule e peshk, patate, domate, spinaq etj dhe pas tyre caj ne te tre vaktet. Nuk di si te veproj dhe nuk dua te zgjatem se po lu lodh. Ju faleminderit!

Dërguar nga Kastriot, më 12 Nentor 2017 në 06:08

Pershendetje Kastriot, Talasemia Minor si rregull ka Ferritinemi normale ose dhe me te rritur. Ferritinemia rritet dhe nga faktore te tjere te lindur apo te fituar. Te fituar jane semundje te melcise, semundje reumatizmale, semundje te tjera qe nxitin inflamacionin ne organziem, perdorimi i alkoolit, crregullimet e yndyrnave. Patologji e lindur = Hemokromatoza Hereditare qe per tu vertetuar kerkon analiza gjenetike. Ju do te beni TIBC dhe me pas percaktohet Saturimi i Transferines = Raporti Sideremi/TIBC x 100. Nese eshte me pak se 45-50 %, rritja eshte e fituar. Nuk ka nje mjekim per vleren aktuale tuajen. Hekuri ndodhet ne ushqimet me ngjyre te kuqe, me i pasuri me te eshte mishi i kuq. Kete mund te shmangesh, por hekuri eshte e pamundur per tu shmnagur nga ushqimet. Kur ferritinemi eshte mbi 1,000 ng/ml vleresoht dhe sigurisht qe do te mjekohet, per ta ulur poshte kesaj vlere.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Nentor 2017 në 06:08

Ju faleminderit doktor per keshillen me shume vlere. Ndersa thuhet, por edhe kam lexuar se perdorimi i caj, kafe, ushqime me kalcium, brenda nje ore nga marrja e ushqimeve bimore, ulin thithjen e hekurit ne zorre, tek keto ushqime, sa mund te ndikoj? Me falni per shqetesimin.

Dërguar nga Kastrioti, më 13 Nentor 2017 në 03:24

Pershendetje, mund ti perdorni. Shmangni dhe mishin e kuq. Por hekuri eshte e pamundur te shmnaget plotesisht nga marrja ushqimore.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Nentor 2017 në 03:24

Hekuri merret dhe nga metali i eneve ku gatuhet ushqimi. Mund te perdoresh per gatim materiale jo metalike (ene me perberje gurri).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Nentor 2017 në 03:24

Pershendetje,sapo kam bere analizat e gjakut te femijes ti,eshte 7 vjece,sasia e hekurit ne gjake ka dale109mg ndersa sasia e feretunes 12ng/ml ndersa hemoglobina 12,6gr ..a duhet te shqetesohem??ju lutem pres nje pergjigje!!faleminderit shume

Dërguar nga Dorina , më 20 Nentor 2017 në 06:17

Pershendetje, analizat i ka mire. Ferritinemia duhet te jete te pakten 15 ng/ml. Mund te marri per 1.5 muaj mjekim me preparate te hekurit. Hekuri per femijet jepet ne varesi te peshes dhe duhet te bisedoni me nje pediater.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Nentor 2017 në 06:17

Pershkrimi i panelit i analizave te gjakut me dha mundesine qe te mesoj te lexoj analizat e mia .Pergezime per menyren e kuptueshme te spjegimit Dy jane analizat e mia jo brenda normave:HCT-36.8 norma37.0-46.0dhe MCHC-37.6norma 32.0-36.0 Ju faleminderit dhe ju jam mirenjohese nese me ktheni pergjigje.Me respekt Arjana.

Dërguar nga Arjana Hoxha, më 23 Nentor 2017 në 06:04

Pershendetje Arjana, aparatet e nxjerrin rreth 15 % me te ulet Hct se vlera normale dhe ne nuk e marrim shume parasysh vleren e aparatit. MCHC nuk ka rendesi praktike dhe klinike.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Nentor 2017 në 06:04

Pershendetje doktor! Kam 2 muaj qe po mar Heferol per korrigjimin e anemise. Para trajtimit kam pas hb 10.2 hct 30.9 mcv 75.9 mch 25.1 Ferri Tina 5.3. Pas 2 muajsh hb 11.9 mch 25.1 htc 39.9 ferritina 18.9. Jane normale? Cfar zevendesuesi mund te perdor pasi kam diare nga perdorimi i heferol. Faleminderit.

Dërguar nga Naevi, më 24 Nentor 2017 në 09:25

Pershendetje Naevi, anemia juaj eshte korrigjuar, por ju keni nevoje te merrni te pakten dhe 2 muaj mjekim me preparate hekuri per korrigjimin e plote te ferritinemise (per te rriturit rreth 60 ng/ml). Cila eshte mosha juaj ? Nese jeni e rritur (> 15 vjec), ne vend te Heferolit mund te perdorni Tardyferon 80 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina C 100 mg 3 x 1 tableta/dite. Aktualisht eshte dhe nje preparat i ri, FeraMax 150 mg qe merret 1 kapsul/dite + Vitamina C 100 mg 1 tablete/dite. Pas 2 muaj do te beni gjak komplet + ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 25 Nentor 2017 në 09:25

Para nje jave kam bere nje analize gjaku MCV76.6 MCH 24.9 MCHC 32HT 40.6 SE 29 parametrat e tjere ishin brenda normes .A mund te jete fillim i nje anemie? Nena ime pati keto rezultate MCV 79 NEUT 43.8 MPV 8.7Parametrat tjere ishin ne norme Mund te me thoni se cfare duhet te bej? Faleminderit!

Dërguar nga albana, më 02 Dhjetor 2017 në 07:39

Pershendetje Albana, keto vlera qe shkruani jane disa konstante qe nuk kane vlere pa vlerat baze te analizes se gjakut periferik: RBC, HB, WBC, Plt. Keshtu qe do te me shkruani keto vlera.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 02 Dhjetor 2017 në 07:39

Pershendetje doktor!Kam bere analizen e gjakut ka dal me keto vlera RBC 3.66×10 ne6.Hgb 10.3g/dl.HCT 32.8%.MCV 89.6 fl.MCH 28.1pg.MVHC 31.4 g/dl.RDW 12.6 %.ju lutemi me qfar anemie kemi te bejme si mund ta ndjek.nga eni 40 vjec.Faleminderit.

Dërguar nga Eni, më 06 Dhjetor 2017 në 12:55

Pershendetje Eni, ju keni Anemi te Lehte, ka hipokromi dhe ne shumicen e rasteve shkaktohet nga mungesa e hekurit. Per kete do te beni Ferritinemia dhe nese konfirmohet deficiti, do te merrni mjekim me hekur per te pakten 3 muaj rresht. Synimi i mjekimit eshte korrigjimi fillimisht i anemise dhe perfundimtari i Ferritinemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Dhjetor 2017 në 12:55

Pershendetje Doktor.Bera nje analize gjaku dhe dolen keto rezultate RBC 3.68.Hgb 10.4g/dl.HCT 32.9%.MCV 89.6 fl.MCH 28.2pg.MVHC 31.2g/dl.RDW 12.6 %. Sedimenti 40 .Te dhenat tjera ishin ne norme.si mund ta ndjeki.mosha 42 vjec Dita.

Dërguar nga Dita, më 09 Dhjetor 2017 në 10:25

Pershendetje Dita, ju keni anemi te lehte hipokrome. Do te beni ferritinemia. Nese eshte < 20 ng/ml = Deficiti i Hekurit dhe Anemia mund te jete nga mungesa e hekurit. Do te merrni per 3 muaj mjekim me dozen terapeutike te hekurit. Synimi i mjekimit eshte qe per 1-1.5 muaj te korrigjohet anemia dhe pas te pakten 3 muaj mjekim dhe ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Dhjetor 2017 në 10:25

Pershendetje doktor! Kam rreth dy muaj qe ndjej veshtiresi ne frymemarrje , duket si mosngopje me oksigjen . Ne analizat e gjekut rezultoj anemike me keto vlera WBC RBC 3.91x10 /HGB 10.5 /HTC 34.9 / MCV 89 / MCH 26.9 /MCHC 30.1 /RDW 11.7 dhe Ferritina 8.30 ! Mosha 28 vjece. Doja te dija nese keto vlera ndikojne ne veshtiresine qe une kam ne frymemarrje dhe cila eshte kura e duhur qe duhet te perdor? Faleminderit

Dërguar nga Ola, më 10 Dhjetor 2017 në 11:03

Pershendetje Ola, ju keni Anemi te lehte, nga Mungesa e Hekurit. Anemia mund te jete shkak per veshtiresine ne frymemarrje, me teper kur je ne levizje, jo ne qetesi. Do te merrni per te pakten 3 muaj mjekimi me dozen mjekuese te hekurit, me synimin qe per 1-1.5 muaj te korrigjohet anemia (Hb > 12 gr/dl) dhe pas rreth 3 muaj mjekim dhe ferritinemia (rreth 60 ng/ml).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Dhjetor 2017 në 11:03

Pershendetje doktor! Kam rreth dy muaj qe ndjej veshtiresi ne frymemarrje , duket si mosngopje me oksigjen . Ne analizat e gjekut rezultoj anemike me keto vlera WBC RBC 3.91x10 /HGB 10.5 /HTC 34.9 / MCV 89 / MCH 26.9 /MCHC 30.1 /RDW 11.7 dhe Ferritina 8.30 ! Mosha 28 vjece. Doja te dija nese keto vlera ndikojne ne veshtiresine qe une kam ne frymemarrje dhe cila eshte kura e duhur qe duhet te perdor? Faleminderit

Dërguar nga Ola, më 11 Dhjetor 2017 në 02:17

Pershendetje Ola, ju keni Anemi te lehte, nga Mungesa e Hekurit. Anemia mund te jete shkak per veshtiresine ne frymemarrje, me teper kur je ne levizje, jo ne qetesi. Do te merrni per te pakten 3 muaj mjekimi me dozen mjekuese te hekurit, me synimin qe per 1-1.5 muaj te korrigjohet anemia (Hb > 12 gr/dl) dhe pas rreth 3 muaj mjekim dhe ferritinemia (rreth 60 ng/ml).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Dhjetor 2017 në 02:17

Pershendetje doktor! Kam rreth dy muaj qe ndjej veshtiresi ne frymemarrje , duket si mosngopje me oksigjen . Ne analizat e gjekut rezultoj anemike me keto vlera WBC RBC 3.91x10 /HGB 10.5 /HTC 34.9 / MCV 89 / MCH 26.9 /MCHC 30.1 /RDW 11.7 dhe Ferritina 8.30 ! Mosha 28 vjece. Doja te dija nese keto vlera ndikojne ne veshtiresine qe une kam ne frymemarrje dhe cila eshte kura e duhur qe duhet te perdor? Faleminderit

Dërguar nga Ola, më 11 Dhjetor 2017 në 02:31

Pershendetje Ola, ju keni Anemi te lehte, nga Mungesa e Hekurit. Anemia mund te jete shkak per veshtiresine ne frymemarrje, me teper kur je ne levizje, jo ne qetesi. Do te merrni per te pakten 3 muaj mjekimi me dozen mjekuese te hekurit, me synimin qe per 1-1.5 muaj te korrigjohet anemia (Hb > 12 gr/dl) dhe pas rreth 3 muaj mjekim dhe ferritinemia (rreth 60 ng/ml).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Dhjetor 2017 në 02:31

Pershendetje doktor!Po ju dergoj edhe nje here flete analisen RBC 3.66×10 ne6.Hgb 10.3g/dl.HCT 32.8%.MCV 89.6 fl.MCH 28.1pg.MVHC 31.4 g/dl.RDW 12.6 %. Bera edhe ferrritinemine doli 25,sideremia98 sedimenti 40ju lutemi si mund ta ndjekim.a mund te perdori preparate me permbjtje hekuri nga eni 40 vjec.Faleminderit.

Dërguar nga Eni, më 15 Dhjetor 2017 në 13:13

Pershendetje Eni, ju do te merrni Ironorm 3 x kapsula/dite ne mes ose pas ushqimit (fecet me ngjyre te erret e keni nga hekuri) dhe pas 1 muaji mjekim do te beni gjakun komplet dhe ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Dhjetor 2017 në 13:13

Pershendetje doktor,Kam djalin 3 muaj e gjysem.I bera analizat gjak komplet me formule dhe kan dal shqetesuar. . WBC 18.03 ×10(3) LYM 12.75×10(3)ul LYM % 70.7% GRA% 21.5% RBC 4.45×10(6) ul HGB 12g\dl HCT 37,2% PLT 483×10(3)ul P-LCR 11.5% Eritrosedimenti 7mm\h. Ju lutem me ktheni pgj se jam shum e shqetesuar.Ju faleminderit.Julinda

Dërguar nga Julinda, më 24 Janar 2018 në 13:59

Pershendetje Julinda, ne analizat qe paraqesni, djali ka nej rritje te lehte te leukociteve dhe trombociteve. Nuk e di per cfare arsye ja keni bere, por mund te kete shume shkaqe, perfshire infeksionet e mundshme qe mund ti japin. Une trajtoj moshat > 15 vjec dhe per kete moshe diskutohet me mjekun hematolog pediater ose drejteperdrejte me pediatrin.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 25 Janar 2018 në 13:59

Pershendetje doktor,Kam djalin 3 muaj e gjysem.I bera analizat gjak komplet me formule dhe kan dal me kto vlera. WBC 18.03 ×10(3) LYM 12.75×10(3)ul LYM % 70.7% GRA% 21.5% RBC 4.45×10(6) ul HGB 12g\dl HCT 37,2% PLT 483×10(3)ul P-LCR 11.5% Eritrosedimenti 7mm\h.Te tjerat Jan Brenda normed. Ju lutem me ktheni pgj se jam shum e shqetesuar.Ju faleminderit.Julinda

Dërguar nga Julinda, më 24 Janar 2018 në 14:18

Pershendetje Julinda, ne analizat qe paraqesni, djali ka nej rritje te lehte te leukociteve dhe trombociteve. Nuk e di per cfare arsye ja keni bere, por mund te kete shume shkaqe, perfshire infeksionet e mundshme qe mund ti japin. Une trajtoj moshat > 15 vjec dhe per kete moshe diskutohet me mjekun hematolog pediater ose drejteperdrejte me pediatrin.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 25 Janar 2018 në 14:18

PSH doctor, Kam djalin 16 muajsh bera analizat. Wbc11,2.rbc6.51, hgb11. Ht34.mcv52.2, mch16.9, mchc32.4, plt562, ly53.1,mo3.1,gr43.8, rdw16.3, ju lutem me kthe nje pergjigje, falemunderit

Dërguar nga gentjola, më 23 Shkurt 2018 në 08:06

Pershendetje Gentjola, mund te dyshohet per nje anemi e lehte e lindur. Mund te me dergoni analizen e gjakut periferik tuajen dhe te burrit ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Shkurt 2018 në 08:06

Pershendetje doctor, ju shkruajta per djalin, por une si Nene nuk Kam pas pribleme me anemin,as gjate shtatzanis. Por bashkshorti vuan ka anemia, munges hekuri dhe eshte kuruar, a ka lidhje kjo me djalin. Ne analizat me pare djali ka qene ne rregull ska pas problem. Flm

Dërguar nga gentjola, më 24 Shkurt 2018 në 07:33

Pershendetje, e kuptova qe eshte per djalin. Por aty dyshohet per nje anemi te lehte te lindur dhe zakonisht Elektroforeza e Hb behet pas moshes 4 vjec per te qene te sakte. Nese bashkeshorti juaj eshte mjekuar me Hekur, shpsh ne Shqiperi Anemite e lehta te lindur gabimisht mjekohen me hekur. Mund te me shkruani analizat e bashkeshortit tuaj: gjak komplet, ferritinemia, elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Shkurt 2018 në 07:33

Ku mund te bej nje vizit per djalin, Ku mund tju gjej? Apo te drejtohm tek nje pediater hematolog?

Dërguar nga gentjola, më 24 Shkurt 2018 në 11:12

Pershendetje, per femijen aktualisht nuk ka nevoje. Sipas OBSH quhet anemi tek femijet < 5 vjec kur Hb < 11 gr/dl. Dhe djali juaj 11 gr/dl e ka hemoglobinen. Por ka 6 milione eritrocite. Tek femijet ka gjithmone nje mosperputhje midis numerit te eritrociteve dhe vleres se hemoglobines, por ne kete rast eshte pak me e madhe. Prandaj dyshohet per Anemi te Lehte te Lindur (bartes i Talasemise = Talasemia Minor). Nese konfirmohet, anemia e lindur nuk mjekohet, vetem konstatohet. Ju mund ti beni femijes Ferritinemia dhe Elektroforezen e Hb. Une punoj tek Spitali Amerikan.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Shkurt 2018 në 11:12

Pershendetje doktor.kam bere analizat dhe me ka dale trombocitet 96 dhe sedimenti 64.gjithashtu urinoj shpeshhere me gjak?jam shume e shqetesuar.

Dërguar nga Ela, më 06 Mars 2018 në 15:53

Pershendetje Ela, traombocitet jane me te ulta se vlera normale, por nuk sjellin dhe justifikojne asnje shqetesim. Si rregull ato do te riperseriten, por do te numerohen ne lame dhe vetem numeri ne lame eshte i vertete. Nese jane perseri te ulta do te takohesh me hematologun per te percaktuar shkakun/shkaqet e mundshme. Duhet te shkruash dhe vlerat e tjera te gjakut periferik. Per urinen do te konsultohesh me Nefrologun/Urologun. Eritrosedimenti eshte i rritur, por vleresohet mosha, prania e anemise, behen CRP. Fibrinogjeni, Proteina totale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Mars 2018 në 15:53

Pershendetje,mamaja ime esht 36vjec dhe vuan nga drepanocitoza heterozitogote.Do deshiroja te me thonit nje diete per kete semundje?Sa eshte probabiliteti qe ti transmetohet 3 femijeve te saj ose te jene bartes?

Dërguar nga Adela, më 07 Prill 2018 në 07:47

Pershendetje Adela, mamaja juaj eshte bartese e Drepanocitozes. Eshte semundje e lindur dhe nuk ka nje diete per te. Nese babai juaj nuk e ka kete patologji, secili nga femijet ka 50 % mundesi ta kete kete problem dhe 50 % jo. Te tre femijet do te bejne: gjak komplet + ferritinemia + Elektroforeza e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Prill 2018 në 07:47

Pershendetje.Kam ber analizat dhe me kan dal HGB 8.7,HCT 28.6,MCV 66.5,MCH 20.3,MCHC 30.4, RDW 15.8,PLT 43.0.Mund te me thoni se cfar duhet te perdor ?kam dhe nje keputje kto koh.

Dërguar nga Arjana, më 11 Prill 2018 në 11:22

Pershendetje Arjana, ju duhet te shkruani dhe vlerat e RBC dhe WBC. Propabilisht keni Anemia nga Mungesa e Hekurit (MCV dhe MCH jane te ulura). Cfare moshe keni ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 15 Prill 2018 në 11:22

Pershendetje.Mosha ime esht 44 vjec. Vlerta e RBC 4.30 dhe WBC 8.1.Faleminderit.

Dërguar nga Arjana, më 15 Prill 2018 në 09:55

Pershendetje, Ju keni Anemia Hipokrome Mikrocitare, propabilisht Anemia nga Mungesa e Hekurit. Grada e II (e moderuar). Ju do te merrni per te pakten 3 mua rresht: Ironorm 3 x 1 kapsula/dite, ne mes ose pas ushqmit. Pas 1 muaji do te beni gjak komplet dhe pas 3 muaj mjekim; gjak komplet dhe ferritinemia. Synimi i mjekimit eshte korrigjimi per 1-1.5 muaj i anemise (Hb > 12 gr/dl) dhe pas 3 muaj mjekim Ferritinemia (> 20 ng/ml, vlera optimale per femrat rreth 60 ng/ml).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Prill 2018 në 09:55

Pershendetje! Jam e interesuar te di cdo te thote kur eritrosedimenti eshte 16 dhe vlera normale eshte <15 ?

Dërguar nga Eneida, më 25 Prill 2018 në 14:32

Pershendetje Eneida, vlera normale e ESD eshte deri be 20 mm/h. Por vlera e sedimentit varet dhe nga mosha, sa me e madhe mosha aq me i larte sedimenti, varet nga gjinia (femrat e kane me te larte se meshkujt). Ka nje formule per vleresimin e ESD sipas gjinise dhe moshes: per meshkujt - Moshe/2 dhe per femrat Moshe + 10/2. Nje mashkull 80 vjec e ka ESD normal deri 40 mm/h, nje femer 80 vjec e ka ESD normal deri 45 mm/h.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Prill 2018 në 14:32

Pershendetje, mosha ime eshte 23vjec kam bere analizat dhe me kane dale WBC 6.2 RBC 4.28 HGB 11.6 MCH 27.1 MCHC 30.7 HCT 37.8 MCV 88 RDW 12.9. Kam te gjitha siptomat e anemise dhe me thane qe te beja nje elektroforeze te hemoglobines. Faleminderit

Dërguar nga Sabina, më 02 Maj 2018 në 06:12

Pershendetje Sabina, ju keni Anemi Hipokrome Mikrocitare, te lehte, propabilisht Anemia nga Mungesa e Hekurit. Si rregull behet fillimisht ferritinemia, nese eshte e ulet, je e detyruar te mjekohesh me preparate te hekurit. Elektroforeza e Hb sot eshte detyrim per cdo cift qe do te lindi femije, por vlera eshte e sakte kur ferritinemia eshte normale. Ju per 1 muaj do te merrni; Ironorm 3 x 1 kapsula/dite (nese nuk keni reaksion) dhe pas 1 muaji do te beni; gjak komplet + ferritinemia + Elektroforeza e Hb. Pas 1 muaj mjekim pretendojme te korrigjohet anemia nese eshte nga mungesa e hekurit (Hb > 12 gr/dl) dhe vazhdojme mjekimin deri ne korrigjimin e ferritinemise (rreth 60 ng/ml), qe zakonisht eshte rreth 2 muaj pas korrigjimit te anemise (gjithsej si rregull 3 muaj mjekim).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 02 Maj 2018 në 06:12

Pershendetje doktor Te falenderoj per ate cka beni ne sherbim te pacienteve Nena ime kishte nje lipome ne kofshe te cilen e ka mbajtur 16 vite Nuk kishte dhimbje vecse lipoma krijoi nje rritje te ngadalte dhe u be sa nje kokerr ftua e madhe Kishte frike se mos ishte gje e keqe prandaj nuk shkonte tek doktori per ta hequr Para 4 vitesh hoqi temthin dhe kirurgu i beri edhe eko te lipomes dhe i tha qe ta hiqte se nuk ka asgje per tu shqetesuar po ajo nuk pranoi Para nje muaji i beri perseri nje eko tjeter lipomes dhe ekografisti dhe kirurgu i thane se mund te hiqet pa probleme dhe e garantuan se nuk eshte gje e keqe Ka tre jave qe iu mbush mendja dhe e hoqi lipomen tek nje kirurg ne LEZHE Beri te gjitha analizat e gjakut vizite zemre mushkerish te diabetit para operacionit i dolen qe te gjitha shume mire Dhe operacioni i shkoi shume mire Doktori edhe pas operacionit foli me superlativa se nuk ka asgje per tu shqetesuar fare se lipoma nuk eshte gje e keqe I kerkuam doktorit qe ti bente mbjellje lipomes por ai na tha se nuk eshte e nevojshme pasi ishte garant qe nuk eshte gje e keqe Mua me ka mbetur mendja se perse nuk e beri doktori analizen pas operacionit dhe nuk po qetesohem dot Te lutem mund te me japesh ndonje shpjegim se a ndodh gjithmone qe lipomat te jene beninje dhe a mund ti bejme ndonje analize gjaku mamit qe te na jape te dhena te sakta qe cdo gje shkon mire ne shendetin e saj dhe nuk do te kete me probleme qe mund te vijne nga heqja e lipomes Te falenderoj per kohen qe na kushton i nderuar doktor

Dërguar nga LETA, më 02 Maj 2018 në 15:58

Pershendetje Leta, une nuk jam specialist per keto probleme. Por lipoma eshte si rregull, tumor beninj dhe nuk ka pasoja nga heqja kirurgjikale e saj. Nuk ka ndonje analize te gjakut per te gjykuar per ndonje pasoje te afert ose te larget te mundshem prej saj.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 03 Maj 2018 në 15:58

Pershendetje, WBC 7.04, RBC 4.40, HGB 13.1, HCT 37.4, MCV 85, MCH 29.8, MCHC 35, MPV 10.4, PLT 336, RDW-SD 37.6, RDW-CD 12.4, PDW 10.7, PCT 0.35, LYMPH 40.9, NEUT 50.5, MONO 6.1, RET 0.5. Ferritinina 30.4 ng/ml, Sideremia 104 dhe elektroforeza HbA 97.2, HbA2 2.8. Faleminderit

Dërguar nga Sabina, më 10 Maj 2018 në 01:14

Pershendetje Sabina, mund te me kujtoni pak per analizat e mesiperme. Ju kam dhene mjekim per anemine ? Keto analiza jane normale. Ferritinemia 30 ng/ml eshte normale (per femrat > 20 ng/ml), por vlerat optimale duhet te jeene rreth 60 ng/ml.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 10 Maj 2018 në 01:14

Keto jane vlerat e analizave te dyta qe bera, te cilat me thene te drejten jane pak te ndryshme nga te parat. Per mjekim me thate ironorm 3×1kapsula/dite

Dërguar nga Sabina, më 10 Maj 2018 në 11:55

Pergjigja ndaj mjekimit eshte shume e mire, ju nuk keni me anemi. Sic dhe ju shkruajta, depot e hekurit jane brenda vlerave normale, por vlera normale eshte rreth 60 ng/ml. Ju do ta vazhdoni dhe 1 muaj mjekimjn dhe nese keni mundesi, beni vetem Ferritinemia. Nese eshte arritur vlera qe synojme (60 ng/ml, ose afer saj), nderprite mjekimin dhe pas 5-6 muaj riperserite ferritinemine.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Maj 2018 në 11:55

Persh bera analizat dhe me kan dal keto rezultate:leukocite 9300,eritrocite 4410000 ,hemoglobina 12.7 ,hematokriti 36.6,trombocitet 378 000,Mvc 83.0 McH 28.8,MCHC 34.7 limfocite 27.9,nutrofile 58.5 monocite 13.6 dhe sendimenti 34.jam e shqetesuar per sedimentin se gjithmon me del i lart ,a ndikon sinoziti tek sendi ,ju flm

Dërguar nga Migena, më 07 Qershor 2018 në 08:26

Pershendetje Migena, analiza juaj e gjakut eshte normale. Eritrosedimenti varet dhe nga mosha, cila eshte e juaja. Cdo proces inflamator ne organizem, perfshire dhe infeksionet e rrit eritrosedimentin. Ju do te beni dhe CRP, Fibrinogjeni.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Qershor 2018 në 08:26

Pershendetje i nderuar Vajza eshte 8 vjeqare ka keto rezultate: limfocitet 58.3%, neutrofilet.38.1%, hct hematokriti 34.7%, Mcv 79.9% deshta te di se qfar problemi egziston. Ju faleminderit

Dërguar nga Olza , më 08 Qershor 2018 në 10:46

Pershendetje Olza, ka nje rritje te lehte te limfociteve, por nuk ju ndihmoj dote me shume me kaq te dhena qe keni shkruar. Nese vajza nuk ka shqetesime do t'ju rekomandoja qe pas 2-3 javesh t'ja perserisni dhe njehere analizen dhe ma dergoni.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 10 Qershor 2018 në 10:46

pershendetje kam bere analizat dhe kam keto rezultate: WBC 9.08, RBC 4.14, HGB 12.3 HCT34.7, MCV 83.6, MCHC35.4, PLT 333, RDW-SD 39.8, RDW-CV 13.3, PDW 10.2, MPV9.8, P-LCR 22.5, PCT 0.33, NEUT 5.80, LYMPH 2.41, MONO 0.69, EO 0.17, BASO 0.01 .. Dhe doja te dija RDW-SD dhe RDW-CV cfare lloje anemish jane dhe PDW cfare eshte? Ju faleminderit!

Dërguar nga eri, më 09 Korrik 2018 në 15:00

Pershendetje Eri, do te doja te dija moshen dhe gjinine. Nese jeni femer > 15 vjec, analiza juaj e gjakut periferik eshte krejtesisht normale.Konstantet qe interesoheni, pak perdorim praktik kane. RDW e rritur, vleresohet si treguesi i pare i mungeses se hekurit. Mire eshte te beni dhe ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 10 Korrik 2018 në 15:00

Kam djalin 10 vjec she ka dale me keto rezultate analiza;RBC 5,71 HGB10.3,HCT30.2 MCV 52.9 MCH18 Sideremi 97dhe elektrofereza HbA 94.1 HbF0.9 she HB A2 5 cfare mekeshilloni ju doktor cfare te bej

Dërguar nga Moza, më 16 Korrik 2018 në 07:46

Pershendetje Moza, djali eshte me beta-Talasemia Minor, qe eshte nje semundje e lindur dhe qe nuk mjekohet. Eshte e sigurte qe e ka nje nga prinderit, mundet dhe te dy. Kur te beni analiza here tjeter, mos beni sideremine, por ferritinemine. Me shume keshilla, mund ti lexoni tek artikulli i "Hemoglobinopative", i kma shkruar te gjitha cfare duhet te kihet parasysh.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 17 Korrik 2018 në 07:46

Pershendetje Doktorr , tek analizat e djalit jane te larta EO% 11.2 , MXD% (Mono+ EO + BZ ) 18.10 dhe MXD ( Mono + EO + BZ ) 1.52 vlerat e tjera i kane dale brenda normave . Ju lutem mund te me thoni cfare mund te jete. Ju faleminderit

Dërguar nga Dorjan, më 18 Korrik 2018 në 13:45

Pershendetje Dorjan, djali ka rritje te eozinofileve ne perqindje. mire eshte te na shkruani dhe vleren ne numer te tyre, ose te pakten numerin e leukociteve (WBC). Shkaqet me te shpeshta te rritjes jane alergjia dhe parazitozat. Dy parametrat e tjere, MXD, eshte shume e disa tipeve te rruazave te bardha te gjakut, ku perfshihen dhe eozinofilet, pra nese rritet te pakten nje nga komponentet rritet dhe shuma e pergjithshme (sic ka ndodhur ne kete rast me rritjen e eozinofileve).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 19 Korrik 2018 në 13:45

Pershendetje Doktorr , tek analizat e djalit jane te larta EO% 11.2 , MXD% (Mono+ EO + BZ ) 18.10 dhe MXD ( Mono + EO + BZ ) 1.52 vlerat e tjera i kane dale brenda normave . Ju lutem mund te me thoni cfare mund te jete. Ju faleminderit

Dërguar nga Dorjan, më 20 Korrik 2018 në 13:59

Pershendetje Dorjan, djali ka rritje te eozinofileve ne perqindje. mire eshte te na shkruani dhe vleren ne numer te tyre, ose te pakten numerin e leukociteve (WBC). Shkaqet me te shpeshta te rritjes jane alergjia dhe parazitozat. Dy parametrat e tjere, MXD, eshte shume e disa tipeve te rruazave te bardha te gjakut, ku perfshihen dhe eozinofilet, pra nese rritet te pakten nje nga komponentet rritet dhe shuma e pergjithshme (sic ka ndodhur ne kete rast me rritjen e eozinofileve).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Korrik 2018 në 13:59

Pershendetje Doktorr . Djali e ka WBC 8.39 . Ju falendeoj shume

Dërguar nga Dorjan, më 20 Korrik 2018 në 17:12

Pershendetje Dorjan, duke u nisur nga numeri i leukociteve konfirmohet qe numeri i eozinofileve eshte me i rritur se norma, rritje e lehte. Sic dhe ju shkruajta me pare dy shkaqet me te shpeshta ne praktiken mjekesore jane alergjite e ndryshme dhe parazitozat. Nese konstatohet se ka nje parazitoze, konsultohet me infeksionistin ose pediatrin per mjekimin. Doja te shtoja se fjala "doktor" eshte me nje "r".

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Korrik 2018 në 17:12

Ju falenderoj Doktor

Dërguar nga Dorjan, më 22 Korrik 2018 në 09:00

Dhe une ju pershendes.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Korrik 2018 në 09:00

ALT 10 AST 12 BILIRUBIN DIRECT 0.21 CALCIUM 10.0 BILIRUBIN TOTAL 0.63 CHOLESTEROL 159 CREATININE 0.4 GLUCOZE 89 IRON 54 TOTAL PROTEINS 7.6 TRIGLYCERIDES 62 UREA 18 URIC ACID 2.0 RBC 5200000 HGB 14.6 WBC 10700 PLT 275000 SEGMENTE 70% LIMFOCITE 25% MONOCITE 5% ERS 25 FERRETIN 12.42 TSH 2.04 FT4 12.9 FT3 3.73

Dërguar nga Denisa Alla, më 31 Korrik 2018 në 12:39

Pershendetje Denisa, konstatohet vetem Ferritinemia < 20 ng/ml = Deficiti i Hekurit. Nuk e di moshen tuaj per mundesine e mjekimit. Mjekimi do te vazhdoje per te pakten 2 muaj rresht dhe pas 2 muaj perseritet Ferritinemia, me synimin per femrat 60-75 ng/ml.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 01 Gusht 2018 në 12:39

ALT 10 AST 12 BILIRUBIN DIRECT 0.21 CALCIUM 10.0 BILIRUBIN TOTAL 0.63 CHOLESTEROL 159 CREATININE 0.4 GLUCOZE 89 IRON 54 TOTAL PROTEINS 7.6 TRIGLYCERIDES 62 UREA 18 URIC ACID 2.0 RBC 5200000 HGB 14.6 WBC 10700 PLT 275000 SEGMENTE 70% LIMFOCITE 25% MONOCITE 5% ERS 25 FERRETIN 12.42 TSH 2.04 FT4 12.9 FT3 3.73

Dërguar nga Denisa Alla, më 31 Korrik 2018 në 12:39

Pershendetje Denisa, konstatohet vetem Ferritinemia < 20 ng/ml = Deficiti i Hekurit. Nuk e di moshen tuaj per mundesine e mjekimit. Mjekimi do te vazhdoje per te pakten 2 muaj rresht dhe pas 2 muaj perseritet Ferritinemia, me synimin per femrat 60-75 ng/ml.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 01 Gusht 2018 në 12:39

Mosha e vajzes eshte 16 vjec dhe cfare mjekimi duhet te marrim

Dërguar nga Denisa Alla, më 01 Gusht 2018 në 07:07

Per 2 muaj: Ironorm 2 x 1 kapsula/dite. Pas 2 muaj do te behet ferritinemia. Synimi 60-75 ng/ml.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 02 Gusht 2018 në 07:07

Pershendetje !kam keto te dhena analizash ...WBC6.51..RBC4.03...HGB7.8...HCT25.5...MCV63.3...MCH19.4...MCHC30.6...PLT390...RDW-SD 37.7...RDW-CV 17.O..PDW11.6..MPV10.3...P-LCR26.9...PCT 0.40 ...NEUT4.28 ..LYMPH1.67...MONO0.37...EO0.16..BASO0.03...ERITROSEDIMENTACIONI30mm/h Aktualisht po trajtohem me Tardyferon 80mg

Dërguar nga Rovena , më 06 Gusht 2018 në 08:47

Pershendetje Rovena, ju keni aktualisht Anemia probabilisht nga Mungesa e Hekurit, Grada II (moderuar). Vazhdoni mjekimin me Tardyferon 80 mg 3 x 1 tableta/dite + 2-Vitamina C 100 mg 3 x 1 tableta/ditë. 3-Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/ditë. 4-Acidi Folik 5 mg 3 x 1 tableta/ditë. Pas 1 muaj mjekim do te beni gjak komplet dhe pas 3 muaj mjekim gjak komplet + Ferritinemia. Qellimi i pare i mjekimit eshte Hemoglobina 12 gr/dl e siper dhe qellimi perfundimtar eshte Ferritinemia 60-75 ng/ml. Vetem kur arrihen keto vlera jeni trajtuar sic duhet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Gusht 2018 në 08:47

Pershendetje doktor. Vajza ime 22 vjecare beri analizat sepse ankohej vazhdimisht me dhimbje koke,keputje te pergjithshme,lodhje dhe tension te ulet. Rezultatet ishin keto: HGB 11.8 HCT 33.5 MCV 77.4 RDW 8.2 MPV 11.6 FERRITINA 4.0 A mund te me thoni ju lutem per cfare anemie behet fjale?

Dërguar nga Anila Banaj , më 13 Gusht 2018 në 08:37

Pershendetje Znj. Anila, vajza juaj ka Anemia te lehte, probabilisht nga Mungesa e hekurit. Per te pakten 2 muaj do te marri mjekimin: 1-Heferoli 350 mg 2 x 1 kapsula/ditë. 2-Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/ditë. 3-Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/ditë. Pas 2 muaj mjekim do te beni gjak komplet + ferritinemia + Elektroforeza e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Gusht 2018 në 08:37

Pershendetje doktor!Po ju shqetesoj perseri ....Ju kam kam paraqitur nanalizat para 2 javesh dhe me keni dhene mjekim me Tardyferon 3×1 vitamin c 3×1 vitamine b6 dhe acid folik 3×1....Me kane sjell nga Italia Ferro-Grad 105 mg ...a mund ta nderroj e te vazhdoj me kete ? Dhe sa here ne dite duhet ta pi ? Faleminderit Rovena !

Dërguar nga Rovena, më 14 Gusht 2018 në 05:24

Pershendetje Rovena, po mund te perdorni Ferrograd 105 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/dite + Acidi Folik 5 mg 2 x 1 tableta/dite. Mjekimi vazhdon per te pakten 3 muaj rresht. Pas 1 muaji mjekim (2 javesh nese ke marre 2 jave mjekim me Tardyferon), behet vetem analiza e gjakut periferik (Hemoglobina > 12 gr/dl) dhe pas 3 muaj mjekim behet gjaku komplet + Ferritinemia (60-75 ng/ml).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 14 Gusht 2018 në 05:24

Pershendetje doktor. Ju falenderoj per perkushtimin dhe pergjigjet qe u jep njerezve. Une jam 43 vjec mashkull kam bere disa analiza pas mjekimit per anemi, pas mjekimit rezultojne 2 elemente mbi norme, ato jane LYM% 46.8 dhe MXD% (mono+eo+bz) 10.1.Cfare tregojne kto rezultate dhe cfare analizash we tjera duhet tbej best duhet.Eritrosedimenti 15, Sidiremia 90.1, Ferretine 94.86 Kodi im 130856 .Analize e kryer nga so Amerikan. Faleminderit. Jam ne pritje te pergjigjes tuaj

Dërguar nga Erli, më 30 Gusht 2018 në 17:23

Pershendetje, analiza juaj e gjakut perfshire dhe dy parametrat e mesiperm jane brenda vlerave normale qe perdorim ne hematologet. Nuk shoh asnje problem hematologjik aktualisht.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 31 Gusht 2018 në 17:23

pershendetje doktor kam ber analizat e pergjithsme dhe me kan dal disa te larta MXD% (mono+Eo+Bz) 15.88(WBC 6,6)dhe bilirubina totale 2.3,direkte0.7,indirekte1.6 kam dhe shqetesim me anen e djatht ju lutem se jam ne merak ju falenderoj

Dërguar nga bushi, më 05 Shtator 2018 në 08:53

Pershendetje, MXD nuk eshte nje parameter hematologjik, eshte shuma e monociteve, bazofileve, eozinofileve dhe ne norme shuma maksimale e tyre eshte deri 15 %. Ne vleresojme rritjen individuale te secilit nga elementet e mesiperme. Bilurubina diskutohet ne pergjithesi me mjekun hepatolog, kur nuk ka ndryshime ne analizen e gjakut periferik. Mundet te jete Sindromi Gilbert, nje patologji e lehte, e lindur, qe popullta e jone ka shume.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Shtator 2018 në 08:53

pershendetje doktor kam ber analizat e pergjithsme dhe me kan dal disa te larta MXD% (mono+Eo+Bz) 15.88(WBC 6,6)dhe bilirubina totale 2.3,direkte0.7,indirekte1.6 kam dhe shqetesim me anen e djatht ju lutem se jam ne merak ju falenderoj

Dërguar nga bushi, më 05 Shtator 2018 në 09:51

Pershendetje, MXD nuk eshte nje parameter hematologjik, eshte shuma e monociteve, bazofileve, eozinofileve dhe ne norme shuma maksimale e tyre eshte deri 15 %. Ne vleresojme rritjen individuale te secilit nga elementet e mesiperme. Bilurubina diskutohet ne pergjithesi me mjekun hepatolog, kur nuk ka ndryshime ne analizen e gjakut periferik. Mundet te jete Sindromi Gilbert, nje patologji e lehte, e lindur, qe popullta e jone ka shume.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Shtator 2018 në 09:51

pershendetje doktor kam ber analizat e pergjithsme dhe me kan dal disa te larta MXD% (mono+Eo+Bz) 15.88(WBC 6,6)dhe bilirubina totale 2.3,direkte0.7,indirekte1.6 kam dhe shqetesim me anen e djatht ju lutem se jam ne merak ju falenderoj

Dërguar nga bushi, më 05 Shtator 2018 në 10:35

Pershendetje, MXD nuk eshte nje parameter hematologjik, eshte shuma e monociteve, bazofileve, eozinofileve dhe ne norme shuma maksimale e tyre eshte deri 15 %. Ne vleresojme rritjen individuale te secilit nga elementet e mesiperme. Bilurubina diskutohet ne pergjithesi me mjekun hepatolog, kur nuk ka ndryshime ne analizen e gjakut periferik. Mundet te jete Sindromi Gilbert, nje patologji e lehte, e lindur, qe popullta e jone ka shume.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Shtator 2018 në 10:35

Me falni me analizat qe ju dergova mendoni se nuk ka ndonje gj per shqetesim dhe nese me nevojitet ndonje analize shtes se un i bej cdo 7 muaj ne shkurt qe i kam ber me kan dal normale te gjitha vetem bilirubinat mkan dal te larta faleminderit doktor te uroje shendet

Dërguar nga bushi, më 05 Shtator 2018 në 10:55

Pershendetje, vlera e rritur e bilurubines (> 1.8 mg/dl), shkakton njyren e verdhe te lekures dhe sklerave. Mund te favorizoje formimin e gureve ne fshkzen e temthit. Te tjera shqetesime nuk jep.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Shtator 2018 në 10:55

Me falni me analizat qe ju dergova mendoni se nuk ka ndonje gj per shqetesim dhe nese me nevojitet ndonje analize shtes se un i bej cdo 7 muaj ne shkurt qe i kam ber me kan dal normale te gjitha vetem bilirubinat mkan dal te larta faleminderit doktor te uroje shendet

Dërguar nga bushi, më 05 Shtator 2018 në 11:41

Pershendetje, vlera e rritur e bilurubines (> 1.8 mg/dl), shkakton njyren e verdhe te lekures dhe sklerave. Mund te favorizoje formimin e gureve ne fshkzen e temthit. Te tjera shqetesime nuk jep.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Shtator 2018 në 11:41

Me falni me analizat qe ju dergova mendoni se nuk ka ndonje gj per shqetesim dhe nese me nevojitet ndonje analize shtes se un i bej cdo 7 muaj ne shkurt qe i kam ber me kan dal normale te gjitha vetem bilirubinat mkan dal te larta faleminderit doktor te uroje shendet

Dërguar nga bushi, më 05 Shtator 2018 në 11:43

Pershendetje, vlera e rritur e bilurubines (> 1.8 mg/dl), shkakton njyren e verdhe te lekures dhe sklerave. Mund te favorizoje formimin e gureve ne fshkzen e temthit. Te tjera shqetesime nuk jep.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Shtator 2018 në 11:43

Pershendetje i kam bere vajzes analizat e gjakut dhe i kane dale keto pergjigje; Rbc=4.80, Wbc= 8.35, Hgb= 13.2, Mchc=35.2,Mch=27.4, MCV=77.7Mpv=6.7, P-LCR= 8.2

Dërguar nga Brisida, më 01 Tetor 2018 në 11:00

Pershendetje Brisida, sa vjec eshte vajza ? Mungon dhe nje element qe eshte trombociti. Kaq sa keni paraqitur gjithsesi jane normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 02 Tetor 2018 në 11:00

Pershendetje doktor! Uroj te jeni mire! Jam me talasemi minor, sipas elektroforezes se hemoglobines dhe kam mikrocitoze. Kemi komunikuar edhe here tjeter, ku ferritina ka arritur edhe mbi 700 dhe sideremia me lekundje nga 89 deri 229 dhe para nje viti 144, ndersa analiza e para dy diteve kur ferritina 494 dhe sideremia 317 me ka shqetesuar. Me konkretisht rezultati i analizave te fundit eshte: glukoze 79; urea 45; creatinine jaffe 1.2; bilirubine total 1.2; ALT 24; AST 19; triglycerides 131; cholesterol total 178; HDL 73; LDL 121; Acid urik 7.1; PSA 3.8; te urines normale vec 8-10 leukocite dhe disa oksalate Ca; WBC 7.85; Lym 2.22; Mid 0.7; GRA 4.93; RBC 6.05; HGB 12.6; MCHC 29.6; MCH 20.8; MCV 70.2; RDW-CV 14.2; RDW-SD 31.5; HCT 42.5; PLT 290; MPV 8; PDW 13.4; PCT 0.234; P-LCR 16.8; Indeksi i protrombines 83%, I.N.R 1.11; sideremia 317, ferritina 494. I vendosa te gjitha zerat, duke ju lodhur doktor, se nuk di se kush ju duhen ne fushen tuaj. I jam perkushtuar kujdesit ushqimor, por nuk po arrij ku duhet. Perdor mish pule fushe, pak peshk dhe kam hequr mishin e kuq, verdha e vezes, midhje, thjerza, bizele. Nga qe jam ne mjekim per TA sepse edhe yndyrat tashti i kam stabilizuar, perdor me shumice cajrat si te rigonit, boronices, gjethe ulliri, caj mali me mendimin se ne cajra sasia e hekurit eshte shume me pak se sa te pa ziera, por edhe se keto mund te pengojne thithjen e hekurit nga ushqimet bimore. Me falni se ju lodha doktor por me nxit shqetesimi qe t'i them te gjitha dhe kam besim ne profesionalizmin tuaj. Me respekt Kastriot kapaj.

Dërguar nga Kastriot, më 01 Nentor 2018 në 04:35

Pershendetje Z. Kastriot, ju kishit dhe semundje te melcise ? Ferritinemia 494 ng/ml apo 700 ng/ml, pavaresisht se pak me e rritur se vlera normale, nuk sjell asnje shqetesim ne organizem. As dhe pasoja afatgjate. Nese ju keni semudnje te melcise, keto shpesh shoqerohen me rritje te ferritinemise. Me teper ja vlen te kujdesesh per melcine. Nese rritja e ferritinemise eshte nga melcia, nuk ka lidhje me dieten ushqimore.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 01 Nentor 2018 në 04:35

Pershendetje! Sot kerkova te komunikoj me doktorin dhe paraqita shqetesimet, ndersa nuk jane hedhur ketu qe te marre nje pergjigje. Jam ne pritje

Dërguar nga Kastriot, më 01 Nentor 2018 në 05:43

Pershendetje Z. Kastriot, ju kishit dhe semundje te melcise ? Ferritinemia 494 ng/ml apo 700 ng/ml, pavaresisht se pak me e rritur se vlera normale, nuk sjell asnje shqetesim ne organizem. As dhe pasoja afatgjate. Nese ju keni semudnje te melcise, keto shpesh shoqerohen me rritje te ferritinemise. Me teper ja vlen te kujdesesh per melcine. Nese rritja e ferritinemise eshte nga melcia, nuk ka lidhje me dieten ushqimore.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 01 Nentor 2018 në 05:43

Ju faleminderit per pergjigjen, doktor, por nuk po kuptoj se qenkam me semundje te melcise! Kush jane treguesit dhe si duhet te veproj? Me respekt kastrioti.

Dërguar nga Kastriot, më 01 Nentor 2018 në 08:01

Pershendetje Kastrioti, me kujtohet mua qe keni qene me semundje te melcise. Nese ju keni patur dhjamosje te melcise, perdorni alkool, keto mund te jene shkaqe qe rritet ferritinemia. Nuk e di nese keni bere nje eko te barkut ? Nese jo kerkohen shkaqe te tjera. Nje nga mundesite eshte vete talasemia minor, qe ka hekur ne disa raste me shume. Semundjet qe nxitin inflamacionin rritin ferritinemine. Nese keni mundesi te beni dhe TIBC. Ne percaktojme raportin midis Sideremise dhe TIBC dhe ne varesi te saj dhe ka ose jo mbingarkese me hekur.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 01 Nentor 2018 në 08:01

Pershendetje doktor dhe ju falenderoj per perkushtimin tuaj,Kam vajzen 19 vjec.Nga disa ankesa qe kishte i bera nje analize gjaku dhe dolen keto vlera;wbc 4.0 rbc 4.20 hgb34.6 mcv82.4 mch28.1 mchc34.1 plt181 lym38.6 mxd12.5 neut48.9 RDW-SD39.9 RDW-CV12.5 PDW11.2 MPV9.5 P-LCR21.7 PCT0.17 DHEsideremia 71.Theksoj se ka shpesh dhimbje koke,duar e kembe te ftohta depulese kurse ushqim ha normalisht.Ju faleminderit e ju uroj shendet.

Dërguar nga alger xhaferri, më 05 Nentor 2018 në 09:39

Pershendetje Alger, vlera e hemoglobines sa eshte ? E keni shenuar jo mire. Ndjenje te ftohti jep mungesa e hekurit dhe per kete dueht te beni ferritinemia. Ne ka dhe anemi (Hb < 12 gr/dl), mund te justifikohet dhimbje koke, me teper ne pjesen e prapme te kokes. Nese Hb > 12 gr/dl, nuk ka justifikim nga gjaku per dhimbjen e kokes. Ka dhe shkaqe te tjera qe nuk lidhen me problemet e gjakut (neurologjike etj).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 06 Nentor 2018 në 09:39

Ju falenderoj per pergjigjen doktor Sotiraqi.Me ndjeni per gabimin,HGB-11.8g/dl

Dërguar nga alger xhaferri, më 06 Nentor 2018 në 11:04

Pershendetje Alger, Hb 11.8 konsiderohet anemi e lehte (norma 12 -16 gr/dl tek femrat). Ne shumicen e rasteve anemia hipokrome sic e ka vajza dhe sidomos tek femrat eshte nga mungesa e hekurit. Mire eshte te behet ferritinemia, per te konfirmaur mungesen e hekurit (< 20 ng/ml). Mjekimi nese nuk ka reaksion do te jete: Ironorm 3 x 1 kapusla/dite, ne mes ose pas ushqimit. Pas 2 muaj mjekim do te behen: gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e Hb.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Nentor 2018 në 11:04

Per shendet je doktor kam bere analizat per te dyja vajzat dhe njer a è ka mchc e ulet ndersa tjera qe eshte me è vogla 14 vjec e ka edhe mchc e ulet ndersa Feriti ma nuk eshte e ulet pak e larte vajza e madhe ka shume renie flokesh madre ne pjesen e siperme te kokes shihet shume pjesa bosh jane te dyja te lodhura kane dhimbje koke dhe shume dhimbje kockash te njejten problem kam edhe une cfare me rekomandon e di qe nuk kane nevoje per ilace por cfare nuk duhet te hash dhe dua te gje shkakun cfare analizash me rekomandon

Dërguar nga Ariana , më 13 Dhjetor 2018 në 02:39

Pershednetje Ariana, ju do te me shkruani per te dyja vajzat, vlerat e RBC, Hb, ferritinemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Dhjetor 2018 në 02:39

Pershendetje doktor. Analizat e djalit Tim 3 vjec Jane: leukocite 5.9, Neutrofile 2.78, limfocite 2.17, monocite 0.7, eozonofile 0.14, bazofile 0.01, Neutrofile 47.2%, limfocite 39.8% , monocite 9.4%, eozonofile 2.4%, Bazofile 0.2%,eritrocite 4.01,hemoglobina 11.1,hematokriti 31.3,Mcv 78.6,MCH 25.9, MCHC 32.9, RDWSd 28.6%, RdWCV 13.5%, Trombocite 169, PCT 0.16, MPV 7.6, PDWsd 17.2, PDWCv 38.7 %, PLCR 24.38%, PLCC 24, Eritrosedimenti 16. Hekuri 31.1, Ferritin 23.73. Lutem me thoni ka anemi te theksuar Apo ndonje semundje tjeter.Ca trajtimi duhet ti jepet?Falemiderit

Dërguar nga Miri, më 24 Dhjetor 2018 në 08:38

Pershendetje Miri, sipas OBSH, quhet anemia tek femijet < 5 vjec, Hb < 11 gr/dl. Pra djali nuk ka anemi. Ferritinemia per moshen eshte brenda vlerave normale. Aktualisht pa probleme hematologjike.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Dhjetor 2018 në 08:38

Përshëndetje Dr! Mundet të kryhet analiza e elektroforezës së hemoglobinës kur je gjatë mjekimit...? Faleminderit !

Dërguar nga Petriti, më 03 Janar 2019 në 01:23

Pershendetje Petriti. Nuk e di cfare mjekimi jeni duke bere ju, por Elektroforeza e Hemoglobines behet si rregull te pakten 1 muaj nga aplikimi i transfuzionit te gjakut. Mjekimi me Hidroksiurea ka ndikim ne rezultatin e Elektroforezes se Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 03 Janar 2019 në 01:23

Dr, mjekimi është Ironorm 3x1, vitamine B6 2x1, vitaminëC 3x1, vitaminë b vital total 1 në ditë, ku mjekim vazhdon afro 2-muaj. Gjithashtu merr edhe siofor 500mg 3x1, pasi është me diabet tip II. Ju lutem mund të më sqaroni për elektroforezën e Hb, A mund të kryhet në kohën e mjekimit? Faleminderit !

Dërguar nga Petriti, më 03 Janar 2019 në 12:29

Pershendetje Petriti, Ironorm 3 x 1 kapsula/dite i ka vete dhe hekurin, vitaminen C, Vitaminen B6 etj. Nuk ka nevoje per vitamine te tjera shtojca. Meqenese jane bere 2 muaj mjekim ju do te beni: gjak komplet + ferritinemia + Elektroforeza e Hb (pra nuk ka problem berja e saj).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 04 Janar 2019 në 12:29

Prsh vajza ime edhe dy muaj ben 4 vjet sedimentimi i eritrociteve eshte 38 normalja tek femrat deri 15. TRIGLICERIDET 1.16 normalja 0.4-1.8 KREATININA 42 normalja tek femrat 44-88 ..HCT 34.6% Normalja 35.0-48.0 MCHC 317 g/l normalja 320-360 RDW-SD 35.3fL normalja 37.0-54.0 PLT 508 10¤3/uL normalja 100-400 PCT 0.44% normalja 0.10-0.28 P-LCR 12.0% normalja 13.0-43.0... u ka mundsi me mi shpjegu ju lutem

Dërguar nga lea avdi, më 21 Janar 2019 në 08:04

Pershendetje Lea, te vetmet parametra qe jane pak te rritura jane Eritrosedimenti dhe trombocitet. Mund te jene te lidhura me nje infeksion te mundshem. Trombocitet rriten dhe nga mungesa e hekurit. Nese ka kaluar nje infeksion, mund ta riperseritni analizen pas disa javesh dhe si rregull do te korrigjohen. Per mungesen e hekurit, behet ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Janar 2019 në 08:04

Pershendetje doktor. Jam mjekuar per 4 muaj me Heferol dhe ferritina nga 8 me shkoi 13. Kam 3 muaj pa mjekim dhe ne analizat e fundit me doli ferretina 10. Por ajo qe me shqetesoi eshte WBC 4.0 dhe GRA 48.0, ne analiza shkruhej Granulopeni. Ju lutem mund te me thoni se per cfare behet fjale? Faleminderit.

Dërguar nga Alda, më 22 Janar 2019 në 05:00

Pershendetje Alda, vlera 4,000 e leukociteve, eshte vlera kufi normale e poshtme e leukociteve. Nuk sjell ndonje shqetesim.Kjo vlen dhe granulocitet. Vlerat e ferritines, 8, 10, 13 jane te gjitha te ulta. Vlera minimale normale > 20 ng/ml. Vlera optimale per femrat 60-70 ng/ml. do te merrni Tardyferon 80 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina C 100 mg 3 x 1 tableta/dite per 2 muaj rresht. Pas 2 muaj do te beni gjak komplet + ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Janar 2019 në 05:00

Përshëndetje doktor, jam 24 vjeçe kam bërë analizat dhe këto janë të dhënat: WBC 6.05 RBC 4.57 HGB 13.5 HCT 38.3 % MCV 83.8 MCH 29.5 MCHC 35.2 PLT 310 RDW-SD 35.4 RDW-CV 11.8 % PDW 14.6 MPV 11.7 P-LCR 39.3 % PCT 0.36 % NEUT 55.1 % LYMPH 31.9 % MONO 11.1 % EO 1.7 % BASO 0.2 % Glukoza 106 Azotemi 16 Kreatinemi 0.7 AST (SGOT) 18 ALT (SGPT) 16 Bilirubina Totale 0.5 Cholesterol 145 Triglycerid 85 HDL Cholesterol 45 LDL Cholesterol 83 Faleminderit paraprakisht!

Dërguar nga Vjola, më 26 Janar 2019 në 07:35

Pershendetje Vjola, analizat qe keni parqitur jane te gjitha brenda vlerave normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Janar 2019 në 07:35

Përshëndetje doktor, jam 24 vjeçe kam bërë analizat dhe këto janë të dhënat: WBC 6.05 RBC 4.57 HGB 13.5 HCT 38.3 % MCV 83.8 MCH 29.5 MCHC 35.2 PLT 310 RDW-SD 35.4 RDW-CV 11.8 % PDW 14.6 MPV 11.7 P-LCR 39.3 % PCT 0.36 % NEUT 55.1 % LYMPH 31.9 % MONO 11.1 % EO 1.7 % BASO 0.2 % Glukoza 106 Azotemi 16 Kreatinemi 0.7 AST (SGOT) 18 ALT (SGPT) 16 Bilirubina Totale 0.5 Cholesterol 145 Triglycerid 85 HDL Cholesterol 45 LDL Cholesterol 83 Faleminderit paraprakisht!

Dërguar nga Vjola, më 26 Janar 2019 në 07:43

Pershendetje Vjola, analizat qe keni parqitur jane te gjitha brenda vlerave normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Janar 2019 në 07:43

Pershendetje doktor! Ne analizat e gjakut me ka dale MXD 15.0 dhe ne pergjigjet tuaja kuptova qe qenka parazitoze ose alergji. Desha te pyes nga shkaktohet? Dhe si te veproj qe te kuptoj cfare eshte? ( Leukocidet Jane 5.2) Ju falemnderit!

Dërguar nga Klodiana, më 11 Shkurt 2019 në 06:52

Pershendetje Klodiana, MXD nuk eshte nej parameter hematologjik. Eshte shumatore e monociteve, eozinofileve, bazofileve qe maksimumi i seciles eshte perkatesisht 10 %, 4 %, 1 %. Pra shuma e tyre = 15 %. Nese jane te rritura Eozinofilet > 4 %, mund te diskutohet per parazitoza, alergji (etj).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Shkurt 2019 në 06:52

Ju falemnderit Doktor per pergjigjen e shpejte. Ne analizat e gjakut qe kam bere nuk specifikohet cila nga ato (Mono+EO+BZ) eshte me e rritur, mund te me orientoni ne cilin Specialist mund te bej nje kontroll me te detajuar nese eshte e nevojshme? Ju falemnderit paraprakisht!

Dërguar nga Klodiana, më 11 Shkurt 2019 në 08:27

Thjesht behet nje analize e gjakut periferik dhe formula leukocitare vleresohet ne mikroskop.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 12 Shkurt 2019 në 08:27

Pershendetje. Nena ime e ka Hb 10.1. Eshte diabetike. Ju me keni rekomanduar dhe here te tjera ironorm 2 here ne dite si dhe ampula b12. Ironormi po ben 2 muaj mgjth ka shqetesime ne stomak. Mundesisht me thoni sa ampula b12 dhe sa kohe ti perdori . Nese ka ampula hekuri pasi ka shqeteime stomaku mgjth perdor ulcezol. Duke ju uruar pune te mbare.

Dërguar nga Ani, më 21 Shkurt 2019 në 03:05

Pershendetje Ani, zakonisht e perdor mjekimin per 1 muaj. Pas 1 muaj behet gjak komplet + ferriitnemia. Nese nuk ka rritje te hemoglobines nga mjekimi, trgon se nuk eshte anemi nga mungesa e hekurit dhe e Vitamines B12. Nese dhe funksioni i veshkave eshte normale diskutimi eshte midis Anemsie nga Semundje Inflamatore Kronike (ku dutet dhe Diabeti) ose Mielodisplazise (behet mielograma).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Shkurt 2019 në 03:05

Pershendetje. Nena ime e ka Hb 10.1. Eshte diabetike. Ju me keni rekomanduar dhe here te tjera ironorm 2 here ne dite si dhe ampula b12. Ironormi po ben 2 muaj mgjth ka shqetesime ne stomak. Mundesisht me thoni sa ampula b12 dhe sa kohe ti perdori . Nese ka ampula hekuri pasi ka shqeteime stomaku mgjth perdor ulcezol. Duke ju uruar pune te mbare.

Dërguar nga Ani, më 21 Shkurt 2019 në 03:06

Pershendetje Ani, zakonisht e perdor mjekimin per 1 muaj. Pas 1 muaj behet gjak komplet + ferriitnemia. Nese nuk ka rritje te hemoglobines nga mjekimi, trgon se nuk eshte anemi nga mungesa e hekurit dhe e Vitamines B12. Nese dhe funksioni i veshkave eshte normale diskutimi eshte midis Anemsie nga Semundje Inflamatore Kronike (ku dutet dhe Diabeti) ose Mielodisplazise (behet mielograma). Pra ju do te beni ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Shkurt 2019 në 03:06

Me falni dhe nje here dr Sotiraqi. Ampulat b12 po ja perdor nes prej 3 javesh (nga 1 ampule). Desha te dija sa ampula ti perdor. Dhe nje here falemi derit per pergjigjen.

Dërguar nga Ani, më 21 Shkurt 2019 në 06:58

Ju do ti beni nenes nese keni mundesi keto dite: ferritinemia, azotemia + kreatinemia, Sideremia, TIBC, Vitamina B12, Acidi Folik, gjak komplet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Shkurt 2019 në 06:58

Pershendetje Doktor, Jam 23 vjece dhe analizat e fundit rezultojne me keto rezultate: WBC 4.99 RBC 4.57 HGB 11.7 HCT 35.6 MCV 77.9 MCH 25.6 MCHC 32.9 PLT 236 Glicemia esell 90.2 Azotemia 14.9 Creatinemia 0.63 ALT 6.2 AST 10.6 Bilirubina totale 0.5 Bilirubina direkte 0.16 Kolesteroli 143.3 HDL 61.4 LDL 73.5 Trigliceridet 47. Ju faleminderit paraprakisht.

Dërguar nga Eni, më 06 Mars 2019 në 03:05

Pershendetje Eni, ju keni anemi te lehte, probabilisht nga mungesa e hekurit. Do te beni ferritinemia dhe elektroforeza e hemoglobines. Nese ferritinemia eshte < 20 ng/ml,konsiderohet mungese e hekurit dhe do te mjekoheni me doze te plote mjekuese per te pakten 3 muaj rresht.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 06 Mars 2019 në 03:05

Pershendetje kam bere analizen e gjakut ne daten 9 dhe me dolen keto vlera wbc 8.07, rbc 3.64, hgb 11.4, mchc 38, mch 31.3, mcv 82.2, rdw-cv 12.7, hct 29.9, plt 252 ers 18. Elekrtoforeza hba 97.3%, hbf 0, hbs 0 ,'hba2 2.7% ju lutem mund te me thoni ne cfare gjendje jane?

Dërguar nga Brisida, më 11 Mars 2019 në 17:33

Pershendetje Brisida, ju keni nej anemi te lehte. Nese nuk ke keni bere, do te beni ferritinemia. Nese eshte < 20 ng/ml, do te merrni mjekim me hekur.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Mars 2019 në 17:33

Pershendetje doktor Kam pasur shqetesime keto dite si tension i ulet marrjemendsh si edhe shikim i turbullt, kam nje femije 10 muajsh qe e kam ne gji edhe jam edhe ne pune a mund te ndikojn keto 2arsye ne gjendjen time apo mund te jem anemike pasi para shtatzanise kam qen. Ju lutem mund te me thoni cfare analizash te kryej te shikoj nqs kam mungese te hekurit apo te vit b12 apo acidit folik??

Dërguar nga Erisa, më 20 Mars 2019 në 10:49

Pershendetje Erisa, per te vleresuar mundesine e anemise mjafton te besh gjak komplet dhe ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Mars 2019 në 10:49

Pershendetje, ju lutem me jepni dot pergjigje lidhur me keto parametra. mosha ime eshte 26 vjece, WBC 9/ RBC 4.34/ HGB 12.9/ HCT 37.2/ PLT 441/ PCT .310/ MCV 86/ MCH 29.8/ MCHC 34.8/ RDW 14.4/ MPV 7.2/ PDW 15.2/ LYM 4.O/ MON 0.6/ GRA 4.4 Faleminderit paraprakisht.

Dërguar nga ela, më 21 Mars 2019 në 06:07

Pershendetje Ela, analiza e gjakut periferik eshte normale. Mire eshte te beni dhe ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Mars 2019 në 06:07

Pershendetje ! Jeni me te vertete nje doctor human ,duke kthyer pergjigje te gjithe shqetesimeve te pacienteve .Ju pergezoj shume per kete gjest. Para 2 ditesh bera analizat e gjakut dhe dolen si me poshe Wbc-5.62 , RBC-4.59 ,HGB-13.7 ,HCT-40.2 ,MCV-87.6 ,MCH-29.8 MCHC-34,1 ,PLT-310. LYMPH%-42,9 (norma e laboratorit 25-35) Mono%-5,2 Eo%-1,1 Baso%-0,4 NEUT%-50,4 (Norma 55-60 ) P-LCR 45,9 (13-43) MPV 12,6 ((6,5-11,0) Eritrosedimenti 25 mm/h PCR 0,27 Ju lutem doktor jam e shqetesuar per limfocidet e rritura dhe neutrofilet e ulura Ju faleminderit Jam ne pritje te pergjigjes suaj.

Dërguar nga Fiora, më 26 Mars 2019 në 22:50

Pershendetje Fiora, analiza juaj eshte krejtesisht normale. Limfocitet jane 20-50 % ne vlera normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Mars 2019 në 22:50

Pershendetje Doktor, Jam 30 vjec dhe sipas analizave te gjakut kam keto vlera: Eritrocite 4.11, hemoglobina 11,8, hematokriti 34,8, leukocite 5,91, neutrofile 2,97,limfocite 2.27. MCV 84.7 MCH 28.7 MCHC 33,9 Trombocite 284, Eritrosedimenti 17, Hekuri 46.7, Ferritin 8.127. Mund te me rekomandoni mjekim per keto vlera ju lutem ?

Dërguar nga Nevila , më 03 Prill 2019 në 03:05

Pershendetje Nevila, ju keni anemia te lehte nga mungesa e hekurit. Une perdor me shpesh 1-Heferoli 350 mg 2 x 1 kapsula/ditë. 2-Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/ditë. 3-Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/ditë. Per 2 muaj rresht. Pas 2 muaj mjekim: gjak komplet + ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Prill 2019 në 03:05

Pershendetje Doktor, Jam 30 vjec dhe sipas analizave te gjakut kam keto vlera: Eritrocite 4.11, hemoglobina 11,8, hematokriti 34,8, leukocite 5,91, neutrofile 2,97,limfocite 2.27. MCV 84.7 MCH 28.7 MCHC 33,9 Trombocite 284, Eritrosedimenti 17, Hekuri 46.7, Ferritin 8.127. Mund te me rekomandoni mjekim per keto vlera ju lutem ?

Dërguar nga Nevila , më 03 Prill 2019 në 10:44

Pershendetje Nevila, ju keni anemia te lehte nga mungesa e hekurit. Une perdor me shpesh 1-Heferoli 350 mg 2 x 1 kapsula/ditë. 2-Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/ditë. 3-Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/ditë. Per 2 muaj rresht. Pas 2 muaj mjekim: gjak komplet + ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Prill 2019 në 10:44

Pershendetje doktor! Mamaja ime eshte 43 vjec dhe ngs nje kontroll rutine te kryer se fundmi RBC i rezulruan 5,01 M ? A eshte ajo bartese e policitemis?

Dërguar nga Entela , më 07 Prill 2019 në 19:14

Pershendetje Entela, vlera a RBC eshte brenda normes per femrat (4-5.3 milion mm3).Sa jane vlerat e Hemoglobines, hematokritit, leukociteve dhe trombociteve ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Prill 2019 në 19:14

Faleminderit per pergjigjen tuaj ! Hgb 13.90 Hct 41.50 Wbc 8.93 Plt 385.00.

Dërguar nga Entela , më 08 Prill 2019 në 03:15

Mamaja juaj nuk ka policitemia. Do ti beni ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Prill 2019 në 03:15

Mgj doktor. Kemi komunikuar ne shkurt per nenen time dhe me thate qe ti bej analizat. Rezultatet qe mora dje ishin.WBC(6.94) MONO 11.0 BASO 1.6 EOS 4.5 RBC (3.39)HTC (30.3) HGB(9.7) ACID URIK(5.4) FERRITENEMIA(52.73) KREATINEMIA(0.89) SIDEREMIA(52.13) TRIGLICERIDET (165) COLESTEROL(182) UREA(45.2).Ka dale me infeksion urinar por po presim urokulturen. Ka perdorur vitamine b12 dhe c. Eshte diabetike.lutemi mendimin tuaj. Duke ju uruar pune te mbare Respekte.

Dërguar nga Ani, më 09 Prill 2019 në 01:12

Pershendetje Ani, nena juaj ka Anemia te lehte, me ferritinemia normale, probabilisht Anemia nga Inflamacioni Akut dhe Kronik (infeksioni i urines, diabeti eshte nje inflamacion kronik etj). Nuk e di nese keni bere Elektroforezen e Hemoglobines. Nuk ka nevoje te marresh mjekim per anemine, nese nuk eleminohet inflamacioni, nuk korrigjohet anemia. Diabeti nuk sherohet, per rrjedhoje dhe anemia nuk ka se si te sherohet. Gjithsesi eshte anemi e lehte, kronike, nuk i sjell shume shqetesime pacientit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Prill 2019 në 01:12

Pershendetje doktor...po te dergoj disa rezultate analizash per moshen 53 vjecare, femer.WBC 5,8 RBC 4,69 HGB 13,2 HCT 39 MCV83,2 MCH 28,1 PLT 288 MXD% 10,1 TSH 1,16 AST 18 ALT23 ERITROSEDIMENTI 48...a eshte shqetesuse nga se vjen cfare mund te bejme? Faleminderit!

Dërguar nga Dona, më 10 Prill 2019 në 08:19

Pershendetje Dona, analiza e gjakut periferi keshte normale. ESD eshte pak me io rritur se norma (per moshen 53 vjec, ESD normal eshte 31-32 mm/h.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Prill 2019 në 08:19

Pershendetje doktor...po te dergoj disa rezultate analizash per moshen 53 vjecare, femer.WBC 5,8 RBC 4,69 HGB 13,2 HCT 39 MCV83,2 MCH 28,1 PLT 288 MXD% 10,1 TSH 1,16 AST 18 ALT23 ERITROSEDIMENTI 48...a eshte shqetesuse nga se vjen cfare mund te bejme? Faleminderit!

Dërguar nga Dona, më 10 Prill 2019 në 08:46

Pershendetje Dona, analiza e gjakut periferi keshte normale. ESD eshte pak me io rritur se norma (per moshen 53 vjec, ESD normal eshte 31-32 mm/h.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Prill 2019 në 08:46

Pershendetje dhe ju falenderoj doktor. Ju kam shkruajtur ne daten 9 prill duke ju derguar pergjigjet e analizave te nenes. Me thate ti beja dhe vit b12 dhe acid foli. Vit b12 i kadale 1048 mg dhe acidi folik me i vogel se 20.00. A ti perdori me vitaminat b12? Nese jo kur ti filloje perseri pasi ndihet me fuqishme pas perdorimit te sa. Ju falenderoj.

Dërguar nga Ani, më 11 Prill 2019 në 14:41

Pershendetje Ani, nuk me kujtohet cfare kemi diskutuar dhe nuk po e gjej komunikimin. Une ju thashe te benit analizat, apo te merrnit mjekim ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 12 Prill 2019 në 14:41

Pershendetje doktor. Kemi komunikuar ne shkurt per nenen time dhe me thate qe ti bej analizat. Rezultatet qe mora dje ishin.WBC(6.94) MONO 11.0 BASO 1.6 EOS 4.5 RBC (3.39)HTC (30.3) HGB(9.7) ACID URIK(5.4) FERRITENEMIA(52.73) KREATINEMIA(0.89) SIDEREMIA(52.13) TRIGLICERIDET (165) COLESTEROL(182) UREA(45.2).Ka dale me infeksion urinarE.coli. ka filluar mjekimin . Ka perdorur vitamine b12 dhe c. b12 i kadale 1048 mg dhe acidi folik me i vogel se 20.00. A ti perdori me vitaminat b12? Nese jo kur ti filloje perseri pasi ndihet me fuqishme pas perdorimit te sa. Ju falenderoj.

Dërguar nga Ani, më 14 Prill 2019 në 07:59

Pershendetje Ani, perdori per 1 muaj: Sol. Vitamina B12 500 mcg 2 ampula ne jave + Acidi Folik 5 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite dhe pas 1 muaji do te beni analizen e gjakut komplet, per te pare ka rritje ose jo te hemoglobines. Nese nuk rritet, nuk eshte e lidhur anemia me mungesen e Vitamines B12, nuk eshte e lidhur as me memungesen e hekurit dhe semundjen e veshkave, probabilisht Anemia Inflamatore ose Sindrom Mielodipslazik. Ne keteo raste nuk ka vlere te vazhdohet mjekimi.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 15 Prill 2019 në 07:59

Pershendetje Doja tju pyesja rreth vlerave te analizave te mia . Jam 41 vjec femer WBC (Leukocite) 6.97; RBC (Eritrocite) 4.08;HGB (Hemoglobine) 12.80;HCT (Hematokrit) 38.30;MCV 93.80;MCH 31.50;MCHC 33.50;PLT (Trombocite) 162.00;LYM% 32.60;MONO% 8.57;EO% 13.80;BASO% 1.00;Neut% 44.10;Lym 2.27;MONO 0.59;EO 0.96;BASO 0.07;Neut 3.07;RDW -CV 12.60;RDW -SD 38.50;PDW 17.50;MPV 9.57;P-LCR 37.00 kurse ferritina 11. ju falenderoj

Dërguar nga Blerina, më 18 Prill 2019 në 05:36

Pershendetje Blerina, analiza e gjakut periferik eshte normale. Ferritinemia < 20 ng/ml = Deficiti i Hekurit. Ju do te mjekoheni per te pakten 2 muaj me dozen mjekuesee te hekurit (200 mg hekur elementar/dite) dhe ne fund te 2 muajve ribehet ferritinemia. Synimi eshte te pakten 20 ng/ml. Vlera optimale per femrat adulte rreth 60-70 ng/ml.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Prill 2019 në 05:36

Per kete po marr mjekim doktorr por me shqeteson vlera e larte e EO% 13.80 kjo cfare do te thote .

Dërguar nga Blerina , më 18 Prill 2019 në 11:48

Pershendetje Blerina, rritja e eozinofileve eshte e shpeshte tek njerezit alergjik dhe ne rastin e parazitozave. Nese eshte prej tyre, kjo nuk do te thote qe ke semundje te gjakut. Aktualisht eshte periudha e alergjive te stines dhe gjykimi per eozinofilet eshte i diskutueshem. Nese jeni alergjike, ndiqeni me alergologun. Per parazitozat vleresohet prania e mundshme e paraziteve. Ne vendin tone, pothuaj te gjithe jane pozitive per Lamblia. Nese ka parazite, mjeohet nga infeksionisti.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 19 Prill 2019 në 11:48

Pershendetje. Vajza ime eshte 3 vjec e gjysem. I kam bere analiza gjaku dhe vlerat jane si vazhdon: WBC - 8.93 RBC - 4.66 HGB - 11.30 (i ulet) HTC - 35.10 MCV - 75.40 MCH - 24.20 MCHC - 32.10 PLT - 222.000 (i ulet) LYM% - 38.60 MXD% (MONO+EO+BZ) - 11.8 (i larte) Neut% - 49.60 Lym - 3.45 MXD (Mono+EO+BZ) - 1.05 Neut - 4.43 RDW-CV - 15.10 (i larte) RDW-SD - 47.00 PDW - 12.50 MPV - 8.93 P-LCR - 32.10 Glicemi esell - 82 Azotemi - 18 Sideremia - 20 (i ulet) Kolesterolemia - 117 Trigliceridet - 46 ALT(SGPT) - 25 AST(SGOT) - 26 Creatinemia - 0.23 (i ulet) Ferritine - 17.00

Dërguar nga Juli, më 13 Maj 2019 në 05:04

Pershendetje Juli, analizat jane normale. Dhe ato qe i keni shenuar te ulta, per moshen qe ka konsiderohen normale. Meqenese jane ne moshe qe rriten shpejt dhe kerkohet hekur, mund te perdori suplemente hekuri per moshen.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Maj 2019 në 05:04

Pershendetje. Vajza ime eshte 3 vjec e gjysem. I kam bere analiza gjaku dhe vlerat jane si vazhdon: WBC - 8.93 RBC - 4.66 HGB - 11.30 (i ulet) HTC - 35.10 MCV - 75.40 MCH - 24.20 MCHC - 32.10 PLT - 222.000 (i ulet) LYM% - 38.60 MXD% (MONO+EO+BZ) - 11.8 (i larte) Neut% - 49.60 Lym - 3.45 MXD (Mono+EO+BZ) - 1.05 Neut - 4.43 RDW-CV - 15.10 (i larte) RDW-SD - 47.00 PDW - 12.50 MPV - 8.93 P-LCR - 32.10 Glicemi esell - 82 Azotemi - 18 Sideremia - 20 (i ulet) Kolesterolemia - 117 Trigliceridet - 46 ALT(SGPT) - 25 AST(SGOT) - 26 Creatinemia - 0.23 (i ulet) Ferritine - 17.00

Dërguar nga Juli, më 13 Maj 2019 në 05:19

Pershendetje Juli, analizat jane normale. Dhe ato qe i keni shenuar te ulta, per moshen qe ka konsiderohen normale. Meqenese jane ne moshe qe rriten shpejt dhe kerkohet hekur, mund te perdori suplemente hekuri per moshen.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 14 Maj 2019 në 05:19

Pershendetje doktor.Doja te konsultohesha me ju per kete analize te vajzes sime 14 vjeçare .wbc 8.11..rbc4.88..hgb13.2..hct39.1..mcv80.1...mch27.0...mchc33.8...plt314..rdw-sd39.2..rdw-cv13.7...pdw12.8...mpv11.1..p-lcr33.4..pct0.35..neut4.15*51.2*%...lymph2.68*33.0*%...mono 0.55*6.8*%...eo 0.69+ 8.5+...baso 0.04 0.05 ...Pres pergjigje .faleminderit

Dërguar nga Rovena, më 18 Maj 2019 në 07:06

Pershendetje Rovena, analzia eshte normale. Nese keni mundesi beni dhe ferritinemia, analzia per deficitin e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Maj 2019 në 07:06

Ju faleminderit doktor ....doktoresha qe me dha pergjigjen ,me tha qe i ka dal alergji ...ku dallohet kjo ?.eritrosendimenti i ka dal 14 mm/h

Dërguar nga Rovena , më 18 Maj 2019 në 15:09

Pershednetje Rovena, ka nje rritje te lehte te eozinofileve. Zakonisht rritet ne alergji te ndryshme, apo parazitoza.Kjo nuk tregon se ke semundje te gjakut. Pas disa javesh e perseritim dhe njehere. Nese qendron behet nje analize e feceve per te pare ke apo jo parazite, nese po mjekohen nga specialisti.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Maj 2019 në 15:09

Pershendetje doktor.jam.operuar para nje jave nga apandesiti dhe operimi me.doli mir por dola.me.hemoglobinen 9.8.a duhet t e perdor leto ilace se mi kan derguar nga italoa Ferrograd dhe Dobetin 5000 microgrami / 2 ml.jan gjilpera vitamin B12 qe shoqerohen me hekurin .ju lutem me.ktheni nje pergjigje

Dërguar nga ROVENA , më 21 Maj 2019 në 15:46

Pershendetje Rovena, pas kirurgjise ka ulje te hemoglobines, qe arrin vleren me te ulet pas 3-4 ditesh. Me pas ajo do te rritet nese rrezervat e hekurit jane normale. Keshtu qe ne fillim beni ferritinemia. Nese eshte < 20 ng/ml, do te merrni Ferrograd 2 x 1 tableta/dite, per te pakten 3 muaj rresht.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Maj 2019 në 15:46

Pershendetje doktor.jam.operuar para nje jave nga apandesiti dhe operimi me.doli mir por dola.me.hemoglobinen 9.8.a duhet t e perdor leto ilace se mi kan derguar nga italoa Ferrograd dhe Dobetin 5000 microgrami / 2 ml.jan gjilpera vitamin B12 qe shoqerohen me hekurin .ju lutem me.ktheni nje pergjigje

Dërguar nga ROVENA , më 21 Maj 2019 në 16:18

Pershendetje Rovena, pas kirurgjise ka ulje te hemoglobines, qe arrin vleren me te ulet pas 3-4 ditesh. Me pas ajo do te rritet nese rrezervat e hekurit jane normale. Keshtu qe ne fillim beni ferritinemia. Nese eshte < 20 ng/ml, do te merrni Ferrograd 2 x 1 tableta/dite, per te pakten 3 muaj rresht.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Maj 2019 në 16:18

Pershendetje doktor. Nga analizat e gjakut me ka dale i larte rezultati MXD%( MONO+EO+BZ) ne vleren 12,9 nga kufiri maximal 10. Cfare tregon kjo ju lutem?

Dërguar nga Juela, më 22 Maj 2019 në 05:05

Pershendetje Juela, ky parameter eshte nje shumatore e 3 perberesve te rruazave te bardha, qe nuk ka asnje rendesi praktike. Vlera maksimale e monociteve eshte deri 10 %, e eozinofileve deri 4 % dhe e bazofileve deri 1 %, pra vlera maksimale e shumes = 15 %.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Maj 2019 në 05:05

Pershendetje Doktor, djalit 15 muajash i kam bere elektroforezen e hemoglobines, vlerat Hba 93%, Hbf 4.4%, Hba2 2.6 % Sipas ketyre rezultateve a ka anemi te lindur? Faleminderit

Dërguar nga Mira, më 31 Maj 2019 në 10:35

Pershendetje Mira, si rregull ne e bejme Elektroforezen e Hb pas moshes 4 vjec, kur niveli i HbF arrin vleren minimale. Keshtu qe nuk e gjykon dote. Por eshte shume e thjeshte: ju dhe bashkeshorti juaj do te beni gjak komplet + ferritinemia + Elektroforeza e Hb. Nese ju nuk keni anemi te lindur, nuk ka si te kete femija.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 01 Qershor 2019 në 10:35

Pershendetje doktor ...kam bere analiza e gjak komplet + ferritin ...kam keyo rezultate :wbc8.18 ..rbc 4.22..hgb 9.9..hct29.9..mcv70.4..mch23.5..mchc33.3..plt338...rdw-sd38.1..rdw-cv15.2..pdw12.5..mpv10.7..p-lcr31.5..pct0.36+...neut5.81..lymph1.78..mono0.48..eo0.08..baso0.03...eritrosendimenti 20 mm/h...Ferritina 4.04 .Doktor mjekja me tha qe ferritina eshte shume poshte ...Jam ne siklet pasi jam ne muajin e peste te shtatzanise ...a me lejohet te marr mjekim ?me kane sjelle nga italia ferrograd105 mg ..A mund te vazhdoj mjekimin ...pres pergjigjen tuaj !Faleminderit

Dërguar nga Rovena , më 03 Qershor 2019 në 06:51

Pershendetje Rovena, ju keni Anemia nga Mungesa e Hekurit, Grada 1, e lehte. Mjekimi me preparate te hekruit ben shume mire ne shtatezani. Ferrogradi eshte preparati me i mire. 2 tableta/dite, per te pakten 3 muaj rresht. Beni dhe elektroforezen e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 04 Qershor 2019 në 06:51

Pershendetje i nderuar doktor. Kam bere analizat dhe kam keto parametra te gjakut: WBC 6.61, RBC 3.94, HGB 8.99, HCT 28.27, MCV 71.83, MCH 22.84, MXD% 13.31 Ferritina 1, Eritrosedimenti 48, Retikulocit 0.2%. Kam pasur probleme me anemine per vite me radhe. Para nje viti kam marre Feramax per 2 muaj dhe Hemoglobina shkoi 13. A eshte nje patologji e lindur apo mund te sherohet? Cfare me rekomandoni te marr dhe sa kohe duhet? Ju faleminderit. Respekte

Dërguar nga Meri, më 06 Qershor 2019 në 16:15

Pershendetje Meri, anemia nga Mungesa e Hekurit eshte gjithmone e fituar. Synimi i mjekimit nuk eshte vetem korrigjimi i anemise, qe ju e arritet, por dhe korrigjimi i shkakut te anemise, mungesa e hekurit (ferritinemia duhet te arrije 60-70 ng/ml) dhe kjo kerkon rreth 3 muaj mjekim. Feramax ne pergjithesi nuk arrin ti mbushi depot.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Qershor 2019 në 16:15

Doktor ju falenderoj per keshillen. Cfare me sugjeroni ju lutem?

Dërguar nga Meri, më 07 Qershor 2019 në 08:05

Pershendetje Meri, per mjekimin duhet mosha, duhet te dish ciklin menstrual, shqetesimet e mundshme aktuale te stomakut, zorres (praparatet e hekurit shpesh shoqerohen me probleme te tilla). Ka humbje gjaku te dukshme ose te padukshme ne urine, fece (fece gjak occult, fece parzit, urine komplet).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Qershor 2019 në 08:05

Ju kuptoj doktor. Jam 44 vjec. Para 4 vitesh kam bere operacion per fibromioma dhe gjate asaj kohe kam pasur anemi te vazhdueshme. Nuk e kam bere me pare analizen e feritines po thjesht analiza te pergjithshme dhe kam ndjekur treguesit e hemoglobines. Ciklin menstrual e kam te rregullt (28 dite) por zgjasin ne kohe deri ne 7 dite dhe sasia eshte relativisht e konsiderueshme. Ne analizat e urines dhe feces nuk.me ka dale ndonje problem per gjakderdhje. Sipas jush cili medikament do te ishte i pershtatshem per te krijuar rezervat e hekurit? Ju flm shume per kohen dhe suportin

Dërguar nga Meri, më 07 Qershor 2019 në 08:20

Pershendetje Meri, Heferoli 350 mg 2 x 1 kapsula/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/dite ne mes ose pas ushqimit. Per te pakten 3 muaj rresht, pas 1 muaji behet gjak kompelt dhe pas 3 muaj mjekim gjak komplet + ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Qershor 2019 në 08:20

Ju kuptoj doktor. Jam 44 vjec. Para 4 vitesh kam bere operacion per fibromioma dhe gjate asaj kohe kam pasur anemi te vazhdueshme. Nuk e kam bere me pare analizen e feritines po thjesht analiza te pergjithshme dhe kam ndjekur treguesit e hemoglobines. Ciklin menstrual e kam te rregullt (28 dite) por zgjasin ne kohe deri ne 7 dite dhe sasia eshte relativisht e konsiderueshme. Ne analizat e urines dhe feces nuk.me ka dale ndonje problem per gjakderdhje. Sipas jush cili medikament do te ishte i pershtatshem per te krijuar rezervat e hekurit? Ju flm shume per kohen dhe suportin

Dërguar nga Meri, më 07 Qershor 2019 në 08:21

Pershendetje Meri, Heferoli 350 mg 2 x 1 kapsula/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/dite ne mes ose pas ushqimit. Per te pakten 3 muaj rresht, pas 1 muaji behet gjak kompelt dhe pas 3 muaj mjekim gjak komplet + ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Qershor 2019 në 08:21

Pershendetje Doktor. Jam Enxhi 23 vjece. Bera analizat e gjak komplet + ferritin, me keto rezultate: Leukocite 7.7 , Middle 0.7, Limfocite 2.8 Granula 4.2, limfocite 36.7 % Middle 9.5%, Granula 53.8% , Eritrocite 4, Hemoglobina 11.4, hematokriti 35% , MCV 87.7, MCH 28.5, MCHC 32.5, RDWsd 41.4 , RDWcv 12.7% , trombocite 196 , PCT 0.199% , MPV 10.12, PDW 14.7 , FERRITIN 16 , HEKURI 69. Fillimisht bera dhe analizat qe me rekomandoi infeksionistja : Anti helicobacter pylori IgG 12.4, Helicobacter pylori IgM 9.5, Fece parazit negativ. Diagnoza : anemi . Trajtimi: OVIRON 3×1 90 AXONOL 1 CAPSUL 30 ,PER DY MUAJ. Ju lutem a mund tme thoni llojin e anemise, dhe nese trajtimi eshte i duhuri? Apo me duhet te shkoj dhe ne specialist te tjere te mjekesis per te zbuluar shkaktarin e anemis dhe te marr mjekime te tjera? Respekte!

Dërguar nga Enxhi, më 12 Qershor 2019 në 03:34

Pershendetje Enxhi, ju keni Anemi te lehte, probabilisht nga Mungesa e Hekurit. Mund te vazhdoni vetem me OVIRON, 3 x 1 kapsula/dite, per te pakten 3 muaj rresht. Pas 1 muaji mjekim do te beni gjak komplet dhe pas 3 muaj gjak komplet + ferritinemia + Elektroforeza e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 12 Qershor 2019 në 03:34

pershendetje doktor, jam 38 vjeve dhe nga nje analize komplet gjaku me ka dal eritrosedimenti 27.theksoj qe te gjithe parametrat e tjere te gjakut me kane dale brenda normave. ju lutem doktor mund te me thoni nese eshte shqetesuaese kjo?faleminderit

Dërguar nga ada, më 26 Qershor 2019 në 09:36

Pershendetje Ada, me kalimin e moshes ESd rritet. Formula qe ne e llogaritim tek femrat eshte Moshe + 10/ 2 = 24 per rastin tuaj. Pra pothuaj ne vlera normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Qershor 2019 në 09:36

pershendetje jam 27 vjeqe dhe nga analizat e gjakut eritrosedimenti me ka dale 40 dhe shkopinj 15%.desha te dija sa shqetesuese eshte kjo %.pasi jam edhe anemike.faleminderit

Dërguar nga orgestiana, më 04 Korrik 2019 në 04:34

Pershendetje Orgestiana, si rregull ato trgojne per nje inflamacion, probabilisht nga nje infeksion. Nuk kane lidhje me anemine, qe ne shumicen e rasteve eshte e lidhur me mungesen e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Korrik 2019 në 04:34

Pershendetje doctor! Kam bere analizat e gjakut dhe eos# 0.96 neu% 44.8% eos% 10.6% HGB 114 HCT 32,2 MCV 73,0 MCH 25,7 RDW-CV 16,5 ERS 5mm/h

Dërguar nga Emisa , më 09 Korrik 2019 në 09:17

Pershendetje Emisa, te dhenat nuk jane te plote. Mungojne RBC, Plt, WBC (nga llogaritja 9,056 mm3). Nuk keni as ferritinemia. Probabilisht keni anemi te lehte nga mungesa e hekurit dhe Eozinofilia absolute (rritet ne alergji, parazitoza zakonsht). Do te beni fece parazit, konsulte me alergologun nese jeni alergjike, mjekimi per 3 muaj me preprate te hekurit, doze mjekuese.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 10 Korrik 2019 në 09:17

Përshendetje doktor!Nena ime eshte 78vjec.Sot beri analizat dhe rezultatet ishin:WBC 19.32,RBC 4.6,HGB 11.6,HCT 39.3,PLT 596,SED 45.ju lutem me thoni mos ka ndonje semundje gjaku kanceroze?

Dërguar nga Migena, më 13 Korrik 2019 në 09:06

Pershendetje Migena, jane vlera qe duhet te vleresohen nga hematologu.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 15 Korrik 2019 në 09:06

Përshendetje!Duke marre shkas nga pergjigjet qe ju keni kthyer pyetjeve me lart,mendova se mund te me pergjigjeshit dhe mua sepse analiza gjaku jane dhe keto qe ju pershkrova une ashtu si ato te tjerat qe jeni pergjigjur me shume profesionalizem.

Dërguar nga Migena, më 15 Korrik 2019 në 14:34

Pershendetje Migena, jane vlera qe nuk mund tu pergjigjesh, pa u vizituar pacienti dhe rivleresuar. Mund te dyshosh per semundje beninje dhe malinje.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Korrik 2019 në 14:34

Pershendetje doktor! Kam disa muaj rresht qe kam renie te flokut bera analizat dhe dola me Ferritin 4.26 si dhe LYM% 23.6 . Kam 1 muuaj e ca , qe po pi hekur dhe zink dhe nuk kam asnje lloje dryshimi vazhdon shume te me bjer floku .Mund te me thoni ju lutem se cfare mund te marr dicka tjeter qe te ndaloj renien e flokut ?

Dërguar nga Erisa, më 05 Gusht 2019 në 15:46

Pershendetje vlera e Hb sa eshte ? Nuk mund te korrigjohet ferritinemia dhe per rrjedhoje dhe ankesat nga mungesa e hekurit, duke marre suplmente te hekurit. Doza mjekuese eshte 200 mg hekur elementar ne dite, per te pakten 2 muaj rresht kur ke vetem mungese te hekurit dhe per te pakten 3 muaj rresht kur ke dhe anemi nga mungesa e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Gusht 2019 në 15:46

dmth do me vazhdoj keshtu ..Hemoglobina eshte 12.8

Dërguar nga Erisa, më 06 Gusht 2019 në 09:43

Pershendetje Erisa, ju do te vazhdoni epr 2 muaj mejkim me preparate te hekurit, ne doze mjekuese. Per te rriturit eshte 180-200 mg hekur elementar, me shume preferohet hekuri 2 valent (Heferoli, Tardyferoni etj). Pas 2 muaj mjekim behet perseri ferritinemia. Minimumi per femrat duhet te jete 20 ng/ml dhe vlera optimale 60 ng/ml.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Gusht 2019 në 09:43

Pershendetje Dr.! Une qe po ju shkruaj jam nje djal 31 vjec! Se pari ju pergezoj per kte nisem kaq humane dhe njerezore dhe sigurisht jeni njeri i vecant pasi vertet jan rralluar njerzit human ne ditet e sotme! Prej disa vitesh kam vuajtur nga semundja kronike e bajameve te acaruara dhe jam trajtuar shpesh me antibiotik te ndryshem por thjesht jam qetesuar momentalisht. Para pak ditesh kam ber nje check up dhe parametrat pergjithsisht jan normale pervec dy kompnenteve qe me kan shqetesuar disi LYM % esht 15.9 nga 24-44 qe esht referenca dhe WBC (leukocitet) 12.13 nga 4.5-11 qe esht referenca dhe MXD (mono+eo+bz) esht 1.11 ndersa referenca e ksaj esht 0.135–1.1 dhe tjeter esht Neut 9.09 ndersa ne referenc esht 1.8–8.47. Me respekt dhe dashamiresi pres nje mendim dhe nje keshille nga ju.

Dërguar nga Arber, më 18 Gusht 2019 në 06:32

Pershendetje Arber, ne nje inflamacion rriten leukocitet, kryesisht neutrofilet dhe ne formulen leukocitare manifestohet me pakesim te limfociteve (100 % eshte maksimumi, rritet njera dhe ulet nje tjeter, per te dale shuma e pergjithshme 100 %). Nuk kane nje pasoje. MXD eshte nje shumatore elementesh, nuk ka asnje rendesi praktike dhe maksimumi i normes eshte deri 15 %, pra eshte normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 19 Gusht 2019 në 06:32

Pershendetje Doktor Artikulli eshte i shkelqyer pavaresisht se edhe nuk i kuptoj termat shkencor Kam bera ca analiza djalit eshte 14 muajsh dhe ka keto pergjigje RBC-4.56 MCV-68.4 HGB-10.1 WBC-11.4 MCH-22.1 HCT-31.0 Dhe ferritina doli 28.5 Por pas nje muaji e gjysem ia perserita ferritinen dhe doli 13.5 A eshte normale faleminderit !!

Dërguar nga Alfred, më 22 Gusht 2019 në 17:39

Pershendetje Alfred, djali ka nje anemi te lehte. Ferritinemia ka nje problem kur matet, eshte proteine e fazes akute te inflamacionit, pra nje inflamacion akut, me cfaredo shkaku mund te japi rritje te saj, por jo te depove te hekurit. Nje problem tjeter mund te jete gabim laboratori. Per faktin qe djali ka anemi te lehte dhe me e mundshmja te jete nga mungesa e hekurit, do te merrja me shume vleren 13,5 ng/ml. Do te diskutoni me pediatrin, per mjekimin e anemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Gusht 2019 në 17:39

Pershendetje Doktor Artikulli eshte i shkelqyer pavaresisht se edhe nuk i kuptoj termat shkencor Kam bera ca analiza djalit eshte 14 muajsh dhe ka keto pergjigje RBC-4.56 MCV-68.4 HGB-10.1 WBC-11.4 MCH-22.1 HCT-31.0 Dhe ferritina doli 28.5 Por pas nje muaji e gjysem ia perserita ferritinen dhe doli 13.5 A eshte normale faleminderit !!

Dërguar nga Alfred, më 22 Gusht 2019 në 17:41

Pershendetje Alfred, djali ka nje anemi te lehte. Ferritinemia ka nje problem kur matet, eshte proteine e fazes akute te inflamacionit, pra nje inflamacion akut, me cfaredo shkaku mund te japi rritje te saj, por jo te depove te hekurit. Nje problem tjeter mund te jete gabim laboratori. Per faktin qe djali ka anemi te lehte dhe me e mundshmja te jete nga mungesa e hekurit, do te merrja me shume vleren 13,5 ng/ml. Do te diskutoni me pediatrin, per mjekimin e anemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Gusht 2019 në 17:41

Pershendetje Doktor Artikulli eshte i shkelqyer pavaresisht se edhe nuk i kuptoj termat shkencor Kam bera ca analiza djalit eshte 14 muajsh dhe ka keto pergjigje RBC-4.56 MCV-68.4 HGB-10.1 WBC-11.4 MCH-22.1 HCT-31.0 Dhe ferritina doli 28.5 Por pas nje muaji e gjysem ia perserita ferritinen dhe doli 13.5 A eshte normale faleminderit !!

Dërguar nga Alfred, më 22 Gusht 2019 në 17:50

Pershendetje Alfred, djali ka nje anemi te lehte. Ferritinemia ka nje problem kur matet, eshte proteine e fazes akute te inflamacionit, pra nje inflamacion akut, me cfaredo shkaku mund te japi rritje te saj, por jo te depove te hekurit. Nje problem tjeter mund te jete gabim laboratori. Per faktin qe djali ka anemi te lehte dhe me e mundshmja te jete nga mungesa e hekurit, do te merrja me shume vleren 13,5 ng/ml. Do te diskutoni me pediatrin, per mjekimin e anemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Gusht 2019 në 17:50

Pershendetje Doktor Artikulli eshte i shkelqyer pavaresisht se edhe nuk i kuptoj termat shkencor Kam bera ca analiza djalit eshte 14 muajsh dhe ka keto pergjigje RBC-4.56 MCV-68.4 HGB-10.1 WBC-11.4 MCH-22.1 HCT-31.0 Dhe ferritina doli 28.5 Por pas nje muaji e gjysem ia perserita ferritinen dhe doli 13.5 A eshte normale faleminderit !!

Dërguar nga Alfred, më 22 Gusht 2019 në 17:54

Pershendetje Alfred, djali ka nje anemi te lehte. Ferritinemia ka nje problem kur matet, eshte proteine e fazes akute te inflamacionit, pra nje inflamacion akut, me cfaredo shkaku mund te japi rritje te saj, por jo te depove te hekurit. Nje problem tjeter mund te jete gabim laboratori. Per faktin qe djali ka anemi te lehte dhe me e mundshmja te jete nga mungesa e hekurit, do te merrja me shume vleren 13,5 ng/ml. Do te diskutoni me pediatrin, per mjekimin e anemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Gusht 2019 në 17:54

Pershendetje Doktor Artikulli eshte i shkelqyer pavaresisht se edhe nuk i kuptoj termat shkencor ,ju bej me dije se kam bere djalin operim dy here , Kam bera ca analiza djalit eshte 14 muajsh dhe ka keto pergjigje RBC-4.56 MCV-68.4 HGB-10.1 WBC-11.4 MCH-22.1 HCT-31.0 Dhe ferritina doli 28.5 Por pas nje muaji e gjysem ia perserita ferritinen dhe doli 13.5 A eshte normale faleminderit !!

Dërguar nga Alfred, më 22 Gusht 2019 në 17:57

Pershendetje Alfred, djali ka nje anemi te lehte. Ferritinemia ka nje problem kur matet, eshte proteine e fazes akute te inflamacionit, pra nje inflamacion akut, me cfaredo shkaku mund te japi rritje te saj, por jo te depove te hekurit. Nje problem tjeter mund te jete gabim laboratori. Per faktin qe djali ka anemi te lehte dhe me e mundshmja te jete nga mungesa e hekurit, do te merrja me shume vleren 13,5 ng/ml. Do te diskutoni me pediatrin, per mjekimin e anemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Gusht 2019 në 17:57

Ju faleminderit shume per pergjigjen !! Doktor edhe nje pyetje Nga se vjen kjo anemi dhe si mund te sherohet Dmth a ka nje faktor qe e sjell kete anemi ( mungese hekuri )

Dërguar nga Alfred, më 23 Gusht 2019 në 06:45

Pershendetje Alfred, nese quhet Anemia nga Mungesa e Hekurit, nga vete emri e kupton qe shkaku i anemise eshte mungesa e hekurit. Diskutimi eshte nga vjen vete mungesa e hekurit dhe per femijet shkaqet me te mundshme jane; rritja e shpejte e trupit, mungesa e hekurit tek nena gjate shtaezanise dhe ne ushqyerjen me gji, pranie e paraziteve etj.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Gusht 2019 në 06:45

Ju faleminderit shume per pergjigjen !! Doktor edhe nje pyetje Nga se vjen kjo anemi dhe si mund te sherohet Dmth a ka nje faktor qe e sjell kete anemi ( mungese hekuri )

Dërguar nga Alfred, më 23 Gusht 2019 në 06:53

Pershendetje Alfred, nese quhet Anemia nga Mungesa e Hekurit, nga vete emri e kupton qe shkaku i anemise eshte mungesa e hekurit. Diskutimi eshte nga vjen vete mungesa e hekurit dhe per femijet shkaqet me te mundshme jane; rritja e shpejte e trupit, mungesa e hekurit tek nena gjate shtaezanise dhe ne ushqyerjen me gji, pranie e paraziteve etj.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Gusht 2019 në 06:53

Ju faleminderit shume per pergjigjen !! Doktor edhe nje pyetje Nga se vjen kjo anemi dhe si mund te sherohet Dmth a ka nje faktor qe e sjell kete anemi ( mungese hekuri )

Dërguar nga Alfred, më 23 Gusht 2019 në 07:00

Pershendetje Alfred, nese quhet Anemia nga Mungesa e Hekurit, nga vete emri e kupton qe shkaku i anemise eshte mungesa e hekurit. Diskutimi eshte nga vjen vete mungesa e hekurit dhe per femijet shkaqet me te mundshme jane; rritja e shpejte e trupit, mungesa e hekurit tek nena gjate shtaezanise dhe ne ushqyerjen me gji, pranie e paraziteve etj.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Gusht 2019 në 07:00

Artikulli esht mjaft informues por un doju tju pyesja per dicka..mua eritrosedimenti me ka dale i larte 27mm/hr..cka do te thote kjo??sjell ndonje semundje dhe me cfar ka te beje ju lutem me jepni nje pergjigje..faleminderit dite te mbare

Dërguar nga Greta , më 31 Gusht 2019 në 06:47

Pershendetje Greta, vlera aktuale eshte pothuaj normale. Sic dhe e keni lexuar, ndikohet nga shume faktore dhe vlera e ESD nuk sjelle asnje semundje. Ne e kemi si markues per te zbuluar semundje te tjera. Kur te keni mundesi e perseritni dhe njehere.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 04 Shtator 2019 në 06:47

Pershendetje doktor vjehrres sime i ka dale hematokriti 35.4 dhe P-LCR 17.5 mund te ma shpjegosh te lutem cfare duhet te bej?

Dërguar nga Adela , më 22 Tetor 2019 në 10:14

Pershendetje Adela, pak i perdorim keto hematokritin (nese eritocitet jane normokrome normocitare, hemoglobina duhet te jete rreth 12 gr/dl).Do te shkruani vlerat e RBC dhe te Hb. Nese ato jane normale, te pakten seria e kuqe e gjakut eshte normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2019 në 10:14

Pershendetje doktor ! Ju lutem me lexoni keto analiza dhe me thoni cfare te bej ju lutem . Personi eshte djale , mosha 16 vjec . Pesha rreth75 kg . Gjak komplet ; WBC 7.2 , Lymph 3.0 , Mid 0.5 , Gran 3.7 , Lymph% 41.9% , Mid % 6.7 , Gran % 51.4 , RBC 5.66 , HGB 13.Og/ , HTC 38.4 % , MCV 68 .0 fl , MCH 22.9pg , MCHC 33.8 , RDW - CV 16.3 % , RDW-SD 37.6, PLT 301 , MPV 10.6 fl , PDW 14.7 , PCT 0.319 % , sedimenti 5 . Analiza e ferritines eshte 19.21 . Eshte me anemi te lindur minore .

Dërguar nga Anila, më 26 Tetor 2019 në 04:54

Pershendetje Anila, ju ktheva pergjigje 2 dite me pare. Talasemia Minor + Deficiti i Hekurit. Per 2 muaj do te marri Ironorm 3 x 1 kapsula/dite ne dite dhe pas 2 muaj do te perseriten gjak komplet, ferritinemia dhe nese nuk eshte bere Elektroforeza e Hemoglobines dhe ajo. Synimi i ferritenima tek meshkujt eshte te pakten 30-40 ng/ml.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Tetor 2019 në 04:54

Pershendetje doktor ! Ju lutem me lexoni keto analiza dhe me thoni cfare te bej ju lutem . Personi eshte djale , mosha 16 vjec . Pesha rreth75 kg . Gjak komplet ; WBC 7.2 , Lymph 3.0 , Mid 0.5 , Gran 3.7 , Lymph% 41.9% , Mid % 6.7 , Gran % 51.4 , RBC 5.66 , HGB 13.Og/ , HTC 38.4 % , MCV 68 .0 fl , MCH 22.9pg , MCHC 33.8 , RDW - CV 16.3 % , RDW-SD 37.6, PLT 301 , MPV 10.6 fl , PDW 14.7 , PCT 0.319 % , sedimenti 5 . Analiza e ferritines eshte 19.21 . Eshte me anemi te lindur minore .

Dërguar nga Anila, më 26 Tetor 2019 në 04:54

Pershendetje Anila, ju ktheva pergjigje 2 dite me pare. Talasemia Minor + Deficiti i Hekurit. Per 2 muaj do te marri Ironorm 3 x 1 kapsula/dite ne dite dhe pas 2 muaj do te perseriten gjak komplet, ferritinemia dhe nese nuk eshte bere Elektroforeza e Hemoglobines dhe ajo. Synimi i ferritenima tek meshkujt eshte te pakten 30-40 ng/ml.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Tetor 2019 në 04:54

Pershendetje doktorr desha te pyesja per analizat e mia ku nje tregues nuk eshte brenda normave te parashikuarMXD% (Mono+Eo+BZ) 16.60.Cfare do te thote? Cfare pasojash mund tw sjwll ky crregullim?Dhe si mund te mjekohwt?

Dërguar nga Koli, më 27 Tetor 2019 në 17:13

Pershendetje Koli eshte nje parameter jo zyrtar, shumatore e disa elementeve dhe norma duhet te jete deri 15 %. Ju keni nje rritje te lehte. Behet formula leukocitare ne mikroskop dhe percaktohet sa eshte % e monociteve, eozinofileve dhe bazofileve qe perfshihen ne kete shumatore.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Tetor 2019 në 17:13

Pershendetje doktor! Kam bere terapi IV me hekur para 1 jave duke qene se kam anemi sideropenica, dhe tani po marr hekur nirefex. Ferritinen me date 24 e kam patur me te vogel se sot bera serisht analizen e ferritines dhe me doli 820 shifer e frikshme. Hemoglobina nga 8.6 sot e kisha 10.9, rruazat e bardha i kam 3.74 NEU% 63.4 RBC 5.10 MCV 70.8 MCH21.4 MCHC 30.2 RDW SD 66.6 RDWSV 26.5. Analizat e melcise AST(SGOT) 25.4 ndersa ALT SGPT 29.6 dhe vitamina D 12.5. A duhet ta nderpres Niferex gjate kesaj kohe?

Dërguar nga Albina, më 06 Nentor 2019 në 15:34

Pershendetje Albina, vlera 820 ng/ml, eshte nej vlere e rritur, por jo e frikshme. Por nuk eshte nje vlere normale. Sepse kur e jep hekurin me serum, fillimisht gjykimi i ferritinemise duhet bere pas te pakten 1 muaj nga aplikimi, ne menyre qe hekuri qe u fut menjehere te perdoret per prodhimin e rruazave te reja te kuqe te gjakut (per rritjen e hemoglobines), te perdoret per qelizat e tjera te trupit. Kesht qe pa 1 muaji do te beni gjak komplet, ferritinemia. Ne varesi te vlerave te tyre percaktohet nevoja per te marre ose jo mjekim me teper. Nirefex nuk ka vlere.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Nentor 2019 në 15:34

Pershendetje doktor,babai im 62 vjeqa kishtedhimbje ne manen e djatht nder brinje,pas nje kontrolli me rentgen mjeku konstatoi pneumani sendimenti eritrocideve ne analizen epar ishye 95 dhe LE 16 pas 1 jave terapi SE ra ne 76 dhe Le 9.9 tash dhumbje ska por mer terapi ne shtepi pas nje jave ne shtepi dhimbja krejt ja ndal sndjen dhimbje por analiza e fundit gjith i ka ne regull per veq se SE ish ngrit ne 78 por me terapi vazdon ende jemi te shqetsuar pse SE nuk po bjen qpo esht normale?

Dërguar nga adis, më 24 Dhjetor 2019 në 09:18

Pershendetje Adis, inflamacioni i induktuar nga infeksioni eshte nje nga shkaqet e rritjes se ESD. Ju do ta persertni pas 2-3 javesh se bashku me CRP, Fibrinogjenin. Nese qendron i rritur dhe analizat CRP dhe Fibrinogjeni jane normale, ne kontrollojme proteiant e tjera qe qarkullojne ne gjak.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Dhjetor 2019 në 09:18

Pershendetje doktor,babai im 62 vjeqa kishtedhimbje ne manen e djatht nder brinje,pas nje kontrolli me rentgen mjeku konstatoi pneumani sendimenti eritrocideve ne analizen epar ishye 95 dhe LE 16 pas 1 jave terapi SE ra ne 76 dhe Le 9.9 tash dhumbje ska por mer terapi ne shtepi pas nje jave ne shtepi dhimbja krejt ja ndal sndjen dhimbje por analiza e fundit gjith i ka ne regull per veq se SE ish ngrit ne 78 por me terapi vazdon ende jemi te shqetsuar pse SE nuk po bjen qpo esht normale?

Dërguar nga adis, më 24 Dhjetor 2019 në 09:40

Pershendetje Adis, inflamacioni i induktuar nga infeksioni eshte nje nga shkaqet e rritjes se ESD. Ju do ta persertni pas 2-3 javesh se bashku me CRP, Fibrinogjenin. Nese qendron i rritur dhe analizat CRP dhe Fibrinogjeni jane normale, ne kontrollojme proteiant e tjera qe qarkullojne ne gjak.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Dhjetor 2019 në 09:40

Përshendetje doktor,kam pas bronkit 2 jav kam qen ne spital,dhe pas 2 jave jam me terapi shtepiake,kam ber pasqyren e gjakut LE me kan dal 16 dh SE 90,dhimbje nuk kam pas terapis,far me këshilloni ju?dhe a kam diqka qe duhet me u shqeteu,diten kur jam shtru ne sputal LE 17.5 dhe SE 98

Dërguar nga Rahim , më 25 Dhjetor 2019 në 11:29

Pershendetje Rahim, te dyja parametrat jane tregues te inflamacionit (Bronkitit). Pas disa javesh do ti riperseritni.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 25 Dhjetor 2019 në 11:29

Pershendetje doktor, Vajza ime 24 vjeqe ka kete rezultat te analizave: Hemoglobina 150, Leukocitet 7.0, Hematokriti 41.2, Neutrofile 51.9%, Limfocite 41.3%, Monocite 6.8%. A duhet te shqetesohem, apo eshte ndonje infeksion dhe qka duhet te perdori? Ju faleminderit.

Dërguar nga Blero, më 22 Janar 2020 në 12:06

Pershendetje Blero, vlerat qe paraqisni jane normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Janar 2020 në 12:06

Ju kemi kontaktuar mbreme. Ju lutemi keni ndonje pergjigje? Faleminderit

Dërguar nga Teuta Tundo, më 24 Janar 2020 në 11:55

Pershendetje Teuta, me shkruani dhe njehere per problemin tuaj. Nuk kam qene ne Shqiperi.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Janar 2020 në 11:55

Pershendetje Doktor, analizat e goces time 21 muajshe mbasi po kalon nje viroz dhe analizat e gjaku I kane dal WBC 16.1, rbc 4.01, hGB 9.1, HTC 28.6, plt 290, pct .213, mcv 71, Mch 22.8, Mchc 31.9, rdw 16.8, mpv 7.3, pdw 12.6, Lym 24.4, mon 4, %gra 70.8, #lym 3.9, # mon 0.7, #gra 11.5,ferritin 26.26 serum, sideremi 30.54 faleminderit

Dërguar nga Alba, më 26 Janar 2020 në 23:42

Pershendetje Alba, ka nje rritje te lehte te leukocite dhe nje ulje te lehte hemoglobines. Mire eshte te rivleresohen pas gjendjes virale, nese qendrojne do te drejtoheni tek padiatri.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 28 Janar 2020 në 23:42

Pershendejte ...jam 24vjece kam bere analizat e gjakun ne itali dhe rezultati ishte (po e shkruaj italisht) Globuli bianchi 6.00 k/ul Neutrofili 3.33 55.5%N Linfociti 1.61 26.9%L Monociti 0.947 15.8%M Eosinfili 0.005 0.091%E Baskfili 0.105 1.75%B Bloguli rossi 5.09 M/uL Emoobina 12.6 g/dl Ematocrito 39.1% mCV 76.8 fL Mch 24.8 pg Mchc 32.3 g/dl RDW 10.9% Piastrine 270.k/uL MPV 9.65 fL Pct 0.260% PDW 19.3 10(GSD) A duhet te shetsohem ...kam qene me anemi me perpara , kohet e fundit ndjej lodhje dhe me flihet shum gjum ...si pasoj e ksaj bera analizat serisht per te pare gjendjen ..ju lutem me ktheni pergjigje

Dërguar nga Nela , më 31 Janar 2020 në 03:26

Pershendetje Nela, ju duhet te beni ferritinemia. Nese < 20 ng/ml ju keni mungese hekuri dhe duhet te merrni mjekim me hekur (ne Itali - Ferrograd 105 mg 2 x 1 tableta/dite, per 2 muaj rresht). Nese ferritinemia eshte normale do te beni Elektroforezen e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 02 Shkurt 2020 në 03:26

Pershendetje Doktor, jam femer 44 vjec. Prej disa vitesh e kam nivelin e hemoglobines dhe ferritines relativisht te ulet, por kohet e fundit kjo eshte theksuar me shume, mendoj ndikuar nga disa ceshtje me ciklin dhe hemorragji te shtuar. Ne analizat e fundit kam keto vlera: RBC 3.91, HCT 33.7, HGB 10.8, MCH 27.7, Ferritine 6.44 dhe Sideremi 23.36. Ju lutem si percaktohet gjendja ime dhe kush do ishte trajtimi me i pershtatshem? Ju falenderoj paraprakisht!

Dërguar nga Dona, më 06 Shkurt 2020 në 01:23

Pershendetje Dona, aktualisht keni Anemi te lehte, nga Mungesa e Hekurit. Heferoli 350 mg 2 x 1 kapsula/dite, per te paktne 3 muaj rresht eshte preparati qe une perdor me shpesh. Shoqerohet me Vitamina C dhe B6.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Shkurt 2020 në 01:23

Pershendetje doktor! Te falenderoj per perkushtimin dhe shpjegimet tuaja. Jam 52 vjec. Ne daten 01|02|2020 RBC 4.09,HCT 39.7,HGB 13.3, MCV 97.1,ESR 30,CRP 5.7 Me duhet te shpjegoj se rreth 7-8 vjet me pare i kame dhene gjak vellait tim si rregull spitalor rreth 450 gr gjak. Me pas kam pesuar anemi te cilen e kam korigjuar vetem me hekur pa u keshilluar me hematolog. Eshte hera e trete qe me perseritet. Para se te jepja gjak nuk kam vuajtur asnjehere nga anemia. Analizat e tjera te gjakut me kane dale mire. Shkaku pse bera analizat ishte se vajta rreth 1 vit qe me dhembin kycet e kockave ne te gjithe trupin.A ka lidhje anemia me dhimbjen e kyceve? Me duhet te permend se diten qe bera analizat isha me grip te lehte dhe me rrufe. Po ashtu kam dhe myk te shkaktuar nga ilacet rreth 20 vjet me pare por qe e mbaj nen kontroll te rrept ne saj te nje regjimi ushqimor. Cfare eshte kjo doktor, cfare me keshilloni te beje. FALEMINDERIT.

Dërguar nga Bujar Cukari, më 10 Shkurt 2020 në 10:15

Pershendetje Bujar, ju e keni Hb 13.3 gr/dl dhe aktualisht nuk klasifikoheni me anemi (meshkujt < 13 gr/dl). Ju do te beni ferritinemia, Vitamina B12, Acidi Folik.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Shkurt 2020 në 10:15

pershendetje doktor ju falenderoj per kete artikull te vlefshem .Jam 53 vjece dhe ne analizat e fundit Hgb 9.6 Rbc 4.63 Hct 31 .Mcv 67 Mch 20.7 Rdv18.2 .kam bere edhe eco abdominale dhe kam dale me gyre ne temth .mund te me thoni ju lutem nese Anemia ime eshte e korigjueshme dhe me cfare mund te trajtohem

Dërguar nga mirela ckaj, më 19 Shkurt 2020 në 11:53

Pershendetje Mirela, ju keni Anemi te lehte. Duhen bere ferritinemia dhe elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Shkurt 2020 në 11:53

Pershendetje doctor! Kam bere analizat e gjakut ne france pasi jetoj ktu dhe disa jane mbi normalen. (Po ua shkruaj ne frengjisht nese nuk e keni problem) Hematies 4,67 T/L Hémoglobine 10,8 g/dL Hématocrite 35,0% Volume globulaire moyen 75fl T.G.M.H 23,1 pg C.C.M.H 30,9% I.D.R 17,2% Leucocytes 5,26 G/L Calcium corrige 2,12 mmol/l Ferritine 8,10 ng/ml

Dërguar nga Emisa, më 28 Shkurt 2020 në 14:01

Pershendetje Emisa, ju keni Anemia te Lehte nga Mungesa e Hekurit. Ne France, nese jeni > 15-16 vjec, perdorin Tardyferon 80 mg 3 x 1 tableta/dite, per te pakten 3 muaj rresht.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Shkurt 2020 në 14:01

Pershendetje doctor! Kam bere analizat e gjakut ne france pasi jetoj ktu dhe disa jane mbi normalen. (Po ua shkruaj ne frengjisht nese nuk e keni problem) Hematies 4,67 T/L Hémoglobine 10,8 g/dL Hématocrite 35,0% Volume globulaire moyen 75fl T.G.M.H 23,1 pg C.C.M.H 30,9% I.D.R 17,2% Leucocytes 5,26 G/L Calcium corrige 2,12 mmol/l Ferritine 8,10 ng/ml

Dërguar nga Emisa, më 28 Shkurt 2020 në 15:54

Pershendetje Emisa, ju keni Anemia te Lehte nga Mungesa e Hekurit. Ne France, nese jeni > 15-16 vjec, perdorin Tardyferon 80 mg 3 x 1 tableta/dite, per te pakten 3 muaj rresht.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Shkurt 2020 në 15:54

Faleminderit doctor! Un jam 26 vjec mund ta marr kete lloj médicament?? Dhe dicka te fundit te lutem persa i perket I.D.R e cila eshte mbi normen eshte 17,2% kur normalia eshte 12,0-15,5 a ka ndonje peroblem te lutem?

Dërguar nga Emisa, më 29 Shkurt 2020 në 07:32

Pershendetje Emisa, po mund ti merrni. Konstantja qe paraqitni, eshte tregues i mungeses se hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 01 Mars 2020 në 07:32

Faleminderit doctor! Un jam 26 vjec mund ta marr kete lloj médicament?? Dhe dicka te fundit te lutem persa i perket I.D.R e cila eshte mbi normen eshte 17,2% kur normalia eshte 12,0-15,5 a ka ndonje peroblem te lutem?

Dërguar nga Emisa, më 01 Mars 2020 në 07:40

Pershendetje Emisa, po mund ti merrni. Konstantja qe paraqitni, eshte tregues i mungeses se hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 02 Mars 2020 në 07:40

Pershendetje doktor ,Jam 26 vjece e jam shtatezane 24 javeshe bera analizen e ferritines me doli norma 16.9 ng/ml a eshte normale ,apo kam nevoje per ilac ? Ju falenderoj per pergjigjen .

Dërguar nga Suzana Hoxha, më 17 Prill 2020 në 15:17

Pershendetje Suzana, vlerat < 20 ng/ml i vleresojme mungese et hekurit dhe duhet te mjekoheni per te pakten 1.5 muaj per korrigjimin e saj. Vlera optimale rreth 60 ng/ml.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 19 Prill 2020 në 15:17

Flm shume doktor per prgj

Dërguar nga Suzana Hoxha, më 20 Prill 2020 në 13:17

Dhe une ju pershendes.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Prill 2020 në 13:17

Pershendetje doktor! Bera analizat e gjakut edhe pergjigjet me dolen. MCV 82.7 dhe monocytes mono% 8.2 shqetesimi im i vetem eshte se krahasuar me analizat e bera para 5 muajve eshte se ne shkurt kisha nen normalen shumicen e rruazave te kuqe ndersa te bardhat ishin shume ok, tani po bej krahasimin dhe shoh qe rruazat e bardha kane pesuar renie te vlerave por jo nen normalen. Ndersa mono ka pesuar rritje. Gjithashtu niveli i hekurit eshte 52.19 por duke qene se jam kuruar me ferritine ne vena dhe me kokerra por para 5 muajve i nderpreva dhe nga 150 ka zbritur ne 52.19. Duke ju falenderuar paraprakisht

Dërguar nga Alb, më 05 Maj 2020 në 12:36

Pershendetje, aktualisht keni vlera normale. Sigurisht qe parametrat e gjaktu periferik, nuk jane statike.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 06 Maj 2020 në 12:36

Pershendetje, aktualisht keni vlera normale. Sigurisht qe parametrat e gjaktu periferik, nuk jane statike.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 15 Maj 2020 në 12:36

Pershendetje doktor me erdhi email qe keni kthyer pergjigje por se shoh dot pergjigjen. Duke ju falenderuar paraprakisht a mund ta ripostoni pergjigjen?

Dërguar nga Alb, më 07 Maj 2020 në 12:23

Ma beni dhe njehere pyetjen.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Maj 2020 në 12:23

Ma beni dhe njehere pyetjen.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Maj 2020 në 12:23

Pershendetje doktor, jam nje djale 20 vjec dhe bera analizat e gjakut dhe pergjigjet ishin, Wbc 7,9 Rbc 5,6 Hgb 16,7 Hct 46,8 eritrosedimenti 10 Mch 29,8 Mcv 83,6 Mchc 35,5 Plt 27,4 Lym 19,7% Mxd 5% Neut 76% Pdw 12.2 Mvp 9.5 Plcr 22.3

Dërguar nga Klevi, më 20 Maj 2020 në 09:11

Pershendetje, me perjashtim te nej rritje te lehte mbi kufirin e lverave normale te RBC dhe Hb, nuk shikohet gje tjeter. Rikontroll pas 2-3 muaj.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Maj 2020 në 09:11

Pershendetje, kam bere analizat bashke me bashkeshortin tim dhe kemi MCV 78.5 dhe 78.1, MCH 26.5 dhe 25.7 MCHC 33.9 dhe 32.7 Ka ndonje problem per mua nese ngel shtatzane, a ndikin kjo per femijet tane. Faleminderit paraprakisht

Dërguar nga Entela, më 22 Qershor 2020 në 15:13

Pershendetje Entela, keto te dhena jane te pamjaftueshme per te gjykuar. Ju do te beni gjak komplet, ferritinemia, elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Qershor 2020 në 15:13

Pershendetje doktor,jam Alda 41vjec,pas nje analize gjaku WBC 8.77 NEUT 6.26 LYMPH 1.90 MONO 0.51 EO 0.08 BASO 0.02 RBC 4.16 HGB 9.4 HCT29.9 MCV71.9 MCH 22.6 MCHC31.4 RDW-SD 42.5 RDW-CV 16.5 PLT 320 PCT0.38 MPV11.8 PDW 14.2 P-LCR 38.0.Ju lutem cfare me rekomandoni?

Dërguar nga alda, më 09 Gusht 2020 në 06:09

Pershendetje Alda, ju keni Anemia, Shkalla e lehte, probabilisht nga Mungesa e Hekurit. Si rregull behet ferritinemia dhe nese ajo eshte e uet (< 20 ng/ml), do te mjekoheni me Ironorm 3 x 1 kapsula/dite, per te pakten 1 muaj rresht duke ber nje kontroll me gjak komplet pas 1 muaji dhe pas 3 muaj mjekim me gjak komplet dhe ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Gusht 2020 në 06:09

Përshëndetje doktor, jam Elsa 30 vjeç 15 javë shtatzanë, para shtatzanisë hemoglobinën rbc e kam pasur 12.5 gjatë shtatzanisë ka ardhur duke u ulur nga 11.5 muajin e parë në 10.6 para 2 ditësh a jam anemike, çfarë më rekomandoni unë kam pirë dhe multivitamina të vitabiotic pregnancy max, më rekomandoni ndonjë formë hekuri për të korrigjuar aneminë në shtatzani? Faleminderit

Dërguar nga Elsa, më 22 Gusht 2020 në 21:02

Pershendetje Elsa, po ju keni aktualisht Anemi te lehte. Shkaku me i zakonshem eshte mungesa e hekurit. Ju do te beni ferritinemia dhe do te filloni mjekimin jo me suplemente, por mjekim me dozen e duhur, per te pakten 3 muaj rresht (p.sh, Ironorm 3 x 1 kapsula/dite).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Gusht 2020 në 21:02

Pershendetje Doktor. Kam bere analizat te pergjitheshme per vajzen time 5 vjece. TChol 202 mg/ dl: LDL 141 mg/dl Fer 17.82ng/ml. Duhet te shqetesohem per keto vlera qe kane dale? Mundet keto te vine ne vlera normale vetem me nje diet te rrepte ushqimore apo duhet te marre patjeter mjekim? Duke Ju falenderuar paraprakisht per punen Tuaj, Ju uroj shendet dhe pune te mbare.

Dërguar nga Miranda Kola, më 19 Shtator 2020 në 13:57

Pershendetje, jane vlera normale dhe nuk ka nevoje te modifikoni dieten.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Shtator 2020 në 13:57

Pershendetje doktor Sotiraqi. Djalit 10 vjec i ka dale pasqyra e gjakut keshtu: monocites 7.01 RdwSD 32.1 PCT 0.39. si dhe Urea 38.0; Aktualisht djali nuk ka ndonje shqetesim, analizat ja bera per kontroll. ju lutem me thoni nese ka ndonje gje qe duhet tja ndjek me tej. Faleminderit Me respekt Erinda

Dërguar nga erinda, më 12 Tetor 2020 në 04:07

Pershendetje Erinda, vlera normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 12 Tetor 2020 në 04:07

Pershendetje i nderuar doktor. Kam djalin 12 vjec dhe nga kontrrolli rutine qe i beme i dolen vlerat ne analizat e gjakut leukocite 7.63;eritrocite 4.84;hemoglobina 13;dhe hematokriti 39.5. Mirepo hekuri 36.2, dhe ferritina 8.31. Mjekja na tha se djali nuk ka anemi, por depozitat e hekurit jane shume te uleta se bashku me hekurin qarkullues dhe se do ishte mire qe te perdornim minimumi per nje muaj Ferro3Forte dhe pastaj te shohim. Nderkohe ai gjate veres pasi mbaronte se luajturi ankohej se i dhimbnim kembet dhe i bien lehte edhe floket. Si na keshilloni doktor a eshte i mire ferro 3 forte si mjekim per femije apo duhet dicka tjeter? Krahasuar me analizat e nje viti me pare si hekuri dhe ferritina kane pesuar ulje sepse prej gati nje viti ne ndaluam se ngreni qumesht dhe veze pasi djalit i beni alergji, gjithesesi dueht tju them se djali nuk e konsumon fare mishin e kuq. Ju lutem mund te me ndihmoni me nje pergjigje? Faleminderit.

Dërguar nga Ornela, më 06 Nentor 2020 në 11:20

Pershendetje Ornela, djali ka pakesim te rezervave te hekurit. Ferro3 nuk eshte nje preparat qe mbush depot e hekurit. Mund ti perdoresh per 1.5 muaj, Ironorm 2 x 1 kapsula/dite, nese ka mundesi te marri nga goja kapsulat. Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me ushqimet. Me teprer me moshen, rriten shpejt dhe rritet konsumi i hekurit. Te behet dhe fece parazit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Nentor 2020 në 11:20

Pershendetje doktor Sotiraqi. Para nje jave bashkeshorti ka bere analizat e gjakut komplet, dhe rezultatet jane keto : leukocite 5.83 ; eritrocite 3.72 ; hemoglobina 11.5 ; hematokriti 33 ; mcv 88.6 ;mch 31 ;mchc 34.9 ; rdwsd 36.6, trombocite 219. Bashkeshorti pergjithesisht ka pasur gjithmone pak anemi, por ka pasur edhe raste qe parametrat e hemoglobines dhe rruazave te kuqe i ka pasur ne norme. Ferritinemine nuk e ka bere ndonjehere kontrroll, se gjithmone ka qene me idene se keshtu e kam pasur ngahera anemine. Nuk eshte fare perdorues i mishit te kuq. Si mendoni a ka dicka per tu shqetesuar dhe a eshte i nevojshem mjekimi ? Nese po cfare na sygjeroni doktor i nderuar ? Faleminderit.

Dërguar nga Ornela, më 08 Nentor 2020 në 16:11

Pershendetje Ornela, bashkeshorti juaj ka aktualisht anemi te lehte. Te behen ferritinemia, Vitamina B12, azotemi, kreatinemi. Cdo anemi vleresohet dhe nese eshte e mundur korrigjohet. Asnje anemi nuk shkaktohet nga ushqimet dhe asnje anemi nuk korrigjohet me ushqime.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Nentor 2020 në 16:11

Pershendetje perseri dokt. Ne fakt bashke me gjakun komplet bashkeshorti beri edhe keto si analiza : Urea 20.3 ; kreatinemia 0.85; Ast 26.3; Alt 16.7; bilirubina total 0.73; bilirub direkt 0.23;bilirub indirekt 0.5; Hdl 63.58 ; Ldl 130 ; triglicerid 64.4. Ferritinemine dhe vit B12 do ta bejme ne javen ne vazhdim. Nuk e di nese keto qe kemi bere pasqyrojne dicka ne lidhje me anemine. Faleminderit per pergjigjen

Dërguar nga Ornela, më 09 Nentor 2020 në 09:26

Pershendetje Ornela, jane vlera normale, nuk kane lidhje me anemine.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 10 Nentor 2020 në 09:26

Pershendetje doktor! Keto 3 muaj jam marre vetem me analiza dhe heren e fundit RBC-3.7 HgB-12.3 ferritina-13 nderkohe qe para 2 muajsh ferritinen e pata mbi 20..Kam nje problem me medikamentet me shfaqin shume efekte anesore dhe sa i filloj 3 dite i le pastaj,,cfare mund te me rekomandoni pervec heferol,ferramax.....po ferrodep a ndikon te mbajtjen mire te niveleve te hekurit edhe pse kishte shume pak ne perberjen e tij,,,shume faleminderit

Dërguar nga Jona, më 19 Nentor 2020 në 03:04

Pershendetje Jona, nese ju nuk i perdorni preparatet e hekurit nga goja per shkak te efekteve anesore gastrointestinale, mund te vleresohet dhe mjekimi me preparate hekuri ne rruge venoze. Ferrodep nuk ndihmon.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 19 Nentor 2020 në 03:04

Kam menduar te vij ne klinike keto dite per ndonje konsultim me te hollesishem,sapo te mar leje nga puna.Perpara se te le nje takim cfare me rekomandoni? po Oviron mire eshte?

Dërguar nga Jona, më 19 Nentor 2020 në 07:43

Pershendetje Jona, nuk me kujtohet per cfare kemi diskutuar. Oviron eshte nje preparat i mire, perdoret 3 here ne dite dhe kohezgjatja eshte ne varesi te vleres se hemoglobines dhe ferritinemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Nentor 2020 në 07:43

Kam menduar te vij ne klinike keto dite per ndonje konsultim me te hollesishem,sapo te mar leje nga puna.Perpara se te le nje takim cfare me rekomandoni? po Oviron mire eshte?

Dërguar nga Jona, më 19 Nentor 2020 në 08:21

Pershendetje Jona, nuk me kujtohet per cfare kemi diskutuar. Oviron eshte nje preparat i mire, perdoret 3 here ne dite dhe kohezgjatja eshte ne varesi te vleres se hemoglobines dhe ferritinemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Nentor 2020 në 08:21

Kam menduar te vij ne klinike keto dite per ndonje konsultim me te hollesishem,sapo te mar leje nga puna.Perpara se te le nje takim cfare me rekomandoni? po Oviron mire eshte?

Dërguar nga Jona, më 19 Nentor 2020 në 08:33

Pershendetje Jona, nuk me kujtohet per cfare kemi diskutuar. Oviron eshte nje preparat i mire, perdoret 3 here ne dite dhe kohezgjatja eshte ne varesi te vleres se hemoglobines dhe ferritinemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Nentor 2020 në 08:33

Kam menduar te vij ne klinike keto dite per ndonje konsultim me te hollesishem,sapo te mar leje nga puna.Perpara se te le nje takim cfare me rekomandoni? po Oviron mire eshte?

Dërguar nga Jona, më 19 Nentor 2020 në 09:05

Pershendetje Jona, nuk me kujtohet per cfare kemi diskutuar. Oviron eshte nje preparat i mire, perdoret 3 here ne dite dhe kohezgjatja eshte ne varesi te vleres se hemoglobines dhe ferritinemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Nentor 2020 në 09:05

Kam menduar te vij ne klinike keto dite per ndonje konsultim me te hollesishem,sapo te mar leje nga puna.Perpara se te le nje takim cfare me rekomandoni? po Oviron mire eshte?

Dërguar nga Jona, më 19 Nentor 2020 në 09:25

Pershendetje Jona, nuk me kujtohet per cfare kemi diskutuar. Oviron eshte nje preparat i mire, perdoret 3 here ne dite dhe kohezgjatja eshte ne varesi te vleres se hemoglobines dhe ferritinemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Nentor 2020 në 09:25

Pershendetje i nderuar doktor. dje i kam bere mamit analizat e gjakut meqe kishte dy dite me temperature deri ne 38.6 dhe mjeku na keshilloi qe te benim analizat e gjakut komplet , ferritinen, ddimmer, pcr dhe fibriogjen. jam shume e shqetesuar se i kane dale vlerat shume te larta, jua shkruaj me poshte: wbc 4.49; neu% 28.1; lym% 55.0 ; mono% 16.3 ; eos 0.2 ; neut 1.26 ; rbc 4.09 ; hmatocrit 37.7 ; hgb 12.3 ; plt 135 ; pdw 24.7 ;mpv 15 ; p-lcr 62.3 ; esr 45 ; proteina creaktive 2.70 mg/l ; ddimer 1.01ug/ml , fibrinogjen 465.2mg/dl dhe ferritina 278.4 ng/ml . Kur i ka bere analizat nuk ka pasur temp, po gjithesesi mua me duken te frikshme, mami pergjithesisht ka gezuar shendet te mire pervec hipertenionit qe mer mjekim dhe vitin e kaluar ka mare mjekim per esceria coli. A ka ndonje semundje gjaku qe i ka dale ferritina kaq e larte? apo dicka tjeter?faleminderit per pergjigjen tuaj.

Dërguar nga ornela, më 20 Nentor 2020 në 06:17

Pershendetje Ornela, jane vlera lehtesisht te rritura, te pritshme ne gjendje inflamatore. Pas 2-3 javesh i perseritni.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Nentor 2020 në 06:17

Pershendetje doktor. jam klara 37 vjece. pata dhimbje te forta te kembes per shume dite me radhe dhe me pas me kaloi edhe ne dore. aktualisht i kam dhimbjet por me te lehtesuara por qe vazhdojne. mjekja famijes me rekomandoi disa analiza, nder te tjera edhe Immunfixation qe me ka dale pozitiv. Mjekja me ka rekomanduar te flase me mjek hematolog ose onkolog. Ju lutem, doja te dija a eshte ky rast per tu shqetesuar qe tregon semundje tumorale malinje? Dhe si duhet te veproj ne vazhdimesi, cfare te bej? faleminderit

Dërguar nga klara, më 09 Shkurt 2021 në 06:13

Pershendetje Klara, nese flitet per analizen e Imunofiksimit te proteinave ne gjak dhe eshte rezultat qe konfirmon qarkullimin e proteines patologjike, eshte per tu vleresuar nga hematologu.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 10 Shkurt 2021 në 06:13

Pershendetje Dr. Lako. Kam kaluar Covid-19 ne muajin gusht shume lehte me dy dite temp. 37.2 por qe prej asaj kohe vlerat e hekurit jane shume te uleta nen norme dhe e ndjej edhe ne jeten e perditshme. Kam marre per 2 muaj nje shurup legofer. U rrit pak por sot i bera perseri dhe.eshte prap nen norme. Doja te dija cfare mund te perdor ju lutem. Ferritina 9.90(13-150) Wbc 5.55(5-10) RBC 4.21 (4-5) HCT 36.8 (36-48) HGB 12.2 (12-16)

Dërguar nga Bora, më 13 Shkurt 2021 në 12:05

Pershendetje Bora, vlera e ulet e ferritinemia, nuk ka asnje lidhje me Covid. Tek femrat si rresgull eshte e lidhur me gjakderdhjen e perseritur te menstruacioneve. Legrofer nuk i mbush depot e hekurit. Heferoli ne Shqiperi eshte preparati me i mire.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 14 Shkurt 2021 në 12:05

Pershendetje doktor Te pergezoj per punen e palodhur ne sherbim te pacientave Dua te me ndihmosh per nje problem timin shendetesor jam 77 vjec dhe veshka ime e majte me prodhon vazhdimisht gur por eshte funksionale Para disa vitesh kam hequr tamthin se kishte gure Infeksionet ne rruge urinare i kam te shpeshta albuminen gjithashtu Ka me se nje muaj qe ve re qe mbathjet e mija behen ne nje ngjyre te gjelber te qelet ose ngjyre mente Nuk kisha as urinim te shpeshe dhe as djegie urine Bera analiza te gjakut dhe te urines dhe me dolen keto rezultate glicemi para 83 dhe pas buke 140 azotemi32 kreatinemi 0.80 acid urik 3.3 bililurbin totale0.86 transaminaze SGPT 20 SGOT 16 kolesteroli 165 triglicerit 95 leukocid 12 500 eritrocid 4.320.000 hemoglobin 11.9 hematokrit 36 perqendrim mesatar globular 80 HMC 33.3 perqendr hemoglomik mesatar 30.7 PLT 227000 eritrosendimenti 70 ngjyra e urines e verdhe e qarte reaksioni acid Albumina 1.35 bililurbia negativ povimentoze 10 deri ne 15 ne fushe rruaza te bardha 1 deri ne 2 ne fushe dhe rruza te kuqe 7 deri ne 8 per fushe kristale disa Kontaktova me doktorin e veshkave dhe me dha mjekim antibiotik per infeksion dhe per albuminen per 7 dit gjilpera Ne diten e dyte te mjekimit kjo ngjyra mente ne mbathjet e mija u zhduk si me magji por 1 jave pas mjekimit me filloi perseri si me perpara Nuk e di se ku te drejtohem dhe nuk di ti jap shpjegim ketij problemi shendetesor Ne veshken e majte kam 2 gur te vegjel Jam edhe e shqetesuar edhe e stresuar sepse po jetojme ne nje kohe te pazakonte pandemije nga virusi Te lutem mund ti japesh nje shpjegim kesaj gjendjes time shendetesore Te falenderoj dhe te uroj shendet e jete te gjate juve dhe familjes tuaj Respekte doktor

Dërguar nga Stela, më 16 Shkurt 2021 në 15:04

Pershendetje Stela, ju do te vazhdoni diskutimin me nefrologun. Ne analizat qe keni bere konstatohet nje anemi e lehte. Do te rekomandoje te benit dhe keto analiza: proteina totale, elektroforeza e proteinave ne serum, imunoelektroforeza e proteinave ne serum, kalcemia, LDH.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 17 Shkurt 2021 në 15:04

Pershendetje doktor Te pergezoj per punen e palodhur ne sherbim te pacientave Dua te me ndihmosh per nje problem timin shendetesor jam 77 vjec dhe veshka ime e majte me prodhon vazhdimisht gur por eshte funksionale Para disa vitesh kam hequr tamthin se kishte gure Infeksionet ne rruge urinare i kam te shpeshta albuminen gjithashtu Ka me se nje muaj qe ve re qe mbathjet e mija behen ne nje ngjyre te gjelber te qelet ose ngjyre mente Nuk kisha as urinim te shpeshe dhe as djegie urine Bera analiza te gjakut dhe te urines dhe me dolen keto rezultate glicemi para 83 dhe pas buke 140 azotemi32 kreatinemi 0.80 acid urik 3.3 bililurbin totale0.86 transaminaze SGPT 20 SGOT 16 kolesteroli 165 triglicerit 95 leukocid 12 500 eritrocid 4.320.000 hemoglobin 11.9 hematokrit 36 perqendrim mesatar globular 80 HMC 33.3 perqendr hemoglomik mesatar 30.7 PLT 227000 eritrosendimenti 70 ngjyra e urines e verdhe e qarte reaksioni acid Albumina 1.35 bililurbia negativ povimentoze 10 deri ne 15 ne fushe rruaza te bardha 1 deri ne 2 ne fushe dhe rruza te kuqe 7 deri ne 8 per fushe kristale disa Kontaktova me doktorin e veshkave dhe me dha mjekim antibiotik per infeksion dhe per albuminen per 7 dit gjilpera Ne diten e dyte te mjekimit kjo ngjyra mente ne mbathjet e mija u zhduk si me magji por 1 jave pas mjekimit me filloi perseri si me perpara Nuk e di se ku te drejtohem dhe nuk di ti jap shpjegim ketij problemi shendetesor Ne veshken e majte kam 2 gur te vegjel Jam edhe e shqetesuar edhe e stresuar sepse po jetojme ne nje kohe te pazakonte pandemije nga virusi Te lutem mund ti japesh nje shpjegim kesaj gjendjes time shendetesore Te falenderoj dhe te uroj shendet e jete te gjate juve dhe familjes tuaj Respekte doktor

Dërguar nga Stela, më 16 Shkurt 2021 në 15:05

Pershendetje Stela, ju do te vazhdoni diskutimin me nefrologun. Ne analizat qe keni bere konstatohet nje anemi e lehte. Do te rekomandoje te benit dhe keto analiza: proteina totale, elektroforeza e proteinave ne serum, imunoelektroforeza e proteinave ne serum, kalcemia, LDH.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 17 Shkurt 2021 në 15:05

Pershendetje doktor Sotiraqi. Sot bashkeshorti ka bere analizat e gjakut komplet, dhe rezultatet jane keto : leukocite 6.19 ; limfocite 45.7 ; eritrocite 3.54 ; hemoglobina 11.1 ; hematokriti 31.4 ; mcv 88.7 ;mch 31.4 ;mchc 34.9 ; rdwsd 35, trombocite 234. Ferritin 146.4 ; Urea 28.61 ; Kreatinina 0.82 ;Vit.B12 584.8 ; Ferritinen, urea, vit b12 dhe kreatininen na i sygjeruat ju ti benim pasi edhe para 6 muajsh kur beme nje kontrroll rutine bashkeshorti i kishte vlerat e eritrociteve 3.72 ; hemoglob. 11.5 dhe hematokriti 31. Ju na sygjeruat qe te benim edhe ferritinemine, vit.b12 dhe azotemi e kreatinemi. Keto te fundit duken vlera normale por eritrocitet dhe hemoglobina vazhdojne te uleta. Pothuajse gjithmone bashkeshorti ka qene pak anemik, sa here ben kontrrolle afersisht jane keto vlera. Si mendoni a ka dicka per tu shqetesuar dhe a eshte i nevojshem mjekimi ? Nese po cfare na sygjeroni doktor? Faleminderit.

Dërguar nga Ornela, më 02 Maj 2021 në 20:42

Pershendetje Ornela, bashkeshorti juaj me keto vlera ka anemi te lehte. Ferritinemia, Vitamina B12, Funksioni i veshkave jane normale. Per ta vleresuar do te vini te diskutoni.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 04 Maj 2021 në 20:42

Pershendetje Doktor ! uroje te jeni mire me shendet! une jam 31 javshe shtatezane me femijen e pare , jame me talasemi minore per te cilen e kam te trasheguar nga prinderit e mi, nga analiza elektroferezes basheshorti ime nuk eshte mbartes eshte ne rregull. Atualisht keto 2 muajt e fundit hemoglobina me rri 8.8 kurse ferritinen 148.8. pyetja ime eshte; A ka ndonje medikament qe mund te me rritet hemoglobina? A ka ndonje rrezik per femijen nese hemoglobina me rri kaq e ulet ? Mund te ndikoj ne zhvillim e femijes nese hemoglobina me rri kaq e ulet? Faleminderit ju uroje gjith te mirat .

Dërguar nga Vina , më 11 Maj 2021 në 11:51

Pershendetje Vina, nuk ka ndonje medikament per ta rritur. Eshte nje vlere e mire per problemin qe ju keni dhe periudhen e shtatezanise qe jeni.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Maj 2021 në 11:51

Pershendetje!Kam bere analiza gjaku komplet dhe me ka dale Hemoglobina 9.8g/dl.Siderimia 39.1ng/dl dhe ferritina 15.04ng/dlMe keshilluan te bej me shume analiza per te pare shkakun e anemise dhe dola positive per H-pilori.Kam perfunduar terapine para 1 jave dhe kam filluar te trajtohem me hekur:Tardiferon, nje kapssule ne dite.Nuk e di akoma a ka funksionuar terapia per H - pilori ,pasi duhet te riperseris analizen pas 1 muaji.Ju lutem me tregoni a eshte e sakte terapia me Tardiferon 1 kapssule ne dite? Ju faleminderit !

Dërguar nga Mimoza, më 13 Maj 2021 në 21:47

Pershendetje Mimoza, ju keni Anemi te lehte nga Mungesa e Hekurit. Shkaku i anemise eshte mungesa e hekurit dhe shkaku i mungeses se hekurit ne pergjithesi tek femrat jane humbjet e perseritura te gjakut me ciklin menstrual. Tardiferon eshte nje preparat i mire, jo shume i mire per te mbushur depot e hekurit. Doza mjekueset 3 here ne dite, per te pakten 3 muaj rresht.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 14 Maj 2021 në 21:47

Shume faleminderit doktor!Shkaku i analizave ka qene humbja ne peshe,lodhje dhe dhimbje barku gjate nates,e perseritur disa here.Ky ishte shkaku qe bera analiza te gjakut.Une jam 44 vjec dhe nuk kam patur probleme shendetesore asnjehere me pare,por jam koshiente se imuniteti bie pas 40 vjec. Kam bere edhe nje ECO the pergjithshme dhe me doli mire ,gjithashtu fece okult qe doli edhe kjo negative dhe H-pilori,pas rekomandimit nga mjekja e familjes per gjetjen e shkakut te anemise.Dozen per Tardiferon ma rekomandoi farmacistja dhe ky ishte hapi im i gabuar ,duke u mbeshtetur ne eksperiencen e saj te punes .Gabim i madh!Kur hyra ne Google dhe lexova per trajtimin e anemise dhe dozen ditore,atehere une kuptova se sa gabim kisha bere dhe vendosa t'ju shkruaj juve.Pra 10- dite trajtim nga nje tablet 80 mg Tardiferon ka qene per asgje.Ky rast nuk eshte i tende ,por une e di se sa shume njerez marrin antibiotike ,direkt ,vetem duke folur me farmacistin.Kjo le te behet nje mesim per mua dhe per gjithe ata qe ne vend qe ti drejtohen mjekeve ,gjejne rrugen e shkurter te farmacisti ne qoshen e rruges,perfshire edhe prinderit e mi.Te gjithe duhet te punojme me shume per edukimin shendetesor te njerezve .Shendeti eshte primar ne jete,dhe duhet t'i kushtojme vemendjen maksimale.Ju falenderoj pa mase per pune tuaj humane ne sherbim te njerezve!Gjithe te mirat!

Dërguar nga Mimoza, më 15 Maj 2021 në 21:41

Pershendetje Mimoza, pas 1 muaji rikontroll me gjak komplet dhe pas 3 muaj mjekim rikontroll me gjak komplet dhe ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Maj 2021 në 21:41

Tani po trajtohem me Heferol,nje kapsule ne dite 350 mg.Shpresoj se eshte zgjedhje e duhur.

Dërguar nga Mimoza, më 15 Maj 2021 në 21:45

Heferoli eshte preparat shume i mire per te mbushur depot, 2 x 1 kapsula/dite, per 3 muaj rresht.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Maj 2021 në 21:45

Pershendetje kam kryer analizat e gjakut dhe niveli hemoglibines ka dale i ulet per moshen qe kam pasi jam 25 vjec dhe hgb =11.6,cfare mendimi keni flm !

Dërguar nga Danjel, më 11 Qershor 2021 në 11:30

Pershendetje Danjel, ju keni anemi te lehte. Kaq sa shkruani nuk gjykon dot me shume. Duhet te dihet vlera e eritrociteve, leukociteve, trombociteve, ferritinemia, ndoshta dhe elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Qershor 2021 në 11:30

Pershendetje i nderuar doktor. Kam djalin 13 vjec dhe nga kontrrolli rutine qe i beme para 6 muajsh i dolen vlerat ne analizat e gjakut leukocite 7.63;eritrocite 4.84;hemoglobina 13;dhe hematokriti 39.5. Mirepo hekuri 36.2, dhe ferritina 8.31. Ajo qe ju me keshilluat ishte qe ti jepnim per nje muaj e gjysme ironorm capsule 2×1 ne dite qe djali i consumoi pa problem, por si pasoje e covidit gjate dimrit ndejtem larg klinikave, dhe para dy ditesh i bera perseri analizat dhe rezultoi se leukocitet dolen 6.51 ; eritrocitet 4.72 ; hemoglobina 13.6 ; hematokriti 41 ; eritrosedimenti 5 ; kurse ferritina 18.32 ; dhe hekuri 123.36 . Krahasuar me te vjetrat ka pak permiresim ne ferritine dhe hekur. Cmund te na keshilloni ju lutem? A eshte e nevojshme qe te vazhdojme me mjekim perseri?nderkohe i kemi bere edhe here pas here mjekim popullor per lambjen sepse vitin e kaluar ishte pozitiv me lambja, po me pas doli negativ. Faleminderit

Dërguar nga Lorenc, më 11 Qershor 2021 në 21:59

Pershendetje Lorenci, vlerat aktuale per moshen jane te mira. Mund t'ja vazhdosh dhe 1 muaj mjekimin, sic e kishit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 12 Qershor 2021 në 21:59
Sondazh

A do te kryenit një konsultë online me pagesë me një mjek?

Dergo voten